Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Pożegnanie Mariana Marka Przybylskiego

float_intro: images-old/2015/Blog/MARIAN-MAREK-PRZYBYLSKI-POZEGNANIE.png

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mariana Marka Przybylskiego, wieloletniego prezesa Oficyny Wydawniczej Wielkopolski, a także współzałożyciela i prezesa Zarządu Instytutu Edukacji Europejskiej – organu założycielskiego Uniwersytetu SWPS. Rodzinie, przyjaciołom i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Inwestor w branży medialnej

Droga zawodowa Mariana Marka Przybylskiego związana była z mediami i szeroko rozumianym życiem publicznym. Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych redaktorów naczelnych w Wielkopolsce, przez 15 lat zarządzał Oficyna Wydawniczą Wielkopolski, która wydawała „Głos Wielkopolski” i „Gazetę Poznańską” – najpoczytniejsze gazety w regionie. Dzięki odwadze Mariana Marka Przybylskiego w podejmowaniu wyzwań i szukaniu nieszablonowych rozwiązań „Głos Wielkopolski” bardzo dynamicznie się rozwijał i wyróżniał na tle innych dzienników. Do nowatorskich pomysłów prasowych redaktora naczelnego należały m.in. „Obiady w Głosie”, na które przychodzili politycy, ludzie kultury i sztuki. Oryginalna forma wywiadów umożliwiająca swobodną wymianę zdań prominentnych gości z kraju i zagranicy cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy ponad 200 zrealizowanych spotkań. Z Oficyną rozstał się w 2005 roku, ale pozostał w branży medialnej, między innymi jako udziałowiec i przewodniczący Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Telewizji Kablowej oraz poznańskiego radia Kiss FM.

Współtwórca Instytutu Edukacji Europejskiej

Marian Marek Przybylski był współtwórcą Instytutu Edukacji Europejskiej – organu założycielskiego Uniwersytetu SWPS oraz Collegium Da Vinci, dawniej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Wraz z Piotrem Voelkelem realizował wizję nowoczesnego kształcenia i wspierał naszą uczelnię w realizacji ambitnej strategii rozwoju. – Angażując się w przedsięwzięcia akademickie, zakładaliśmy dążenie do ideału – wyjaśnił w wywiadzie dla „Głosu Wielkopolskiego” w 2015 roku, kiedy to nasz uczelnia stała się pierwszym prywatnym uniwersytetem w Polsce. – W świecie akademickim ideałem jest uniwersytet. Konsekwentnie do tego dążyliśmy. […] Pokazaliśmy, że nasza szkoła to miejsce nowoczesne, otwarte na studentów i na współpracę z wybitnymi praktykami. Przekonywaliśmy, że to uczelnia, która nie będzie szczędzić funduszy na badania. Tak dorobiliśmy się kadry, która liczy 75 profesorów, blisko 60 doktorów habilitowanych, ponad 180 doktorów. Ci wszyscy ludzie zdeklarowali, że SWPS jest ich pierwszym miejscem zatrudnienia. Żeby tak się stało, uczelnia musi się cieszyć ogromnym autorytetem i zaufaniem. To nieczęste, by naukowiec wybrał prywatną uczelnią nad państwową.

Żegnamy Mariana Marka Przybylskiego – prezesa Zarządu Instytutu Edukacji Europejskiej, człowieka, który rozumiał potrzeby nowoczesnej edukacji, który wspierał rozwój Uniwersytetu SWPS i był z niego dumny. Wiedział, że społeczeństwo, przedsiębiorcy i państwo potrzebują dobrych uczelni. Będziemy o tym pamiętać.

prof. dr hab. Roman Cieślak, rektor Uniwersytetu SWPS