Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Tydzień Zdrowia Psychicznego 2018

float_intro: images-old/2015/zdrowie_psychiczne.jpg

Żyjemy szybko, intensywnie, w napięciu. Nic dziwnego, że dopada nas zmęczenie, smutek, apatia, lęk. Bagatelizowane na co dzień zdrowie psychiczne szwankuje. Jak o nie zadbać? Czy joga i mindfulness są antidotum na współczesny styl życia? Jaki związek ma sen z dobrostanem i dlaczego bajki są świetnym narzędziem terapeutycznym? Poszukajmy odpowiedzi podczas bezpłatnych warsztatów i wykładów w ramach Tygodnia Zdrowia Psychicznego, który upłynie pod hasłem „Ze słabości w siłę”.12-16 listopada

17.00-20.15

Sopot

Tydzień Zdrowia Psychicznego 2018

To już siódma edycja Tygodnia Zdrowia Psychicznego organizowanego przez członków Koła Naukowego Empiria na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Program wydarzenia obejmuje otwarte wykłady i warsztaty dla mieszkańców Trójmiasta, które mają na celu promocję zdrowia psychicznego. W tym roku motywem przewodnim jest hasło „Ze słabości w siłę”.

Tydzień Zdrowia Psychicznego ma na celu promocję profilaktyki chorób psychicznych, promocję zdrowia psychicznego, zwiększanie świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych i ich leczenia, przełamanie tabu oraz walkę ze stygmatyzacją osób dotkniętych chorobami psychicznymi.

Program

12 listopada 2018 (poniedziałek)

17:00-18:30Dobre wydarzenia – co z nimi zrobić? (wykład) – dr hab. Łukasz D. Kaczmarek | sala 0.4

18:45-20:15Media, młodzież i dobrostan – co wynika z badań psychologii mediów? (wykład) – mgr Ewa Międzobrodzka | sala 0.4

13 listopada 2018 (wtorek)

17:00-18:30Socjologiczne koncepcje choroby psychicznej (wykład) – Marcin Żółtowski | sala 2.2

18:45-20:15Podwójny problem – diagnoza i co dalej? (warsztat) – mgr Anna Landowska, mgr Sebastian Ogiejko | sala 0.5 | limit osób: 25 | brak miejsc

14 listopada 2018 (środa)

17:00-18:30Regulacja zachowań związanych ze snem a dobrostan psychiczny (wykład) – dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek| sala 0.4

18:45-20:15Mindfulness (warsztat) – mgr Jarosław Chybicki | sala 2.2 | limit osób: 90 

15 listopada 2018 (czwartek)

17:00-18:30Choroba psychiczna w rodzinie – mentalizacja w procesie zdrowienia – mgr Bartosz Karcz | sala 0.4

18:45-20:15W poszukiwaniu dorosłej mądrości w dziecięcych bajkach (warsztat) – mgr Kaja Hnatiuk | sala 0.5 | limit osób: 25 | brak miejsc

16 listopada 2018 (piątek)

17:00-18:30 Zespół stresu pourazowego (PTSD). Czym on jest i jak go rozumieć? (wykład) – mgr Piotr Gidzgier | sala 0.4

18:45-20:15Joga na stres (warsztat) – mgr Paweł Gutral | sala 0.5 | limit osób: 20 | brak miejsc

Wernisaż prac osób z zaburzeniami psychicznymi od 12 do 16 listopada w czasie trwania wykładów i warsztatów

Dobre wydarzenia – co z nimi zrobić?

Przez dziesięciolecia psychologia koncentrowała się na tym, co ludzie czynią, gdy w ich życiu wydarzy się coś złego. Dopiero od niedawna prowadzone są systematyczne i coraz liczniejsze badania nad tym, co ludzie czynią, gdy w ich życiu wydarzy się coś dobrego. Tę drugą zaniedbywaną dotąd grupę zjawisk opisuje teoria kapitalizacji. Jej istotą jest opis tego, jakimi wydarzeniami ludzie się dzielą z innymi, z kim, jak, dlaczego, w jakim celu i co z tego wynika. W pierwszej części wykładu zostanie przedstawiona istota teorii kapitalizacji oraz wybrane badania w tym zakresie.

W drugiej części prezentacji – niepublikowane dotąd wyniki badań własnych oraz zespołu. Pokazują one uwarunkowania konstruktywnego reagowania na dobre wydarzenia w życiu innych ludzi dotyczące cech nadawcy (m.in., ekspresyjność emocjonalna, atrakcyjność, status ekonomiczny), odbiorcy (m. in. preaktywizacja własnych sukcesów, samoocena, tendencje hipomaniakalne, aktualny
stan emocjonalny) oraz interakcji (odwzajemnianie komunikatów otrzymywanych od partnera).

dr hab. Łukasz D. Kaczmarek, prof. UAM – kierownik Zakładu Psychologii Społecznej oraz kierownik Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Prowadzi badania z obszaru psychologii pozytywnej, psychologii zdrowia i psychofizjologii. Autor kilkunastu tekstów z listy JCR w czasopismach, takich jak „The Journal of Positive Psychology” oraz „Journal of Happiness Studies”. Laureat nagród Pozytyw 2014 i Pozytywy 2016 za najlepszą publikację naukową oraz najlepszą książkę naukową z obszaru psychologii pozytywnej przyznawane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej. Autor książki „Pozytywne Interwencje Psychologiczne. Dobrostan a zachowania intencjonalne” (2016).

Media, młodzież i dobrostan – co wynika z badań psychologii mediów?

Dekady badań na temat skutków korzystania z nowych mediów przez młodzież przyniosły wiele odpowiedzi, ale też jeszcze więcej nowych pytań. Jak gry komputerowe/wideo mogą wpływać na mózg? Czy gry mogą służyć jako narzędzie do treningu poznawczego? Jakie skutki może mieć granie w brutalne gry komputerowe/wideo?

Podczas wystąpienia zostaną przytoczone fakty naukowe i obalone popularne mity dotyczące efektów korzystania przez młodzież z nowych mediów, szczególnie z gier komputerowych/wideo.

mgr Ewa Międzobrodzka – psycholożka, absolwentka Uniwersytetu SWPS, doktorantka Vrije Universiteit w Amsterdamie. Jej interdyscyplinarny projekt naukowy łączy psychologię mediów z psychologią rozwojową i neuronauką. Prowadzi badania na temat wypływu grania w brutalne gry komputerowe/wideo na rozwój społeczny, emocjonalny i poznawczy młodzieży. Entuzjastka nowych technologii i popularyzacji nauki, szczególnie wiedzy o mózgu.

Socjologiczne koncepcje choroby psychicznej

Podczas wykładu zastanowimy się, w jaki sposób socjologia definiuje, analizuje oraz strukturyzuje zjawiska zaburzeń psychicznych. Innymi słowy, co dla socjologii oznaczają kategoria szaleństwa i psychiatrii. Zostaną poddane dyskusji socjologiczne teorie zaburzeń psychicznych na trzech poziomach struktury społecznej – makro, mezo oraz mikro. Usłyszymy również o wpływach, jakie wywierają konstrukty teoretyczne na bezpośrednią, jednostkową praktykę psychiatryczną, to znaczy w jaki sposób prądy myśli społecznej definiują i kształtują procesy leczenia oraz psychoterapii.

Marcin Żółtowski – absolwent socjologii na Uniwersytecie Gdańskim, jego zainteresowania naukowe oscylują wokół socjologii zaburzeń psychicznych, grup wykluczonych oraz teorii społecznej. Ponadto edukator i aktywista prawnoczłowieczy, od ponad 3 lat związany z Amnesty International. Założyciel nieformalnej grupy Otwarty Uniwersytet, zajmującej się walką z dyskryminacją osób z chorobami psychicznymi w środowisku akademickim.

Podwójny problem – diagnoza i co dalej? | brak miejsc

Warsztat ma na celu zaznajomienie uczestników z pojęciem podwójnej diagnozy (uzależnienie + dodatkowa diagnoza psychiatryczna). W trakcie warsztatu zostaną poddane dyskusji pytania dotyczące genezy podwójnej diagnozy oraz możliwe sposoby pomocy osobom, które na co dzień mierzą się z tzw. podwójnym problemem. Tematyka warsztatu przedstawiona będzie w kontekście profilaktyki zdrowia psychicznego, jak również coraz częściej występującej podwójnej diagnozy wśród tzw. młodych dorosłych.

mgr Anna Landowska – psycholożka, specjalistka terapii uzależnień, psychoterapeutka psychodynamiczna w trakcie certyfikacji. Przez kilka lat pracowała w ośrodku leczenia uzależnień w Wandzinie. Obecnie jest pracowniczką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, gdzie prowadzi terapie indywidualne i grupowe, z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz tzw. DDA. Od niedawna zaangażowana w projekt tzw. „Podwójny Problem” dla osób uzależnionych, z dodatkową diagnozą psychiatryczną.

mgr Sebastian Ogiejko – psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Absolwent Uniwersytetu SWPS. Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, koordynator gdyńskiego Klubu 1,2,3 – miejsca dla osób doświadczających kryzysów i zaburzeń psychicznych. Zaangażowany w projekt tzw. „Podwójny Problem”, dla osób uzależnionych, z dodatkową diagnozą psychiatryczną. Członek Zespołu Leczenia Środowiskowego, Poradni Zdrowia Psychicznego Esculap. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczynał, pracując z pacjentami na oddziałach szpitalnych i w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Regulacja zachowań związanych ze snem a dobrostan psychiczny

Zachowania ludzi są istotnym czynnikiem determinującym ich zdrowie. Z tego powodu wiele badań prowadzonych w ramach psychologii zdrowia skoncentrowanych jest na zrozumieniu uwarunkowań oraz konsekwencji prozdrowotnych zachowań takich, jak np. aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, przestrzeganie zaleceń lekarskich. Jednocześnie niewiele z tych badań dotyczy zachowań, które zapewniają zdrowy sen.

Na ogół badania dotyczące problemów ze snem koncentrują się na grupach klinicznych – pacjentach cierpiących na chroniczną bezsenność albo na osobach pracujących w systemie zmianowym. Stosunkowo niewiele badań analizuje problemy ze snem u osób, u których wynikają one głównie z ich stylu życia i nawyków związanych z zasypianiem. Obecnie problem niedostatecznej liczby godzin snu i niskiej jakości snu oraz związanych z tym wielu negatywnych konsekwencji dotyczy znacznej części społeczeństwa. Obiecującą perspektywę do analizy problemów ze snem w ogólnej populacji stwarzają badania nad uwarunkowaniami przebiegu procesu samoregulacji.

Prowadząca zaprezentuje wyniki badań, w których analizowano zarówno uwarunkowania, jak i konsekwencje problemów ze snem. Omówi także czynniki ułatwiające (np. zdolności do samokontroli), jak i utrudniające (np. chronotyp wieczorny) związany ze snem proces samoregulacji. Uczestnicy dowiedzą się, jaki wpływ ma liczba godzin snu oraz jego jakość na poziom osiągnięć, relacje interpersonalne, nawyki żywieniowe oraz ogólny dobrostan psychofizyczny.

dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek – psycholożka, profesorka w Zakładzie Psychologii Osobowości Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Jej zainteresowania naukowe obejmują psychologię osobowości oraz psychologię emocji i motywacji. Autorka prac naukowych, a także artykułów popularyzujących wiedzę psychologiczną, których tematem są między innymi sytuacyjne oraz osobowościowe wyznaczniki wytrwałości i skuteczności działania, rozwojowe uwarunkowania różnic indywidualnych w sile woli, konsekwencje odmiennych sposobów regulacji działania dla efektywności działania oraz dobrostanu psychofizycznego.

Mindfulness | brak miejsc

W treningu uważności mówi się, że ostatni, ósmy tydzień treningu MBSR nigdy się nie kończy. Zakłada się, że osoby uczestniczące w kursie znajdują najlepszą dla siebie praktykę i po prostu ją wykonują, najlepiej codziennie, a przynajmniej w sposób powtarzalny i zdyscyplinowany.

Istnieją także badania pokazujące, że trening uważności prowadzi do zmiany i rozwoju człowieka, nie tylko w obszarze uważności, lecz także w przebudowaniu sposobu rozumienia siebie i świata. Według niektórych autorów teorii rozwoju człowieka dorosłego (constructive developmental theory) ludzie dorośli przechodzą przez określone stadia rozwojowe, zaś rozwój ten może być stymulowany poprzez praktykę mindfulness.

Podczas zajęć przedstawiony zostanie model rozwoju człowieka dorosłego, uczestnicy będą mogli dokonać wstępnego przyporządkowania samych siebie do różnych etapów rozwojowych oraz przyjrzymy się ćwiczeniom uważności szczególnie przydatnym do rozwoju i zmian w widzeniu siebie i otaczającego świata.

mgr Jarosław Chybicki – partner zarządzający Grow One, dyrektor merytoryczny Sopockiego Instytutu Rozwoju Biznesu. Z wykształcenia psycholog. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, paryskiej Sorbony oraz wielu kursów prowadzonych w USA, Niemczech oraz Rosji. Certyfikowany instruktor mindfulness. Autoryzowany użytkownik Leadership Developmental Framework we współpracy z Harthill z Anglii. Certyfikowany coach Focus Energy Balance Indicator (FEBI). Prowadzi blog: www.jchybicki.pl Twórca autorskiego programu podnoszenia efektywności pracy poprzez rozwój uważności – Mindfulness Based Professional Training, który znalazł uznanie wielu menedżerów i firm. Prowadzi blog „Uważne życie” pod adresem: www.uwaznezycie.pl. Autor książki SKUP SIĘ! Trening Mindfulness dla zestresowanych menedżerów.

Choroba psychiczna w rodzinie – mentalizacja w procesie zdrowienia

Choroba psychiczna powoduje wiele zmian w strukturze oraz dynamice rodziny. Rozumienie problemów pojawiających się w związku z chorobą psychiczną członka rodziny może minimalizować negatywne efekty zaburzeń na osobę chorującą oraz na rodzinę. Podczas warsztatu omówione zostaną treści związane ze zdolnością do mentalizowania sytuacji psychicznej osoby chorującej oraz jej rodziny. Warsztat skierowany do osób zawodowo lub osobiście zainteresowanych tematem (członkowie rodzin, studenci, edukatorzy, pracownicy społeczni, psycholodzy).

mgr Bartosz Karcz – psycholog rozwojowy, trener kompetencji miękkich, wykładowca. Pracuje jako asystent na Uniwersytecie SWPS, zajmuje się psychologią rozwojową, seksualnością człowieka, mentalizacją i mindfulness. Jest psychologiem w zespole ds. pieczy zastępczej w MOPS Gdynia oraz w Fundacji FOSA. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i szkołami w zakresie niepełnosprawności, komunikacji, wspomagania rozwoju.

W poszukiwaniu dorosłej mądrości w dziecięcych bajkach | brak miejsc

Co mogą odnaleźć dorośli za górami, za lasami? Co mogą usłyszeć od księżniczek, wiedźm i magicznych drzew, gdy nastawią uszu?
Warsztat to podróż w świat bajek – znanych i nieznanych – który pozwoli je odkryć z poziomu osoby dorosłej. Podczas warsztatów spróbujemy „poczuć” opowieść i zbadać, jakie treści w nich są dla nas aktualne i poruszające.

Bajki są często wykorzystywane jako narzędzie terapeutyczne, wspierające w zmianie. O tym, jakie mają zastosowanie w terapii i w jaki sposób pomagają ludziom w kryzysie, dowiemy się na warsztatach.

mgr Kaja Hnatiuk – psycholożka, terapeutka w procesie certyfikacji, dydaktyczka i doktorantka na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Pracuje z rodzinami zastępczymi oraz prowadzi własną praktykę terapeutyczną indywidualną, par i rodzin. W swojej pracy chętnie sięga po bajki terapeutyczne i tworzy własne.

Zespół stresu pourazowego (PTSD). Czym on jest i jak go rozumieć?

Podczas wykładu zostanie zarysowane pojęcie zespołu stresu pourazowego z naciskiem na genezę terminologiczną, występowanie tego zespołu w społeczeństwie oraz aktualny stan wiedzy na jego temat. Poruszone wątki rozwoju naszych pierwotnych mechanizmów obronnych w trakcie dzieciństwa poprzez opiekę rodzicielską, relacji z obiektem, poszukiwania stymulacji w kontekście autodestrukcji zwiększą świadomość słuchacza na temat PTSD. Ponadto, zostaną omówione rodzaje traum oraz grupy szczególnie dotknięte ryzykiem rozwoju PTSD. Zobrazuje to słuchaczowi konsekwencje traumy dla jednostki, jak i dla jej najbliższego i pośredniego otoczenia.

Na zakończenie zostaną przedstawione drogi obchodzenia się z osobami cierpiącymi na zespół stresu pourazowego oraz aktualne formy wspierania/leczenia tych osób w polskiej służbie zdrowia.

mgr Piotr Gidzgier – absolwent psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Obecnie doktorant w Medycznej Uniwersyteckiej Klinice w Hamburgu (UKE). Ma 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami (młodzieżą i dorosłymi) straumatyzowanymi oraz przejawiającymi zaburzenia nadużywania substancji psychoaktywnych. W swojej pracy doktoranckiej zajmuje się badaniem zespołu stresu pourazowego oraz związanych z nim zaburzeń dysocjacyjnych.

Joga na stres | brak miejsc

Na co dzień, w pośpiechu i nawale obowiązków, umyka nam sedno życia. Coraz mniej nas cieszy, tracimy poczucie szczęścia i radości z każdej mijającej chwili. Jak temu zapobiec? Jak wrócić do stanu zadowolenia z siebie i z życia? Jak cieszyć się z tego, co jest – jak dziecko i mimo przeciwności? Jak radzić sobie z wszechobecnym stresem paraliżującym normalne funkcjonowanie? I jak w końcu poczuć się lepiej we własnym ciele, z naszymi emocjami i szalejącymi myślami?

„Joga na stres” opiera się przede wszystkim na spokojnej hatha jodze (joga Sivanandy, Iyengara, akademicka) poszerzonej o ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia na koncentrację, które pomagają rozluźnić się i nauczyć prawidłowo oddychać. Zwieńczeniem zajęć będzie rozbudowana relaksacja.

Prosimy, aby uczestnicy przynieśli ze sobą maty do jogi.

mgr Paweł Gutral – absolwent kierunku organizacja i zarządzanie na Uniwersytecie Gdańskim, a także studiów podyplomowych: gedanistyki (UG) relaksacji i jogi (UW). Twórca „Akademii Redukcji Stresu” – pod której szyldem prowadzi warsztaty, szkolenia i wykłady dotyczące sposobów radzenia sobie ze stresem. Pełnię również funkcje prezesa zarządu fundacji „Lepiej żyć lepiej”.

Wernisaż prac osób z zaburzeniami psychicznymi

W ramach tegorocznej, siódmej edycji Tygodnia Zdrowia Psychicznego odbędzie się wernisaż prac osób z zaburzeniami psychicznym, stanowiący artystyczne uzupełnienie warsztatów oraz wykładów. Organizatorzy podkreślają, że w trakcie wernisażu osoby z zaburzeniami psychicznymi, które często nie są wysłuchiwane w takim stopniu, w jakim powinny, będą mogły poprzez sztukę wyrazić swój światopogląd, przedstawić swoją codzienność wraz z jej radościami i problemami.

Od 12 do 16 listopada w czasie trwania wykładów i warsztatów.

Termin i miejsce

12-16 listopada 2018, codziennie od 17.00 do 20.15

Uniwersytet SWPS w Sopocie, ul. Polna 16/20

Organizator

empiria