Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Profil klienta Studenckich Poradni Prawnych

float_intro: /images-old/2015/Wydzialy/SPP1.jpg

Przez dwa dni przedstawiciele i opiekunowie Studenckich Poradni Prawnych z całej Polski oraz z uczelni zagranicznych (Białorusi oraz Ukrainy) będą dyskutować o profilu klienta SPP w ujęciu nie tylko prawnym, ale i interdyscyplinarnym. Zamiarem organizatorów jest podjęcie dyskusji nad celowością objęcia klientów korzystających z usług Studenckich Poradni Prawnych pełną opieką, tj. nie tylko udzielenie pro bono pomocy prawnej, lecz także w miarę możliwości, podjęcia działań mających na celu udzielenie zainteresowanemu (i potrzebującemu) także innej pomocy, tj. np. wsparcia psychologicznego. Na ten cel (stworzenia platformy do badań interdyscyplinarnych, mających w perspektywie następnie opracowanie narzędzi potrzebnych do udzielenia klientowi pełnego wsparcia), opiekunowie Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu SWPS pozyskali wewnętrzny grant.

konferencja naukowa

PrOFIL KLINETA STUDENCKICH PORADNI PRAWNYCH

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: Studencka Poradnia Prawna (Uniwersytet SWPS) oraz Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

konferencja

kwietnia
8-9 2017

Warszawa

 

Przez dwa dni przedstawiciele i opiekunowie Studenckich Poradni Prawnych z całej Polski oraz z uczelni zagranicznych (Białorusi oraz Ukrainy) będą dyskutować o profilu klienta SPP w ujęciu nie tylko prawnym, ale i interdyscyplinarnym. Zamiarem organizatorów jest podjęcie dyskusji nad celowością objęcia klientów korzystających z usług Studenckich Poradni Prawnych pełną opieką, tj. nie tylko udzielenie pro bono pomocy prawnej, lecz także w miarę możliwości, podjęcia działań mających na celu udzielenie zainteresowanemu (i potrzebującemu) także innej pomocy, tj. np. wsparcia psychologicznego. Na ten cel (stworzenia platformy do badań interdyscyplinarnych, mających w perspektywie następnie opracowanie narzędzi potrzebnych do udzielenia klientowi pełnego wsparcia), opiekunowie Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu SWPS pozyskali wewnętrzny grant.

Konferencja ma charakter zamknięty.

Program

8 kwietnia 2017 r. (sobota)

10.30 – kawa - przywitanie uczestników

11.00-11.30 – uroczyste otwarcie konferencji i powitanie gości (sala S303)

 • dr hab. Teresa Gardocka​, prof. Uniwersytetu SWPS

  Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS

11.30-12.00 – wykład inauguracyjny

 • prof. zw. dr hab. Witold Wołodkiewicz

12.00-12.40 – profil klienta SPP - perspektywa interdyscyplinarna

 • dr Katarzyna Antolak Szymanski, ​Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS, dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka,  Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS

12.40-13.00– wykład

 • Opinia prawna z perspektywy klienta. Kilka uwag o metodyce sporządzania opinii prawnych z uwagi na kryterium komunikatywności
  dr Tomasz Snarski, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

13.00-14.00– obiad

Warsztat dla studentów (Sala S310)

 • 14.00-15.30– Psychologiczne aspekty pracy z klientem w Klinice Prawa – cz.1
  Anna Cybulko, Ombudsman Uniwersytet Warszawski
 • 15.45-17.15– Psychologiczne aspekty pracy z klientem w Klinice Prawa – cz.2
  Anna Cybulko, Ombudsman Uniwersytet Warszawski

Warsztat dla opiekunów (Sala S312)

14.00-15.30 Rola klinik w społeczeństwie i edukacji społecznej

 • Dyskusja i wymiana doświadczeń
  moderatorzy: dr Piotr F. Piesiewicz, dr Olga M. Piaskowska, Uniwersytet SWPS​
 • Badania jakościowe jako wyzwanie dla klinik prawa w Polsce
  Ewelina Milan, Uczelnia Łazarskiego

15.45-17.15 – Profil klienta - za czy przeciw?

 • Dyskusja i wymiana doświadczeń
  moderatorzy: dr Piotr F. Piesiewicz, dr Olga M. Piaskowska, Uniwersytet SWPS​
 • Pomoc osobom uzależnionym i zakażonym wirusem HIV
  dr Katarzyna Furman, Uniwersytet Warszawski

19.30 - 23.00– kolacja i spotkanie integracyjne 
(włoski wieczorek w Casa Italia z muzyką na żywo)
casa italia

9 kwietnia 2017 r. (niedziela)

od godz. 6.30 – śniadanie w hotelu Ibis

10.00-10.40 – warsztat studencki - Praca z trudnym klientem

 • studenci sekcji cywilnej SPP Uniwersytetu SWPS w Warszawie
  Beata Gruza, Anna Wojdyna, Julia Ziemska, Łukasz
  Płociński​

10.40-11.00 – Marketing and relationship with the legal clinics clients

 • dr Julia Khvatsik, Klinika Prawa, Państwowy Uniwersytet
  Ekonomiczny w Mińsku, Białoruś

11.00-11.20 – Client Consultation Competition: Experience of Ukrainian
National Rounds

 • Maria Tsypiashchuk, Head of the legal clinic Pro Bono,
  National University of Ostroh Academy

11.20-11.35 – przerwa kawowa

11.35-12.00– Profil klienta SPP a system nieodpłatnego poradnictwa
prawnego w Polsce

 • mgr Paweł Klimek, Krakowska Akademia im. A. F.
  Modrzewskiego

12.00 - 12.25 - Sprawiedliwość pojęciem względnym? Więzień jako klient
studenckiej kliniki prawa

 • Michał Jaśkowiec, Maciej Baic, Uniwersytet Opolski

12.25-12.55 – Chciałbym założyć start'up ... - przyszli przedsiębiorcy jako
potencjalni Klienci Poradni? Przyczynek do dyskusji

 • Emil Koźbiał, Patrycja Kiczak​, Uniwersytet Wrocławski

12.55-13.20– Podsumowanie konferencji

 • dr Filip Czernicki​, Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni
  Prawnych

13.20-14.20– obiad, zakończenie konferencji

Organizatorzy

logotyp123

Organizatorzy

 • Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu SWPS
 • Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS
 • Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Komitet organizacyjny

 • dr Katarzyna Antolak-Szymanski
 • dr Olga M. Piaskowska
 • dr Piotr F. Piesiewicz
 • dr Filip Czernicki
 • Dominika Jakowiecka

Termin i lokalizacja

8-9 kwietnia 2017 r.

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31
Aula im. Tadeusza Tomaszewskiego, sala S303

Kontakt

Agnieszka Stefaniak
e-mail: [email protected]