Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Relacja z inauguracji roku akademickiego w Warszawie

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/inauguracja_roku_akademickiego_2019_2020.jpg

– Rozpoczęcie roku akademickiego to święto całej społeczności akademickiej. W tym dniu przypominamy sobie, że uczestniczymy w wyjątkowej tradycji i wspólnocie. Cieszymy się też swoją obecnością, podsumowujemy ostatni rok i mówimy o naszych planach – tymi słowami prof. Roman Cieślak, rektor Uniwersytetu SWPS, zaczął uroczystą inaugurację roku akademickiego. Zaszczycili nas znakomici goście, wybitne osobistości świata nauki, przedstawiciele środowiska akademickiego i samorządu lokalnego, a także studenci rozpoczynający naukę na naszej uczelni. Wykład inauguracyjny „Los czy wybór? Nauki społeczne o kapitalizmie i demokracji” wygłosił prof. Radosław Markowski, politolog z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS.

7 października 2019
Warszawa

Będąc uczelnią niepubliczną, realizujemy misję publiczną

Rektor zaczął od podsumowań minionego roku. Był to czas ciężkiej pracy nad dostosowaniem uczelni do nowych wymogów wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nad realizacją strategii Uniwersytetu SWPS. Rektor docenił inicjatywę pracowników biorących udział w tych projektach. – Często zastanawiam się, co sprawia, że z takim oddaniem angażujemy się w działania uczelni – dodał. – Sądzę, że poszukujemy sensu naszej aktywności i wierzymy, że jako ludzie i jako instytucja mamy coś do zaoferowania sobie nawzajem i innym. Taka postawa jest dowodem na to, że będąc uczelnią niepubliczną, realizujemy misję publiczną. Robimy to z oddaniem, kształtując tożsamość uczelni i pielęgnując jej autonomię.

Rektor opowiedział o zmianach organizacyjnych związanych z powstaniem ogólnouczelnianych instytutów, w ramach których koordynowana jest aktywność badawcza i rozwojowa. Są to: Instytut Psychologii, Instytut Prawa, Instytut Nauk Humanistycznych, Instytut Nauk Społecznych oraz Instytut Projektowania.

Podsumował działalność badawczą naszych naukowców z ostatnich dwóch lat. Zdobyliśmy finansowanie dla kolejnych 65 projektów badawczych na kwotę ponad 51 mln złotych. Obecnie realizujemy 144 projekty na kwotę ponad 81 mln złotych. Pozyskaliśmy także 5 projektów finansowanych ze środków europejskich o wartości prawie 36 mln złotych.

Rektor podkreślił, jak ważne jest dla nas praktyczne wdrożenie wyników badań, co zważywszy na społecznohumanistyczny profil uczelni jest niezwykle trudne. Nasze Centrum Transferu Wiedzy oraz uczelniana spółka celowa SWPS Innowacje doprowadziły do uruchomienia dwóch spółek przedsiębiorczości akademickiej. W najbliższym czasie powstaną kolejne dwa spin-offy, a kilkanaście kolejnych projektów jest analizowanych przez naszych brokerów. 

– Warto podkreślić, że do realizowanych projektów badawczych aktywnie angażujemy studentów. Oferujemy im nie tylko dobrą edukację, lecz także możliwość bliskiej współpracy z naszymi nauczycielami akademickimi. To z pewnością jedynie jeden z czynników przyciągających studentów do naszej uczelni – zaznaczył rektor.

Na Uniwersytecie SWPS studiuje około 13 000 studentów, w tym około 1100 obcokrajowców z 66 krajów. W tym roku zrekrutowaliśmy ponad 4000 osób na studia wyższe oraz około 3 000 słuchaczy na studia podyplomowe.

Liczba absolwentów Uniwersytetu SWPS wynosi ponad 29 000. To ogromny potencjał, ale także wkład w budowę społeczności, która szanuje wiedzę i posługuje się nią w działaniach.

W gronie znakomitych gości 

W tym dniu zaszczycili nas swoją obecnością znamienici goście. Byli z nami m.in.: prof. Zbigniew Marciniak – przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Edyta Demby-Siwek – pełniąca obowiązki Prezes Urzędu Patentowego RP, prof. Bronisław Sitek – sekretarz Rady Doskonałości Naukowej, prof. Stanisław Filipowicz – wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Agnieszka Stefaniak-Hrycko – zastępczyni dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, doktor Klaudia Knabel – dyrektor przedstawicielstwa Niemieckiej Centralnej Wymiany Akademickiej DAAD, prof. Marek Krawczyk – przewodniczący Komisji ds. Nauki KRASP, prof. Jerzy Woźnicki – prezes Fundacji Rektorów Polskich, dr Tomasz Perkowski – wiceprezes Zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Wśród rektorów znaleźli się m.in.: prof. Wiesław Bielawski – rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; prof. Tamara Zacharuk – rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prof. Witold Bielecki – rektor Akademii Leona Koźmińskiego, prof. Maciej Rogalski – rektor Uczelni Łazarskiego, ksiądz prof. Bogusław Milerski – rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, prof. Maciej Krawczak – rektor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością także wybitni profesorowie, wyjątkowo zasłużeni dla naszej społeczności: prof. Andrzej Eliasz, przez 20 lat piastujący urząd rektora Uniwersytetu SWPS oraz prof. Jan Strelau – nestor polskiej psychologii, światowej rangi badacz temperamentu, oraz prof. Janusz Reykowski – jeden z pierwszych założycieli naszej uczelni, wieloletni Przewodniczący Rady Programowej.

Ważną częścią uroczystości był wykład inauguracyjny „Los czy wybór? Nauki społeczne o kapitalizmie i demokracji”, który wygłosił prof. Radosław Markowski, politolog z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS.

 

Listy gratulacyjne

Uroczysta immatrykulacja

Ten dzień z pewnością zostanie w pamięci studentów, którzy rozpoczynają edukację w murach naszej uczelni. Po przemówieniu rektora, odczytaniu nadawców listów z życzeniami oraz wręczeniu Nagród Rektora za rok akademicki 2018/2019 nastąpił długo wyczekiwany moment: uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku.

– Drodzy studenci, wyzwania, które stoją przed Wami i Waszym pokoleniem są niezaprzeczalne. Musicie zmierzyć się z nimi. Chociaż nie ponosicie winy za kształt dzisiejszego świata, ponosicie odpowiedzialność za jego przyszłość. Nie powtarzajcie błędów! Budujcie swoją i naszą przyszłość zdobywając wiedzę, rozwijając umiejętności i kompetencje społeczne. Na naszej uczelni – zaznaczył w przemowie rektor, prof. Roman Cieślak.

To także wyjątkowy dzień dla osób, które zdecydowały się kontynuować ścieżkę rozwoju naukowego. Prorektor ds. dydaktyki prof. Ewa Gruszczyńska przeprowadziła uroczystą immatrykulację doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu SWPS.

 

myFlickr

flickr icon 0 Więcej zdjęć na Flickr »