Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Analityk zachowania - zawód przyszłości

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/sad-girl.jpg

Według najnowszych danych prezentowanych przez Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) w USA, 1 na 68 dzieci cierpi na zaburzenia ze spektrum autyzmu. Wzrasta także liczba dzieci i młodzieży z innymi zaburzeniami rozwoju, ale także i zachowania. Jak dowodzą wyniki badań terapia behawioralna dostarcza najskuteczniejszych metod w terapii dzieci. O tym na czym polega i z czym się wiąże praca analityka zachowania opowie dr Nela Grzegorczyk-Dłuciak i Ewa Kuliga 21 września podczas wykładu w ramach Strefy Psyche Ekstra.

Projekt jest współfinansowany w Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wykład 

Analityk zachowania – zawód przyszłośJest taki zawód...... w którym nigdy nie zabraknie pracy!

Jest taki zawód....... który pozwala na ciągły rozwój!
Jest taki zawód....... który należy do najbardziej prestiżowych na świecie!
Jest taki zawód..... w którym nigdy nie doświadczysz wypalenia zawodowego!
Jest taki zawód… który ma zastosowanie w wielu różnych obszarach życia, między innymi w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi, których z roku na rok diagnozuje się coraz więcej. Co się z tym wiąże, z roku na rok zwiększa się liczba placówek niosących pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym z tego rodzaju zaburzeniami. W Polsce działa już około 30 ośrodków behawioralnych, 200 terapeutów behawioralnych i 25 superwizorów behawioralnych.

Spośród wielu dostępnych na rynku metod terapii osób z zaburzeniami rozwojowymi, stosowana analiza zachowania, często określana również jako terapia behawioralna, ma najlepiej udokumentowaną efektywność, dlatego też powinna być wiodącą metodą terapii stosowaną u osób z trudnościami rozwojowymi.

O prowadzących

dr Nela Grzegorczyk-Dłuciak - pedagog specjalny oraz usprawniania  wieloprofilowego,  terapeuta i superwizor behawioralny. Ukończyła pedagogikę wieloprofilowego usprawniania w SWPS w Warszawie, pedagogikę specjalną oraz studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą w AP w Krakowie. W 2011 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na UP w Krakowie. Współzałożycielka i prezes (od początku istnienia) Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, długoletnia członkini Zarządu Krajowego Towarzystwa Autyzmu O/Kraków. Od 1993r. pracuje zawodowo z osobami niepełnosprawnymi. Od 2002 r. prowadzi szkolenia z analizy behawioralnej stosowanej i terapii dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Jest autorem licznych publikacji, m.in. redaktorem cyklu wydawnictw „Czas na dialog”.

mgr Ewa Kuliga – psycholog oraz oligofrenopedagog. Od 2000 roku pracuje z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest nauczycielem i superwizorem w Filii nr 1 SP nr 6 SOSW nr 4 w Krakowie, psychologiem w Ośrodku Wspierania Rodziny w Raciborzu, członkiem zespołu diagnostyczno- konsultacyjnego w Ambulatorium Terapii Behawioralnej PSTB w Krakowie. W 2002 roku odbyła staż w PCDI (Princeton Child Development Institute) w USA. W 2011 roku została wpisana na listę superwizorów (5/S/2011) i terapeutów behawioralnych (86/T/2011). Od 2003 roku mgr Ewa Kuliga jest wykładowcą PSTB, gdzie prowadzi m.in. kursy dotyczące pracy z osobami z różnymi formami niepełnosprawności w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania. Prowadzi wraz z dr Nelą Grzegorczyk-Dłuciak zajęcia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie z przedmiotu „SAZ- wdrażanie teorii w praktykę". Jest wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, Kierownikiem Ambulatorium Terapii Behawioralnej PSTB i Zespołu Interwencji Kryzysowej PSTB, przedstawicielem PSTB w ABAI, członkiem stowarzyszenia PERSONA na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu. Autorka i współautorka publikacji oraz wystąpień na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach i sympozjach.

Termin i miejsce

  • 21 września 2016 r., godz. 16.30-18.00, aula
    Uniwersytet SWPS w Katowicach, ul. Techników 9