Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Sportowa odpowiedzialność dyscyplinarna z tytułu dopingu w sporcie

float_intro: images-old/2015/Blog/doping-w-sporcie.jpg

Aktualność i doniosłość zjawiska dopingu w sporcie oraz problemów z nim związanych uzasadniają celowość i konieczność rozważenia wybranych problemów odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej i egzekwowanej z tego tytułu, wskazanych w programie konferencji. W świetle ostatnich wydarzeń i skandali wokół lekkiej atletyki, tenisa czy polskich olimpijczyków problematyka wydaje się niezwykle aktualna.

 

KONFERENCJA NAUKOWA

 

Sportowa odpowiedzialność dyscyplinarna
z tytułu dopingu
w sporcie

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorami konferencji są: Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego oraz Instytut Prawa Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu.

Aktualność i doniosłość zjawiska dopingu w sporcie oraz problemów z nim związanych uzasadniają celowość i konieczność rozważenia wybranych problemów odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej i egzekwowanej z tego tytułu, wskazanych w programie konferencji. W świetle ostatnich wydarzeń i skandali wokół lekkiej atletyki, tenisa czy polskich olimpijczyków problematyka wydaje się niezwykle aktualna. 

Jakie są podstawy odpowiedzialności za doping w sporcie? Co wynika z zaskarżalności ostatecznych orzeczeń dyscyplinarnych przed sportowymi sądami arbitrażowymi? Na czym polega udział Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie w egzekwowaniu odpowiedzialności dyscyplinarnej w sprawach dopingowych? Na te pytania będą odpowiadać zaproszeni prelegenci podczas 17 Konferencji Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego pt. „Sportowa odpowiedzialność dyscyplinarna z tytułu dopingu w sporcie”, która obędzie się przy współudziale Uniwersytetu SWPS.

Wstęp wolny po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego »

konferencja

listopad7 2016

Poznań

Program konferencji

10.00 rejestracja uczestników

10.30 – inauguracja konferencji, sala 340

Przewodniczenie konferencji - prof. dr hab. dr h.c. mult. Marek Bojarski

  • Andrzej J. Szwarc - otwarcie konferencji - Problemy odpowiedzialności z tytułu dopingu w sporcie
  • Bartłomiej Wróblewski, Piotr Jóźwiak - Legislacyjne aspekty dopingu w sporcie
  • Jerzy Smorawiński, Michał Rynkowski - Udział Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie w egzekwowaniu odpowiedzialności dyscyplinarnej w sprawach dopingowych

 

przerwa kawowa

Przewodniczenie konferencji - prof. dr hab. dr h.c. Roman Hauser

 

  • Zbigniew Ćwiąkalski, Piotr R. Graczyk - Zaskarżalność ostatecznych orzeczeń dyscyplinarnych w sprawach dopingowych w postępowaniu przed sportowymi sądami arbitrażowymi
  • Wiesław Kozielewicz - Sądowa kontrola ostatecznych orzeczeń dyscyplinarnych w sprawach dopingowych

Zamknięcie konferencji - Andrzej J. Szwarc

Sylwetki osób wskazanych w programie konferencji

258 marek bojarski

Prof. dr hab. dr h.c. mult. Marek Bojarski

profesor prawa karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, b. Dziekan Wydziału, b. Prorektor oraz w latach 2008-2016 Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor honoris causa wielu polskich i zagranicznych uczelni

258 zbigniew cwiakalski

Prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski

profesor prawa karnego w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie, b. Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny RP, adwokat, prezes Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl.

258 piotr graczyk

adw. Piotr R. Graczyk

prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat, redaktor naczelny Unfair Competition & Compliance Law Portlal, arbiter i sekretarz Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl

258 roman hauser

Prof. dr hab. dr h.c. Roman Hauser

profesor postępowania administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wieloletni sędzia i prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

258 piotr jozwiak

Dr Piotr Jóźwiak

adwokat, opublikowaną rozprawę doktorską poświęconą problematyce sportowej odpowiedzialności dyscyplinarnej przygotował pod kierunkiem prof. dr. hab. dr. h.c. Andrzeja J. Szwarca, autor względnie współautor 40 publikacji naukowych, zwłaszcza z zakresu prawa karnego i prawa sportowego, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego w poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS, II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna, w latach 2013 - 2014 wiceprezes klubu żużlowego Unia Leszno.

258 wieslaw kozielewicz

Wiesław Kozielewicz

sędzia Sądu Najwyższego, przewodniczący IV Wydziału Kasacyjnego w Izbie Karnej, orzekający również w sprawach dyscyplinarnych, zorganizował w Sądzie Najwyższym Wydział do spraw dyscyplinarnych i był jego przewodniczącym, wykładowca, autor ponad siedemdziesięciu publikacji z zakresu prawa dyscyplinarnego, prawa karnego materialnego i procesowego oraz historycznoprawnych, Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.

258 michal rynkowski

mgr Michał Rynkowski

Dyrektor Biura Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Niezależności Organów Dyscyplinarnych w Sprawach Dopingowych Rady Europy, doktorant Instytutu Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego.

258 jerzy smorawinski

Prof. dr hab. n. med. dr. h. c. Jerzy Smorawiński

profesor medycyny sportowej i b. Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, b. senator RP, przewodniczący Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

258 andrzej szwarc

Prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc

profesor prawa karnego i prawa sportowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, b. sędzia Trybunału Stanu, prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, b. prezes Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl.

258 bartlomiej wroblewski

Dr Bartłomiej Wróblewski

zajmuje się prawem konstytucyjnym i prawami człowieka. Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa konstytucyjnego porównawczego oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Interesuje się tradycjami akademickimi, historią korporacji akademickich (związków tworzonych przez studentów i absolwentów wyższych uczelni) oraz biografistyką. Prowadzi Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich w Poznaniu (www.archiwumkorporacyjne.pl).

Organizatorzy

Termin i miejsce

7 listopada 2016 r.
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, sala 340
ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań