Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wirtualne podwórko: młodzi w sieci

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/teenager_phone_2000_1316.jpg

Dla nastolatków dostęp do sieci jest czymś oczywistym i naturalnym, jak oddychanie. Co więcej, w dorosłość wchodzi pokolenie, które nie zna świata bez Internetu. Jakie społeczne i psychologiczne konsekwencje ma (nad)używanie narzędzi elektronicznych przez młodych? Czy nastolatki potrafią sobie jeszcze wyobrazić życie w świecie offline? Jakie niebezpieczeństwa czyhają na nich w sieci? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas sympozjum naukowego „Wirtualne podwórko: młodzi w sieci”, organizowanego przez Młodzi w Centrum LAB. Wydarzenie jest skierowane do badaczy zainteresowanych interdyscyplinarnymi badaniami nad młodymi, doktorantów i studentów.

 

Sympozjum naukowe

 

wirtualne podwórko: młodzi w sieci

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorem sympozjum jest ośrodek badawczy Młodzi w Centrum LAB. Partnerem wydarzenia jest Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach. 


Dla nastolatków dostęp do sieci jest czymś oczywistym i naturalnym, jak oddychanie. Co więcej, w dorosłość wchodzi pokolenie, które nie zna świata bez Internetu. Jakie społeczne i psychologiczne konsekwencje ma (nad)używanie narzędzi elektronicznych przez młodych? Czy nastolatki potrafią sobie jeszcze wyobrazić życie w świecie offline? Jakie niebezpieczeństwa czyhają na nich w sieci? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas sympozjum naukowego „Wirtualne podwórko: młodzi w sieci”, organizowanego przez Młodzi w Centrum LAB. Wydarzenie jest skierowane do badaczy zainteresowanych interdyscyplinarnymi badaniami nad młodymi, doktorantów i studentów. 

Udział w sympozjum jest nieodpłatny. Obowiązują wcześniejsze zapisy

Młodzi wolą rzeczywistość online? 

Dla wielu młodych ludzi dorastających z tabletem w dłoni świat wirtualny i realny stanowią jedność. Internet jest dla nich narzędziem tworzenia własnego wizerunku, rozwoju osobistego, budowania i podtrzymywania bliskich i dalszych relacji międzyludzkich. Ułatwia i uatrakcyjnia codzienne funkcjonowanie, ale też może być źródłem wielu zagrożeń. Czas na rzetelną dyskusję o plusach i minusach korzystania z Internetu przez nastolatków, a sympozjum organizowane przez Młodzi w Centrum LAB jest znakomitą okazją do jej podjęcia.

Czy techniczna rewolucja, której tempo rośnie z roku na rok, jest równoznaczna z rewolucją w życiu młodego człowieka? Jak wysoko w hierarchii wartości młodych stoi Internet? Czy człowiek u progu dorosłości, który buduje obraz siebie oraz relacje z innymi za pomocą narzędzi elektronicznych, potrafi sobie wyobrazić życie bez podłączenia do sieci? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie sympozjum naukowego „Wirtualne podwórko: młodzi w sieci”.

dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS, kierownik Młodzi w Centrum LAB

Program

10.00 – poranna kawa i herbata

10.30–10.45 – otwarcie sympozjum i powitanie przez dziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach prof. Katarzynę Popiołek

10.45–11.15 – Nie tylko media, nie sami młodzi. Pułapki badań praktyk medialnych młodzieży – perspektywa kulturoznawcza/medioznawcza – prof. Mirosław Filiciak (WNHiS, MwC Lab)

11.15-11.30 – dyskusja

11.30–12.00 – Młodzi dorośli użytkownicy smartfonów – dr Natalia Juchniewicz (MwC Lab)

12.00–12.15 – dyskusja

12.15–12.30 – przerwa kawowa

12.30–13.00 – Paczki przyjaciół i decyzje – prof. Izabela Grabowska (WNHiS, MwC Lab), Justyna Sarnowska (MwC Lab):

13.00–13.15 – dyskusja

13.15–13.45 – Cyberbullying i młodzi – dr Małgorzata Wójcik, Maria Mondry i zespół (WZ w Katowicach)

13.45–14.00 – dyskusja

14.00–14.15 – podsumowanie wystąpień przez dziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach prof. Katarzynę Popiołek

14.00–15.15 – lunch

15.15–16.45 – dr Małgorzata Wójcik (WZ w Katowicach), dyskusja: Młodzi i media. O dalszych perspektywach badawczych i możliwości współpracy w projekcie EU Kids Online; paneliści: prof. Mirosław Filiciak, prof. Mikołaj Cześnik, prof. Izabela Grabowska, dr Lucyna Kirwil (TBC), dr Natalia Juchniewicz

16.45–17.00 – podsumowanie wydarzenia – dr Małgorzata Wójcik (WZ Katowice i MwC Lab) i prof. Izabela Grabowska (WNHiS i MwC Lab)

Prelegenci

258 izabela grabowska

dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS

Socjolog i ekonomista. Zajmuje się badaniem rynku pracy, rozwojem i migracjami, ze szczególnym uwzględnieniem transferu kompetencji oraz przechodzeniem osób młodych z edukacji na rynek pracy. Od 2001 roku współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest członkiem międzynarodowej sieci naukowej IMISCOE Research Network (International Migration, Integration and Social Cohesion) [Międzynarodowa Sieć Badawcza ds. Migracji, Integracji i Spójności Społecznej], skupiającej 36 instytutów naukowych z całego świata. Jest również wiceprzewodniczącą zarządu IMISCOE. Współpracuje z Ernst & Young Business School w Bolonii w zakresie kształcenia Publicznych Służb Zatrudnienia, głównie EURES, europejskim portalem mobilności zawodowej. Pracuje także z Powiatowymi Urzędami Pracy w odniesieniu do profilowania ścieżek zawodowych osób bezrobotnych oraz ewaluowania praktyk rynku pracy

258 malgorzata wojcik new

dr Małgorzata Wójcik

Psycholog, filolog angielski. Zajmuje się psychologią społeczności, zagadnieniami przemocy szkolnej i prześladowania w grupie rówieśniczej. Prowadzi badania partycypacyjne z uczniami gimnazjum i liceum. Wspólnie z młodzieżą i nauczycielami tworzy oraz wdraża programy zapobiegające przemocy szkolnej, które wykorzystują potencjał zgranej grupy rówieśniczej.

Przeprowadziła projekt Interwencja edukacyjna „Bliżej”, ramach którego opracowano działania niwelujące dyskryminację wśród młodzieży gimnazjalnej, oraz projekt Inkla – badania partycypacyjne z licealistami, który pokazał młodym ludziom, że nauki społeczne mogą mieć bezpośrednie przełożenie na poprawę życia codziennego. Obecnie zajmuje się badaniem czynników, które odpowiadają za pojawienie się agresora oraz wykluczenie i prześladowanie uczniów w społeczności klasowej.

258 miroslaw filiciak

dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS

Medioznawca. Zajmuje się wpływem mediów cyfrowych na uczestnictwo w kulturze. Bada Internet, gry komputerowe, przemiany telewizji oraz nieformalny obieg treści i kulturę współczesną.

Od lat współpracuje z publicznymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i biznesem. Jest współtwórcą techno-kulturowego projektu Kultura 2.0, współtworzył też pierwszy polski Medialab – inicjatywę samokształceniową z pogranicza aktywizmu społecznego, sztuki i technologii. Kierował licznymi projektami badawczymi, takimi jak „Młodzi i media”, „Tajni kulturalni” czy „Obiegi kultury”. Autor książek: „Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej” (2006), „Media, wersja beta” (2014) oraz wspólnie z Alkiem Tarkowskim „Dwa zero. Alfabet nowej kultury i inne teksty” (2015). Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Kultura Popularna”.

bio justyna sarnowska1

Justyna Sarnowska

Asystent Młodzi w Centrum LAB. Socjolog, absolwentka Uniwersytetu SWPS, doktorantka na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich Uniwersytetu SWPS, stypendystka w projekcie Paczki przyjaciół & migracje,  dydaktyk na studiach II stopnia z zarządzania zasobami ludzkimi; w 2014 roku została wyróżniona Nagrodą im. Floriana Znanieckiego, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne za pracę magisterską: Strategie funkcjonowania na rynku pracy absolwentów nauk społecznych, napisaną pod kierunkiem prof. Izabeli Grabowskiej. Specjalizuje się w przejściu z edukacji na rynek pracy jako szczególnego markera wejścia w dorosłość, socjalizacji, mobilności ludzi młodych, transferze kompetencji oraz form kapitałów poprzez mobilność przestrzenną

258 Natalia Juchniewicz 1

dr Natalia Juchniewicz

Doktor filozofii, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS. Jej zainteresowania obejmują: technologie mobilne, Internet rzeczy, społeczeństwo informacyjne, filozofia i socjologia techniki, etyka nowych technologii

258 maria mondry

Maria Mondry

Studentka psychologii klinicznej na SWPS Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Trzykrotna lauretka Nagrody VIS (społeczny i naukowy). Otrzymała dwukrotnie Stypendium Rektora SWPS w roku akademickim 2015/2016 oraz 2016/2017. Jej zainteresowania naukowe obejmują: rozwój osobowości człowieka w kontekście rewolucji technologicznej, zjawiska społeczne dotyczące młodych w Internecie oraz budowanie bliskich więzi poprzez portale oraz aplikacje randkowe.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie Młodzi w Centrum LAB »

Termin i miejsce

12 czerwca 2017 r., godz. 10.00–17.00

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach
ul. Techników 9, sala 012

Zapisy

Wydarzenie otwarte dla badaczy zajmujących się młodymi. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Liczba miejsc ograniczona. 

Kontakt

Justyna Sarnowska
Asystent Młodzi w Centrum LAB

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.