Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Przewlekłość postępowania sądowego

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/sad-waga.jpg

konferencja

Przewlekłość postępowania sądowego

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS

Konferencja ma przedstawić obiektywne stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, odnoszące się do tego zjawiska, a także funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w polskim systemie prawnym, także w kontekście prawa europejskiego. W szczególności obrady konferencji poświęcone zostaną orzecznictwu ETPC, analizie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w tym kwestii związanych z roszczeniem o zapłatę odpowiedniej “kwoty pieniężnej” oraz jej wysokości (przy uwzględnieniu orzecznictwa ETPCz). Wystąpienia będą opracowaniami naukowymi ilustrowanymi przykładami z praktyki; zaprezentowane zostanie także stanowisko wyrażane w orzecznictwie ETPCz oraz dokonana analiza i ocena odnosząca się do projektu zmian opracowywanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości z uwagi na wydany przeciwko Polsce wyrok pilotażowy. 

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W związku z dużym zainteresowaniem, zmienione zostało miejsce konferencji. Konferencja odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu SWPS przy ul. Chodakowskiej 19/31.

spotkanie

czerwiec23 2017

Warszawa

Program konferencji

od godz. 8.15 – rejestracja uczestników 

9.00-9.10 – Uroczyste otwarcie konferencji i powitanie gości

 • prof. zw. dr hab.Małgorzata Gersdorf
  Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 

9.10-9.30 – Słowo wstępne

 • sędzia Łukasz Piebiak,
  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS
  Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS

Panel I: Przewlekłość postępowania - perspektywa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych (moderator: dr Aneta Łazarska) 

9.30-9.50 – Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego przewlekłości postępowania na kształtowanie polskiego prawa i orzecznictwa sądów.

 • Sędzia SN Józef Iwulski, 
  Prezes Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

9.50-10.10 – Odpowiednia kwota pieniężna w świetle orzecznictwa ETPCz i prawa polskiego a świadczenie odszkodowawcze w procesie cywilnym

 • dr hab. Marta Romańska, prof. UJ
  Uniwersytet Jagielloński, Izba Cywilna Sądu Najwyższego

10.10-10.30 – Skarga na przewlekłość w praktyce polskich sądów - wnioski na przyszłość w świetle wyroku pilotażowego Rutkowski i inni przeciwko Polsce 

 • Renata Degener, 
  Zastępca Kanclerza Sekcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

10.30-10.50 – Przewlekłość postępowania sądowego w sprawach o wykroczenia

 • Dariusz Wysocki,
  sędzia Sądu Okręgowego w Płocku

10.50-11.30 – przerwa kawowa

Panel II: Przewlekłość postępowania - założenia orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i znaczenie dla sądów krajowych (moderator: prof. zw. dr hab. Lech Garlicki)

11.30-11.50 – Reasonable time and hasty decisions - the Article 6 dilemma for domestic courts

 • Sędzia Vincent de Gaetano, Europejski Trybunał Praw Człowieka

11.50-12.05 – Prawo do postępowania w rozsądnym terminie jako element gwarancji prawa do rzetelnego procesu w rozumieniu art. 6 ETPC

 • r. pr. Magda Krzyżanowska-Mierzewska, Europejski Trybunał Praw Człowieka

12.05-12.20 – Prawo do rozstrzygnięcia sądowego w rozsądnym terminie jako element prawa do rzetelnego postępowania sądowego. Analiza orzecznictwa sądów powszechnych po wyroku pilotażowym przeciwko Polsce

 • Sędzia Aleksandra Rutkowska (Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu)

12.20-12.40 – Ustawa o skardze na przewlekłość. Bilans i perspektywy

 • dr Przemysław Domagała, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

12.40-13.00 – Podsumowanie i dyskusja

 • prof. zw. dr hab. Lech Garlicki

13.00-14.00 – Przerwa obiadowa

Panel III: Przewlekłość postępowania w prawie unijnym (moderator: prof. dr hab. Anna Wyrozumska)

14.00-14.20 – Przewlekłość postępowania z perspektywy prawa Unii Europejskiej

 • dr hab.Maciej Szpunar, prof. UŚ
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

14.20-14.40 – Samodoskonalenie się sędziów poprzez współpracę europejską v. przewlekłość postępowania

 • dr hab. Maciej Perkowski prof. UwB
  Uniwersytet w Białymstoku

14.40-15.00 – Podsumowanie i dyskusja

15.00-15.15 – Przerwa kawowa

Panel IV: Przewlekłość a potrzeba szybkości postępowania w sprawach dotyczących interesu małoletnich (moderator: dr hab. Jacek Wierciński)

15.15-15.45 – Family law cases and appeals and the steps that have been taken to reduce the length of oral hearings and to accelerate decision-making, particularly in cases involving children?

 • Sir Peter Singer,
  Former Judge of High Court of Justice 

15.45-16.00 – Ścieżka Europejska przy wydawaniu dziecka w trybie Konwencji Haskiej, a przewlekłość postępowania 

 • Kamila Zagórska,
  Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, Ministerstwo Sprawiedliwości 

16.00-16.15 – Dobro dziecka jako przesłanka szybkości postępowania w sprawach o powrót dziecka prowadzonych w trybie konwencji haskiej. Skutki przewlekłości w świetle orzecznictwa ETPCz

 • Sędzia Agnieszka Matysek,
  Sąd Rejonowy w Kielcach

16.15-16.30 – Podsumowanie

16.30 – zakończenie konferencji

Plakat konferencyjny

image2

Organizatorzy i patroni

 przeweleklosc sadow logotypy

Organizatorzy

 • Sędzia Aleksandra Rutkowska (Ministerstwo Sprawiedliwości)
 • dr Olga M. Piaskowska (Uniwersytet SWPS)
 • dr Piotr F. Piesiewicz (Uniwersytet SWPS)

Patronat honorowy

 • prof. zw. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
 • prof. dr hab. Marek Zirk - Sadowski, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • prof. dr hab. Małgorzata Manowska, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Patronat medialny

 • Wolters Kluwer Polska

Termin i miejsce

23 czerwca 2017 r.
Uniwersytet SWPS w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31

Kontakt 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.