Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Rola prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/court_2000_1316.jpg

Czy w państwie bezprawia jedynym czynnikiem ograniczającym zachowanie człowieka byłoby jego własne sumienie? Jaka jest praktyczna rola prawa w życiu każdego z nas? Czy czujemy, że służy nam jako obywatelom, czy może jest ono uciążliwością? O roli prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych porozmawiamy podczas styczniowej konferencji organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego „The American Law Society” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Koło Naukowe Prawa Prywatnego „Sapere Aude” oraz Radę Samorządu Studentów Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.

 

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa

 

Rola prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorami konferencji są: Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego „The American Law Society”, Koło Naukowe Prawa Prywatnego „Sapere Aude”, Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. 

konferencja

styczeń
13 2017

Poznań


Czy w państwie bezprawia jedynym czynnikiem ograniczającym zachowanie człowieka byłoby jego własne sumienie? Jaka jest praktyczna rola prawa w życiu każdego z nas? Czy czujemy, że służy nam jako obywatelom, czy może jest ono uciążliwością? O roli prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych porozmawiamy podczas styczniowej konferencji organizowanej w poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS.

Udział bierny w konferencji jest nieodpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu (uczestnictwo czynne lub bierne) prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza zgłoszeniowego » 

O konferencji

Przedmiotem konferencji będą zagadnienia związane z wykorzystaniem dotychczasowych osiągnięć z zakresu psychologii, filozofii, socjologii i politologii w badaniach nad rolą prawa w życiu jednostki.

Obecnie podkreśla się mocno konieczność powiązania nauk prawnych z pozostałymi naukami społecznymi. Stąd tak ważne jest, aby poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące znaczenia prawa, dynamiki i kierunków jego rozwoju we wspomnianych dziedzinach nauk, co ma służyć jego lepszemu zrozumieniu i przełożeniu na język praktyki.

Adresaci wydarzenia

Konferencja jest adresowana do doktorantów, studentów oraz entuzjastów nauk, takich jak: prawo, psychologia, socjologia, politologia, filozofia, którzy chcieliby podzielić się zdobytą do tej pory wiedzą oraz ją poszerzyć i uzupełnić.

Organizatorzy

 • Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego „The American Law Society”
  działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Opiekun koła: dr Michał Urbańczyk
 • Koło Naukowe Prawa Prywatnego „Sapere Aude”
  Uniwersytetu SWPS w Poznaniu
  Opiekun koła: dr Maria Grzymisławska- Cybulska
 • Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu SWPS w Poznaniu

 

Program

 

8:30-9:00 – Rejestracja uczestników

9:00-9:15 – Uroczyste otwarcie konferencji (prof. dr hab. Anna Zalewska)

Panel filozoficzno-prawny

9:15-9:30 – Otwarcie panelu (dr Maurycy Zajęcki)

9:30-9:40 – wystąpienie

 • Jednostka wobec kryzysu filozofii moralności na przykładzie niereligijnej koncepcji prawa natury Immanuela Kanta. Studium krytyczne
  Łukasz Bartosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

9:40-9:50 – wystąpienie

 • Praktycznie zastosowania wolności sumienia. Obywatelskie nieposłuszeństwo, sprzeciw sumienia, klauzula sumienia
  mgr Mateusz Szabliński, Uniwersytet SWPS

9:50-10:00 – wystąpienie

 • Nadrzędności interesu i dobra osoby ludzkiej nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki – czy zasada prymatu istoty ludzkiej ma charakter absolutny?
  mgr Paulina Chełmowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

10:00-10:10 – wystąpienie

 • Dopuszczalność stosowania przez oskarżonych cultural defense na tle rozważań o wolności woli
  Karolina Wiśniowska, Uniwersytet Jagielloński

10:10-10:20 – wystąpienie

 • Paradoks prawa wyprzedzającego akceptację społeczną na przykładzie polskiej ustawy transplantacyjnej
  Izabela Nagalska, Uniwersytet Warszawski

10:20-10:30 – wystąpienie

 • Cele prawodawcy jako racje jednostki do działania. Ujęcie filozoficzne
  Wojciech Rzepiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

10:30-10:40 – wystąpienie

 • Legalne sprzeciwy sumienia – pracodawcy ,,ucieczka do przodu” w polemice z ujęciem Josepha Raza
  Katarzyna Rzymkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

10:40-10:50 – wystąpienie

 • Czym jest dobro pacjenta? Rola prawa w kształtowaniu aksjologii procesu leczenia
  Piotr Mazurski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

10:50-11:10– dyskusja

11:10-11:40– przerwa kawowa 

 • uczestników czynnych zapraszamy na poczęstunek

Panel psychologiczno-prawny

11:40-12:00– Otwarcie panelu (mgr Szymn Zieliński)

12:00-12:10– wystąpienie

 • Prawne i społeczne aspekty sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi
  mgr Agnieszka Wojcieszak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

12:10-12:20 – wystąpienie

 • Oskarżyciel posiłkowy jako instrument ochrony pokrzywdzonego
  Arkadiusz Habiera, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

12:20-12:30 – wystąpienie

 • Przesłuchanie świadka w ujęciu psychologicznym i społecznym
  Magdalena Plenzler, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

12:30-12:40 – wystąpienie

 • Kiedy prawo przestaje być „moje”? Prawo pozytywne a teoria fundamentów moralnych Jonathana Heidta
  Adrianna Woltmann, Uniwersytet Jagielloński

12:40-12:50 – wystąpienie

 • Rola mowyciała w świetle marketingu politycznego
  Agnieszka Trzaszczka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

12:50-13:00– wystąpienie

 • Dress code w miejscu pracy a sfera wolności pracownika
  mgr Irmina Miernicka, Uniwersytet Łódzki

13:00-13:10– wystąpienie

 • Zamknięte środowisko więzienia jako przykład instytucji totalnej – wybrane aspekty
  mgr Diana Szwejser, Uniwersytet Wrocławski

13:10-13:20– wystąpienie

 • Pamięć naocznych świadków – na jakie zniekształcenia należy uważać?
  Marta Klancko, Uniwersytet SWPS

13:20-13:30– wystąpienie

 • Sytuacja prawna osób transpłciowych oraz jej wpływ na dobrostan w procesie tranzycji z propozycją zmian
  Greta Gryz, Uniwersytet SWPS

13:30-13:50 – dyskusja

13:50-14:50 – przerwa obiadowa

 • uczestników czynnych zapraszamy na poczęstunek

Panel politologiczno-prawny

14:50-15:20 – Otwarcie panelu (dr Michał Urbańczyk)

15:20-15:30 – wystąpienie

 • Prawo do posiadania i noszenia broni w Polsce na przestrzeni dziejów
  Jakub Łyjak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

15:30-15:40 – wystąpienie

 • Wybory – prawne narzędzie demokracji czy zjawisko społeczne?
  mgr Agata Pyrzyńska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

15:40-15:50 – wystąpienie

 • Zakaz handlu w niedzielę jako naruszenie konstytucyjnych swobód obywatelskich
  mgr Marcin Rau, Uniwersytet Łódzki

15:50-16:00 – wystąpienie

 • Czy możemy funkcjonować bez prawa? Problem racji istnienia prawa w świetle koncepcji filozoficznych
  Monika Woźniak, Uniwersytet Warszawski

16:00-16:10 – wystąpienie

 • Prawo czy bezprawie? Międzynarodowe prawo humanitarne vs Palestyńskie Terytoria Okupowane
  mgr Beata Belica, Uniwersytet Warszawski

16:10-16:20 – wystąpienie

 • Gdy zawodzi wewnętrzne przekonanie obywatela... Łamanie prawa przez jednostkę według teorii kontroli społecznej Travisa Hirschiego omówione na przykładzie przestępstwa bezprawnego rozpowszechniania utworów z art. 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  Paulina Szczygłowska, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

16:20-16:30 – wystąpienie

 • Czy sądy powszechne mają monopol na rozwiązywanie konfliktów?
  Tomasz Murzyn, Uniwersytet Jagielloński

16:30-16:40 – wystąpienie

 • Cenzus wiekowy jako przesłanka ograniczająca konstytucyjną równość wobec prawa
  Rafał Świergiel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

16:40-17:00– dyskusja

17:00-17:10– przerwa

Panel socjologiczno-prawny

17:10-17:20 – wystąpienie

 • Społeczna rola prawa w ujęciu Leona Petrażyckiego
  mgr Marta Marynowska, Uniwersytet Wrocławski

17:20-17:30 – wystąpienie

 • Dostęp i jakość wiedzy o prawie, jako jedna z determinant jego właściwego działania
  mgr Leszek Dekiert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Piotr Piotrowski, Uniwersytet SWPS

17:30-17:40 – wystąpienie

 • Prawo do nauki jako determinanta społecznego wymiaru życia człowieka i przesłanka urzeczywistnienia innych praw i wolności. Wybrane zagadnienia
  mgr Łukasz Kierznowski, Uniwersytet w Białymstoku

17:40-17:50 – wystąpienie

 • Jak folk pojmuje prawo? Oprawnych intuicjach laików w świetle badań Eksperymentalnej Filozofii
  Bartosz Biskup, Uniwersytet Jagielloński

17:50-18:00 – wystąpienie

 • Rola prawa w kształtowaniu stosunków gospodarczych między jednostkami społecznymi (homo oeconomicus)
  Krzysztof Knopp, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

18:00-18:10 – wystąpienie

 • Refleksyjna interpretacja prawa, czyli o postmodernistycznej przyjaźni politycznej
  Alan Żukowski, Uniwersytet Wrocławski

18:10-18:20 – wystąpienie

 • Prawo jako plan – analiza krytyczna
  Szymon Osmola, Uniwersytet Jagielloński

18:20-18:30 – wystąpienie

 • Wpływ ograniczenia prawa własności na stosunku społeczne według szkoły libertariańskiej
  Antoni Piechocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

18:30-19:00 – dyskusja oraz zamknięcie konferencji.

Zgłoszenia

Udział czynny:

osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na dole strony oraz przesłanie abstraktu na adres: [email protected] do 28 grudnia 2016 r. 

Wymogi formalne dotyczące abstraktu: czcionka 12-punktowa; Times New Roman; interlinia: 1,5; format: doc/docx. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji nadesłanych abstraktów.

Informacja o zakwalifikowaniu referatu otrzymają Państwo do 3 stycznia 2017 r. Osoby zakwalifikowane prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej do 5 stycznia 2017 r.

Udział bierny:

osoby zainteresowane biernym udziałem prosimy o przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy.

Opłaty

Uczestnicy czynni – 50 zł

W opłacie zawarte są koszty materiałów konferencyjnych i cateringu. Uwaga – opłaty nie będą zwracane w razie rezygnacji.

Numer konta: 17 1750 0009 0000 0000 1095 1089

Tytuł przelewu: KNRP2017 + imię i nazwisko uczestnika
Potwierdzenia przelewu oraz abstrakty prosimy przesyłać na adres [email protected].

Organizatorzy

logotyp konferencja prawna poznan 1 

Patronat honorowy

patronat honorowy

Termin i lokalizacja

13 stycznia 2017 r.

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

Kontakt

w sprawach organizacyjnych:
Greta Gryz
e-mail: [email protected]

w sprawie zapisów:
Katarzyna Kwaśnik
e-mail: [email protected]