Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

DOBRE PRAKTYKI W DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNEJ

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/psycho_2000_1316.jpg

konferencja

Dobre praktyki w diagnozie psychologicznej w obszarze edukacji
standardy dla poradni

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS oraz Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

W obecnej rzeczywistości edukacyjno-wychowawczej rola psychologów i poradni psychologiczno-pedagogicznych jest niezmiernie ważna. Trafność i rzetelność diagnozy jest podstawą efektywności dalszych działań, dlatego od kilku lat środowisko stara się wypracować kanon dobrych praktyk, który byłby skutecznym i użytecznym narzędziem w codziennej pracy psychologa w obszarze edukacji. Mamy nadzieję, że tegoroczna konferencja pomoże w wypracowaniu tego celu.

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz psychologów. Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

konferencja

listopada
16-17 2017

Warszawa

Tematyka 

W zmieniającej się rzeczywistości polskiej szkoły przed wszystkimi pracownikami oświaty stają nowe wyzwania. Szczególną rolę w procesie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej mają psychologowie poradni, których jednym z ważnych zadań jest diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów. Aby diagnoza psychologiczna była trafna i rzetelna oraz aby stanowiła odpowiedź na potrzeby rodziców, nauczycieli, wychowawców i specjalistów szkolnych, psychologów poradni, warto wyposażyć w kanon dobrych praktyk, stanowiących wsparcie w prowadzeniu procesu diagnozy.

W celu stworzenia takiego kanonu w ramach Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy PTP w 2015 roku powołano zespół psychologów, który pracował nad wstępnym projektem standardów diagnozy psychologicznej w obszarze edukacji. W lipcu 2017 Rzecznik Praw Dziecka – głęboko przekonany o sensie prowadzonych nad standardami prac – zdecydował się objąć projekt swoim patronatem a Zespół – w powiększonym decyzją RPD składzie – kontynuuje prace nad standardami.

Konferencja, adresowana do dyrektorów i psychologów poradni psychologiczno-pedagogicznych planowana jest jako forum dla dyskusji nad ostatecznym kształtem standardów diagnozy psychologicznej w edukacji. Jesteśmy przekonani, że taka forma dyskursu umożliwi stworzenie standardu realizowania usług diagnostycznych stanowiącego efektywne połączenie teoretycznych, akademickich wymogów stawianych profesjonalnej diagnozie psychologicznej z wymaganiami wynikającymi ze statutowych zadań realizowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Mamy też nadzieję, że wypracowany w toku konferencji kanon dobrych praktyk będzie dostosowany do potrzeb psychologów – praktyków i traktowany przez nich jako użyteczne narzędzie w codziennej pracy.

Progam konferencji

Dzień I (16 listopada)

9.00-10.30 – rejestracja

10.30-10.45 – powitanie uczestników

10.45-11.30 – wykład I

 • Realizacja praw dziecka podczas procesu diagnozy psychologicznej
  Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka

11.30-12.15 – wykład II

 • Projekt standardów w edukacji
  prof. dr hab. Grażyna Krasowicz – Kupis, dr Katarzyna Wiejak, dr Katarzyna Gruszczyńska, dr Agata Potapska (zespół roboczy d.s. standardów diagnozy dzieci i młodzieży w edukacji, Ogólnopolska Sekcja Diagnozy PTP)

12.15-12.40 – przerwa kawowa

12.40-14.20 – warsztaty robocze – równolegle

Podczas warsztatów omawiane będą wraz z uczestnikami propozycje standardów opisujące proces diagnozy w odniesieniu do pierwszych dwóch etapów diagnozowania

 • Warsztat 1 – Etap I. Rozpoznanie problemu
 • Warsztat 2 – Etap II. Planowanie diagnozy

14.20-15.20 – przerwa obiadowa

15.20-17.10 – warsztaty robocze – równolegle

Podczas warsztatów omawiane będą wraz z uczestnikami propozycje standardów opisujące proces diagnozy w odniesieniu do kolejnych dwóch etapów diagnozowania

 • Warsztat 3 – Etap III. Etap badania diagnostycznego
 • Warsztat 4 – Etap IV. Etap opracowania wyników diagnozy

17.10 – zakończenie pierwszego dnia konferencji

Dzień II (17 listopada)

9.00-9.45 – wykład III

 • Działania zmierzające do standaryzacji pracy diagnostycznej poradni psychologiczno-pedagogicznych
  Elżbieta Neroj (Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej_

9.45-10.00 – przerwa kawowa

10.00-12.00 – podsumowanie efektów prac grup warsztatowych z dnia pierwszego

12.00-12.15 – przerwa kawowa

12.15-13.45 – warsztaty robocze

Podczas warsztatów omawiane będą wraz z uczestnikami propozycje standardów opisujące proces diagnozy w odniesieniu do ostatnich dwóch etapów diagnozowania

 • Warsztat 5 – Etap V. Planowanie i wdrożenie interwencji
 • Warsztat 6 – Etap VI. Ocena efektów interwencji i odroczone badanie kontrolne

13.45-14.45 – przerwa obiadowa

14.45-16.00 – podsumowanie efektów prac grup warsztatowych (5 i 6)

16.00 – podsumowanie dwóch dni obrad i zakończenie konferencji

 

 

Organizatorzy

logo dobre praktyki2

Organizatorzy

 • Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS
 • Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Patronat honorowy

 • Minister Edukacji Naukowej
 • Rzecznik Praw Dziecka

 

Komitet organizacyjny

 • Maja Filipiak – koordynator prac Komitetu
 • Grażyna Krasowicz-Kupis
 • Katarzyna Wiejak
 • Katarzyna Gruszczyńska
 • Agata Potapska
 • Wioletta Mazurek

Komitet naukowy

 • prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
 • dr Katarzyna Wiejak
  Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
 • dr Katarzyna Gruszczyńska
  Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Krasnymstawie
 • dr Agata Potapska
  Poradnia Psychologiczna w Puławach
 • mgr Maja Filipiak
  Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS

 Zgłoszenia

Konferencja dedykowana jest psychologom i dyrektorom poradni psychologiczno-pedagogicznych i jest bezpłatna dla uczestników.

Udział w konferencji możliwy jest po dokonaniu rejestracji poprzez formularz rejestracyjny i otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji miejsca przez Organizatorów.

Limit miejsc na konferencji jest ograniczony. Prosimy zatem o możliwie szybkie zgłaszanie chęci udziału. O możliwości rezerwacji miejsca na konferencji decyduje bowiem kolejność napływania zgłoszeń.

Szanowni Państwo,
w chwili obecnej mamy wyczerpany limit miejsc na konferencję oraz limit miejsc na liście rezerwowej. Dla osób zainteresowanych przygotowaliśmy ofertę jednodniowych szkoleń, podczas których przykażemy informacje, którym dedykowana jest konferencja. Informacje na ten temat dostępne są na stronie:
http://www.acpir.swps.pl/index.php/aktualnosci1

Termin i miejsce 

16-17 listopada 2017 r.

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.