Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Rola prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/court_2000_1316.jpg

Czy w państwie bezprawia jedynym czynnikiem ograniczającym zachowanie człowieka byłoby jego własne sumienie? Jaka jest praktyczna rola prawa w życiu każdego z nas? Czy czujemy, że służy nam jako obywatelom, czy może jest ono uciążliwością? O roli prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych porozmawiamy podczas styczniowej konferencji organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego „The American Law Society” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Koło Naukowe Prawa Prywatnego „Sapere Aude” oraz Radę Samorządu Studentów Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.

 

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa

 

Rola prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorami konferencji są: Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego „The American Law Society”, Koło Naukowe Prawa Prywatnego „Sapere Aude”, Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. 

konferencja

styczeń
13 2017

Poznań


Czy w państwie bezprawia jedynym czynnikiem ograniczającym zachowanie człowieka byłoby jego własne sumienie? Jaka jest praktyczna rola prawa w życiu każdego z nas? Czy czujemy, że służy nam jako obywatelom, czy może jest ono uciążliwością? O roli prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych porozmawiamy podczas styczniowej konferencji organizowanej w poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS.

Udział bierny w konferencji jest nieodpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu (uczestnictwo czynne lub bierne) prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza zgłoszeniowego » 

O konferencji

Przedmiotem konferencji będą zagadnienia związane z wykorzystaniem dotychczasowych osiągnięć z zakresu psychologii, filozofii, socjologii i politologii w badaniach nad rolą prawa w życiu jednostki.

Obecnie podkreśla się mocno konieczność powiązania nauk prawnych z pozostałymi naukami społecznymi. Stąd tak ważne jest, aby poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące znaczenia prawa, dynamiki i kierunków jego rozwoju we wspomnianych dziedzinach nauk, co ma służyć jego lepszemu zrozumieniu i przełożeniu na język praktyki.

Adresaci wydarzenia

Konferencja jest adresowana do doktorantów, studentów oraz entuzjastów nauk, takich jak: prawo, psychologia, socjologia, politologia, filozofia, którzy chcieliby podzielić się zdobytą do tej pory wiedzą oraz ją poszerzyć i uzupełnić.

Organizatorzy

 • Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego „The American Law Society”
  działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Opiekun koła: dr Michał Urbańczyk
 • Koło Naukowe Prawa Prywatnego „Sapere Aude”
  Uniwersytetu SWPS w Poznaniu
  Opiekun koła: dr Maria Grzymisławska- Cybulska
 • Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu SWPS w Poznaniu

 

Program

 

8:30-9:00 – Rejestracja uczestników

9:00-9:15 – Uroczyste otwarcie konferencji (prof. dr hab. Anna Zalewska)

Panel filozoficzno-prawny

9:15-9:30 – Otwarcie panelu (dr Maurycy Zajęcki)

9:30-9:40 – wystąpienie

 • Jednostka wobec kryzysu filozofii moralności na przykładzie niereligijnej koncepcji prawa natury Immanuela Kanta. Studium krytyczne
  Łukasz Bartosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

9:40-9:50 – wystąpienie

 • Praktycznie zastosowania wolności sumienia. Obywatelskie nieposłuszeństwo, sprzeciw sumienia, klauzula sumienia
  mgr Mateusz Szabliński, Uniwersytet SWPS

9:50-10:00 – wystąpienie

 • Nadrzędności interesu i dobra osoby ludzkiej nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki – czy zasada prymatu istoty ludzkiej ma charakter absolutny?
  mgr Paulina Chełmowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

10:00-10:10 – wystąpienie

 • Dopuszczalność stosowania przez oskarżonych cultural defense na tle rozważań o wolności woli
  Karolina Wiśniowska, Uniwersytet Jagielloński

10:10-10:20 – wystąpienie

 • Paradoks prawa wyprzedzającego akceptację społeczną na przykładzie polskiej ustawy transplantacyjnej
  Izabela Nagalska, Uniwersytet Warszawski

10:20-10:30 – wystąpienie

 • Cele prawodawcy jako racje jednostki do działania. Ujęcie filozoficzne
  Wojciech Rzepiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

10:30-10:40 – wystąpienie

 • Legalne sprzeciwy sumienia – pracodawcy ,,ucieczka do przodu” w polemice z ujęciem Josepha Raza
  Katarzyna Rzymkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

10:40-10:50 – wystąpienie

 • Czym jest dobro pacjenta? Rola prawa w kształtowaniu aksjologii procesu leczenia
  Piotr Mazurski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

10:50-11:10– dyskusja

11:10-11:40– przerwa kawowa 

 • uczestników czynnych zapraszamy na poczęstunek

Panel psychologiczno-prawny

11:40-12:00– Otwarcie panelu (mgr Szymn Zieliński)

12:00-12:10– wystąpienie

 • Prawne i społeczne aspekty sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi
  mgr Agnieszka Wojcieszak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

12:10-12:20 – wystąpienie

 • Oskarżyciel posiłkowy jako instrument ochrony pokrzywdzonego
  Arkadiusz Habiera, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

12:20-12:30 – wystąpienie

 • Przesłuchanie świadka w ujęciu psychologicznym i społecznym
  Magdalena Plenzler, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

12:30-12:40 – wystąpienie

 • Kiedy prawo przestaje być „moje”? Prawo pozytywne a teoria fundamentów moralnych Jonathana Heidta
  Adrianna Woltmann, Uniwersytet Jagielloński

12:40-12:50 – wystąpienie

 • Rola mowyciała w świetle marketingu politycznego
  Agnieszka Trzaszczka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

12:50-13:00– wystąpienie

 • Dress code w miejscu pracy a sfera wolności pracownika
  mgr Irmina Miernicka, Uniwersytet Łódzki

13:00-13:10– wystąpienie

 • Zamknięte środowisko więzienia jako przykład instytucji totalnej – wybrane aspekty
  mgr Diana Szwejser, Uniwersytet Wrocławski

13:10-13:20– wystąpienie

 • Pamięć naocznych świadków – na jakie zniekształcenia należy uważać?
  Marta Klancko, Uniwersytet SWPS

13:20-13:30– wystąpienie

 • Sytuacja prawna osób transpłciowych oraz jej wpływ na dobrostan w procesie tranzycji z propozycją zmian
  Greta Gryz, Uniwersytet SWPS

13:30-13:50 – dyskusja

13:50-14:50 – przerwa obiadowa

 • uczestników czynnych zapraszamy na poczęstunek

Panel politologiczno-prawny

14:50-15:20 – Otwarcie panelu (dr Michał Urbańczyk)

15:20-15:30 – wystąpienie

 • Prawo do posiadania i noszenia broni w Polsce na przestrzeni dziejów
  Jakub Łyjak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

15:30-15:40 – wystąpienie

 • Wybory – prawne narzędzie demokracji czy zjawisko społeczne?
  mgr Agata Pyrzyńska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

15:40-15:50 – wystąpienie

 • Zakaz handlu w niedzielę jako naruszenie konstytucyjnych swobód obywatelskich
  mgr Marcin Rau, Uniwersytet Łódzki

15:50-16:00 – wystąpienie

 • Czy możemy funkcjonować bez prawa? Problem racji istnienia prawa w świetle koncepcji filozoficznych
  Monika Woźniak, Uniwersytet Warszawski

16:00-16:10 – wystąpienie

 • Prawo czy bezprawie? Międzynarodowe prawo humanitarne vs Palestyńskie Terytoria Okupowane
  mgr Beata Belica, Uniwersytet Warszawski

16:10-16:20 – wystąpienie

 • Gdy zawodzi wewnętrzne przekonanie obywatela... Łamanie prawa przez jednostkę według teorii kontroli społecznej Travisa Hirschiego omówione na przykładzie przestępstwa bezprawnego rozpowszechniania utworów z art. 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  Paulina Szczygłowska, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

16:20-16:30 – wystąpienie

 • Czy sądy powszechne mają monopol na rozwiązywanie konfliktów?
  Tomasz Murzyn, Uniwersytet Jagielloński

16:30-16:40 – wystąpienie

 • Cenzus wiekowy jako przesłanka ograniczająca konstytucyjną równość wobec prawa
  Rafał Świergiel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

16:40-17:00– dyskusja

17:00-17:10– przerwa

Panel socjologiczno-prawny

17:10-17:20 – wystąpienie

 • Społeczna rola prawa w ujęciu Leona Petrażyckiego
  mgr Marta Marynowska, Uniwersytet Wrocławski

17:20-17:30 – wystąpienie

 • Dostęp i jakość wiedzy o prawie, jako jedna z determinant jego właściwego działania
  mgr Leszek Dekiert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Piotr Piotrowski, Uniwersytet SWPS

17:30-17:40 – wystąpienie

 • Prawo do nauki jako determinanta społecznego wymiaru życia człowieka i przesłanka urzeczywistnienia innych praw i wolności. Wybrane zagadnienia
  mgr Łukasz Kierznowski, Uniwersytet w Białymstoku

17:40-17:50 – wystąpienie

 • Jak folk pojmuje prawo? Oprawnych intuicjach laików w świetle badań Eksperymentalnej Filozofii
  Bartosz Biskup, Uniwersytet Jagielloński

17:50-18:00 – wystąpienie

 • Rola prawa w kształtowaniu stosunków gospodarczych między jednostkami społecznymi (homo oeconomicus)
  Krzysztof Knopp, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

18:00-18:10 – wystąpienie

 • Refleksyjna interpretacja prawa, czyli o postmodernistycznej przyjaźni politycznej
  Alan Żukowski, Uniwersytet Wrocławski

18:10-18:20 – wystąpienie

 • Prawo jako plan – analiza krytyczna
  Szymon Osmola, Uniwersytet Jagielloński

18:20-18:30 – wystąpienie

 • Wpływ ograniczenia prawa własności na stosunku społeczne według szkoły libertariańskiej
  Antoni Piechocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

18:30-19:00 – dyskusja oraz zamknięcie konferencji.

Zgłoszenia

Udział czynny:

osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na dole strony oraz przesłanie abstraktu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 28 grudnia 2016 r. 

Wymogi formalne dotyczące abstraktu: czcionka 12-punktowa; Times New Roman; interlinia: 1,5; format: doc/docx. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji nadesłanych abstraktów.

Informacja o zakwalifikowaniu referatu otrzymają Państwo do 3 stycznia 2017 r. Osoby zakwalifikowane prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej do 5 stycznia 2017 r.

Udział bierny:

osoby zainteresowane biernym udziałem prosimy o przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy.

Opłaty

Uczestnicy czynni – 50 zł

W opłacie zawarte są koszty materiałów konferencyjnych i cateringu. Uwaga – opłaty nie będą zwracane w razie rezygnacji.

Numer konta: 17 1750 0009 0000 0000 1095 1089

Tytuł przelewu: KNRP2017 + imię i nazwisko uczestnika
Potwierdzenia przelewu oraz abstrakty prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Organizatorzy

logotyp konferencja prawna poznan 1 

Patronat honorowy

patronat honorowy

Termin i lokalizacja

13 stycznia 2017 r.

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

Kontakt

w sprawach organizacyjnych:
Greta Gryz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w sprawie zapisów:
Katarzyna Kwaśnik
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.