Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Człowiek w sytuacji

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/sytacja.jpg

Tytuł konferencji nawiązuje do jednego z podrozdziałów Profesora Tadeusza Tomaszewskiego w podręczniku „Psychologia” z roku 1975 (Warszawa: PWN). W tegorocznej edycji pragniemy zagadnienie „Człowiek w sytuacji” ująć nie tylko w świetle psychologii, ale także innych dyscyplin badawczych. 

 

KONFERENCJA

 

Człowiek w Sytuacji
Ujęcie multidyscyplinarne

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorami konferencji są: 
Wydział Psychologii UW, Uniwersytet SWPS oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego,

przy poparciu Komitetu Psychologii PANTytuł konferencji nawiązuje do jednego z podrozdziałów Profesora Tadeusza Tomaszewskiego w podręczniku „Psychologia” z roku 1975 (Warszawa: PWN). W tegorocznej edycji pragniemy zagadnienie „Człowiek w sytuacji” ująć nie tylko w świetle psychologii, ale także innych dyscyplin badawczych. W konferencji wezmą udział psychologowie, pedagodzy, socjologowie, politolodzy, filozofowie, teolodzy, prawnicy, archeologowie czy kulturoznawcy. Zapraszamy do udziału. Wstęp wolny!

Information in english »

konferencja

listopad 14-17 2016

Warszawa

Program konferencji

14 listopada (poniedziałek)

11.00-11.15 - Otwarcie konferencji

 • prof. dr hab. Ida Kurcz
 • prof. dr hab. Andrzej Eliasz
 • JM Rektor dr hab. Roman Cieślak, prof. Uniwersytetu SWPS

11.15-12.45 - Wystąpienia

 • Człowiek w konfrontacji z genami
  Prof. Magdalena Fikus (PAN)
 • Z perspektywy neuronauki: Jak działa mózg seniora?
  Jak ograć starość?
  Prof. Elżbieta Szeląg (PAN)

12.45-13.45 - OBIAD

13.45-15.15 - Wystąpienia

 • Kontekst sytuacyjny a kontekst kulturowy
  Prof. Ewa Kosowska (US)
 • Człowiek w sytuacji – sytuacja w człowieku.
  Uwagi do manifestu Juliana Ochorowicza „Naprzód!”
  Dr hab. Anna Gomóła (US)

15.15-15.30 KAWA

15.30-17.00 - Wystąpienia

 • Prof. Radosław Markowski (Uniwersytet SWPS) Kontekst w kontekście
 • Dr Marcin Romanowicz (UW) Homo Iuridicus - „człowiek w sytuacji”
  i „poprzez sytuację” prawną

15 listopada (wtorek)

9.30-11.00 - Wystąpienia

 • Definicja społecznej sytuacji a ideologia
  Prof. Janusz Reykowski (PAN)
 • Podmiotowość w sytuacjach przemian społecznych
  Prof. Maria Jarymowicz (UW)

11.00-11.15 - KAWA

11.15-12.45 - Wystąpienia

 • Sytuacja badacza. Uwikłania terminologiczne
  (Z perspektywy archeologa)
  Prof. Karol Szymczak (UW)
 • Przyrodnicze elementy egzystencjalnej i behawioralnej sytuacji łowcy paleolitycznego
  Prof. Maria Łanczont (UMCS), Prof. Teresa Madeyska (PAN)

12.45-13.45 - OBIAD

13.45-16.00 - Wystąpienia

 • O położeniu człowieka
  Prof. Tadeusz Gadacz (PAN)
 • Człowiek w sytuacji – wyznaczniki teologiczne
  Ks. Prof. Andrzej Draguła (USz)
 • Droga do Emaus: człowiek w sytuacji zwątpienia
  Prof. Zbigniew Mikołejko (PAN)

16.00-16.15 - KAWA

16.15-17.45 - Wystąpienia

 • Retoryka skrajnych muzułmańskich ruchów prozelickich
  wobec konwertytów
  Prof. Katarzyna Pachniak (UW)
 • Strategie kontaktu z sacrum w sytuacji niepewności i zagrożenia (w oparciu o źródła egipskie)
  Dr Przemysław Piwowarczyk (US)

16 listopada (środa)

9.30-11.00 - Wystąpienia

 • Przesunięcie ku negatywności jako kontekst zachowania
  Prof. Wiesław Łukaszewski (Uniwersytet SWPS)
 • Sytuacja deprywacji. U źródeł uprzedzeń i działania zbiorowego
  Prof. M. Bilewicz (UW)

11.00-11.15 - KAWA

11.15-12.45 - Wystąpienia

 • Człowiek w sytuacji granicznej w kontekście reprezentacji muzealnych
  Prof. Anna Ziębińska-Witek (UMCS)
 • O (nie)możliwości doświadczenia sytuacji granicznej (na przykładzie Muzeum-Miejsca Pamięci w Bełżcu)
  Dr Jacek Małczyński (UWr)

12.45-13.45 - OBIAD

13.45-15.15 - Wystąpienia

 • Jednostka w sytuacji definiowania społecznych zobowiązań – socjologiczny fenomen interakcji w przestrzeni międzyludzkiej
  Prof. Adam Bartoszek (US)
 • Ludzie pośród rzeczy. Ile ich potrzebują, by żyć zgodnie ze sobą?
  Prof. Andrzej Waśkiewicz (UW)

15.15-15.30 - KAWA

15.30-17.00 - Wystąpienia

 • Nowe spojrzenie na sytuację osoby niepełnosprawnej
  Prof. Janusz Kirenko (UMCS)
 • Sytuacja rodzin dzieci z rozległą niepełnosprawnością
  Prof. Tadeusz Gałkowski (Uniwersytet SWPS)

17 listopada (czwartek)

9.30-11.00 - Wystąpienia

 • Człowiek w sytuacji przeciążenia informacyjnego – ujęcie interdyscyplinarne
  Prof. Maria Ledzińska (UW)
 • Człowiek w sytuacji drogowej – czy kierowcy są potrzebni samochodom?
  Prof. Adam Tarnowski (UW)

11.00-11.15 - KAWA

11.15-12.45 - Wystąpienia

 • Słownik – refleksje nad sytuacją zadaniową
  Dr Ewa Rudnicka (UW)
 • Jak kontekst wpływa na znaczenie przekazu
  Prof. Józef Maciuszek (UJ)

12.45-14.00 - OBIAD

14.00-15.30 - Wystąpienia

 • Sytuacja nauczycieli polskiego i wiedzy o Polsce w szkołach polskich za granicą
  Dr Grażyna Czetwertyńska (UW)
 • Sytuacyjność doświadczenia pedagogicznego
  Prof. Rafał Godoń (UW)

15.30-15.45 - KAWA

15.45-16.30 - Zamiast zakończenia

 • Dr Łukasz Tanaś (Uniwersytet SWPS) Profesor Tadeusz Tomaszewski z perspektywy
  następnego pokolenia

16.30 - Zamknięcie obrad

 • Dziekan Wydziału Psychologii UW
  Prof. Dominika Maison
 • Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS
  Prof. Paweł Ostaszewski
 • Prof. Barbara Bokus

Strefa video

Wykłady plenarne oraz prelekcje nagrane podczas konferencji „Człowiek w sytuacji”, która odbyła się w dniach 26-27 listopada 2015 r. w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS.

Organizatorzy

 

logotypy czlowiek w sytuacji

 

 • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet SWPS

 

 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego
 • przy poparciu Komitetu Psychologii PAN

Data i miejsce konferencji

14-17 listopada 2016 r.
Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, 03-81 Warszawa