Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Przewlekłość postępowania sądowego

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/sad-waga.jpg

konferencja

Przewlekłość postępowania sądowego

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w polskim systemie prawnym, także w kontekście prawa europejskiego. W szczególności obrady konferencji poświęcone zostaną orzecznictwu ETPC, analizie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w tym kwestii związanych z roszczeniem o zapłatę odpowiedniej “kwoty pieniężnej” oraz jej wysokości (przy uwzględnieniu orzecznictwa ETPCz). Wystąpienia będą opracowaniami naukowymi ilustrowanymi przykładami z praktyki; zaprezentowane zostanie także stanowisko wyrażane w orzecznictwie ETPCz oraz dokonana analiza i ocena odnosząca się do projektu zmian opracowywanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości z uwagi na wydany przeciwko Polsce wyrok pilotażowy. 

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o kontakt mailowy: [email protected].

W związku z dużym zainteresowaniem, zmienione zostało miejsce konferencji. Konferencja odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu SWPS przy ul. Chodakowskiej 19/31.

spotkanie

czerwiec23 2017

Warszawa

Program konferencji

od godz. 8.15 – rejestracja uczestników 

9.00-9.10 – Uroczyste otwarcie konferencji i powitanie gości

 • prof. zw. dr hab.Małgorzata Gersdorf
  Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 

9.10-9.30 – Słowo wstępne

 • sędzia Łukasz Piebiak,
  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS
  Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS

Panel I: Przewlekłość postępowania - perspektywa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych (moderator: dr Aneta Łazarska) 

9.30-9.50 – Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego przewlekłości postępowania na kształtowanie polskiego prawa i orzecznictwa sądów.

 • Sędzia SN Józef Iwulski, 
  Prezes Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

9.50-10.10 – Odpowiednia kwota pieniężna w świetle orzecznictwa ETPCz i prawa polskiego a świadczenie odszkodowawcze w procesie cywilnym

 • dr hab. Marta Romańska, prof. UJ
  Uniwersytet Jagielloński, Izba Cywilna Sądu Najwyższego

10.10-10.30 – Skarga na przewlekłość w praktyce polskich sądów - wnioski na przyszłość w świetle wyroku pilotażowego Rutkowski i inni przeciwko Polsce 

 • Renata Degener, 
  Zastępca Kanclerza Sekcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

10.30-10.50 – Przewlekłość postępowania sądowego w sprawach o wykroczenia

 • Dariusz Wysocki,
  sędzia Sądu Okręgowego w Płocku

10.50-11.30 – przerwa kawowa

Panel II: Przewlekłość postępowania - założenia orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i znaczenie dla sądów krajowych (moderator: prof. zw. dr hab. Lech Garlicki)

11.30-11.50 – Reasonable time and hasty decisions - the Article 6 dilemma for domestic courts

 • Sędzia Vincent de Gaetano, Europejski Trybunał Praw Człowieka

11.50-12.05 – Prawo do postępowania w rozsądnym terminie jako element gwarancji prawa do rzetelnego procesu w rozumieniu art. 6 ETPC

 • r. pr. Magda Krzyżanowska-Mierzewska, Europejski Trybunał Praw Człowieka

12.05-12.20 – Prawo do rozstrzygnięcia sądowego w rozsądnym terminie jako element prawa do rzetelnego postępowania sądowego. Analiza orzecznictwa sądów powszechnych po wyroku pilotażowym przeciwko Polsce

 • Sędzia Aleksandra Rutkowska (Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu)

12.20-12.40 – Ustawa o skardze na przewlekłość. Bilans i perspektywy

 • dr Przemysław Domagała, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

12.40-13.00 – Podsumowanie i dyskusja

 • prof. zw. dr hab. Lech Garlicki

13.00-14.00 – Przerwa obiadowa

Panel III: Przewlekłość postępowania w prawie unijnym (moderator: prof. dr hab. Anna Wyrozumska)

14.00-14.20 – Przewlekłość postępowania z perspektywy prawa Unii Europejskiej

 • dr hab.Maciej Szpunar, prof. UŚ
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

14.20-14.40 – Samodoskonalenie się sędziów poprzez współpracę europejską v. przewlekłość postępowania

 • dr hab. Maciej Perkowski prof. UwB
  Uniwersytet w Białymstoku

14.40-15.00 – Podsumowanie i dyskusja

15.00-15.15 – Przerwa kawowa

Panel IV: Przewlekłość a potrzeba szybkości postępowania w sprawach dotyczących interesu małoletnich (moderator: dr hab. Jacek Wierciński)

15.15-15.45 – Family law cases and appeals and the steps that have been taken to reduce the length of oral hearings and to accelerate decision-making, particularly in cases involving children?

 • Sir Peter Singer,
  Former Judge of High Court of Justice 

15.45-16.00 – Ścieżka Europejska przy wydawaniu dziecka w trybie Konwencji Haskiej, a przewlekłość postępowania 

 • Kamila Zagórska,
  Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, Ministerstwo Sprawiedliwości 

16.00-16.15 – Dobro dziecka jako przesłanka szybkości postępowania w sprawach o powrót dziecka prowadzonych w trybie konwencji haskiej. Skutki przewlekłości w świetle orzecznictwa ETPCz

 • Sędzia Agnieszka Matysek,
  Sąd Rejonowy w Kielcach

16.15-16.30 – Podsumowanie

16.30 – zakończenie konferencji

Plakat konferencyjny

image2

Organizatorzy i patroni

 przeweleklosc sadow logotypy

Organizatorzy

 • Sędzia Aleksandra Rutkowska (Ministerstwo Sprawiedliwości)
 • dr Olga M. Piaskowska (Uniwersytet SWPS)
 • dr Piotr F. Piesiewicz (Uniwersytet SWPS)

Patronat honorowy

 • prof. zw. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
 • prof. dr hab. Marek Zirk - Sadowski, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • prof. dr hab. Małgorzata Manowska, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Patronat medialny

 • Wolters Kluwer Polska

Termin i miejsce

23 czerwca 2017 r.
Uniwersytet SWPS w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31

Kontakt 

e-mail: [email protected]