Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Otwartość i odpowiedzialność społeczna

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/students33.jpg

Przemiany polityczno – społeczne oraz zmiany technologiczne stawiają przed młodymi ludźmi poważne wyzwania. Czy można uznać, że są oni obecnie dobrze przysposobieni do udziału w życiu społecznym i do odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii? Na ile uczelnie powinny kształtować wartości i postawy odpowiedzialności społecznej, a na ile skupić się na przygotowaniu do ról zawodowych? Czy środowisko akademickie realizuje współne cele edukacyjne?

Konferencja naukowa

Otwartość i odpowiedzialność społeczna

 

 

 

 

Organizatorzy: KRASP, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha oraz Uniwersytet SWPS

 

Przemiany polityczno – społeczne oraz zmiany technologiczne stawiają przed młodymi ludźmi poważne wyzwania. Czy można uznać, że są oni obecnie dobrze przysposobieni do udziału w życiu społecznym i do odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii? Na ile uczelnie powinny kształtować wartości i postawy odpowiedzialności społecznej, a na ile skupić się na przygotowaniu do ról zawodowych? Czy środowisko akademickie realizuje współne cele edukacyjne?

O roli edukacji akademickiej rozmawiać będą naukowcy z uczelni pubicznych i niepublicznych 2 marca podczas konferencji w warszawskiej siedziebie Uniwersytetu SWPS.

Aby wziąć udział w wydarzeniu prosimy o rejestrację »

O konferencji

Poprzednia konferencja z tego cyklu dotyczyła autonomii uczelni i była zorganizowana na Politechnice Warszawskiej przy współudziale jej władz. W trakcie debaty stale powracał problem odpowiedzialności społecznej uczelni za podejmowane decyzje, w tym za kształcenie młodzieży. Teraz ten problem będzie głównym przedmiotem obrad.

Przemiany polityczno – społeczne oraz zmiany technologiczne stawiają przed młodymi ludźmi poważne wyzwania. Nie można uznać, że są oni obecnie dobrze przysposobieni do udziału w życiu społecznym i do odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii.

Uczelnie na ogół dobrze przygotowują studentów do ról zawodowych. Oczekiwania społeczne wyrażane przez media wskazują, że pożądane są przede wszystkim praktyczne umiejętności. Dominuje utylitarne myślenie. Wskaźnikiem powodzenia studiów jest tzw. zatrudnialność. Otrzymanie pracy bezpośrednio po studiach nie oznacza jednak, że absolwent dobrze dziś przygotowany utrzyma pracę w następnych latach.

Pracownik powinien umieć reagować w przyszłości na zmiany charakteru wymagań w pracy zawodowej. Powinien być „elastyczny”. Co więcej, studenci nie powinni zdobywać jedynie kwalifikacji zawodowych, do których dziś zalicza się też różne umiejętności miękkie, w tym sprawności w zakresie współdziałania z innymi w miejscu pracy. Młodzi ludzie po studiach powinni być aktywnymi członkami społeczności, także poza miejscem zatrudnienia. Należy zatem poważnie przemyśleć cele edukacyjne, tak,  by nasi studenci byli dobrze przygotowani do czynnego życia wśród ludzi, do pełnienia ról obywatelskich.

W realizacji tego zadania nie można ograniczać się wyłącznie do przekazania sposobów postępowania w różnych sytuacjach społecznych. Tu nie chodzi jedynie o formę zachowań. Niestety, pobieżne nawet obserwacje, ale też badania socjologiczne, ukazują jak duże jest znaczenie samego stylu zachowań w określaniu tożsamości młodzieży. Maleje znaczenie wartości i potrzeba kierowania się nimi w przestrzeni społecznej. Pewnym remedium na ten stan rzeczy może być włączenie w proces kształcenia młodzieży sztuk wyzwolonych w ich współczesnym rozumieniu, tj. sztuki, humanistyki i nauk społecznych.

Zmiany technologiczne, w tym rozwój mediów społecznościowych, stwarzają ogromne możliwości szybkiego i łatwego porozumiewania się. Jednak nowe technologie nie tylko ułatwiają komunikację między ludźmi, ale też wprowadzają ostre podziały na izolujące się grupy. Dynamika działania grup korzystających z mediów społecznościowych te różnice wyostrza, np. poprzez tzw. lajkowanie i hejtowanie, tworzą się grupy coraz bardziej upodabniających się do siebie osób, procesowi temu sprzyja także idealizowanie własnej grupy i rozwój narcyzmu grupowego; pogłębiają się też różnice między grupami poprzez skazywanie się na względnie jednorodne źródła informacji itd. Inni nie tylko różnią się od nas, ale też są gorsi, więcej - stają się naszymi wrogami. Jest to problem niezwykłej wagi społecznej, który w czasie tego posiedzenia może być jedynie zasygnalizowany. Zagadnieniu wrogości wobec „obcych” w całości poświęcona będzie kolejna konferencja.

Oczywiście, są też inne zagrożenia związane z nowymi technologiami, jak np. manipulowanie opinią społeczną. Młodzież powinna wykształcić w sobie otwartość na to, co nowe czy inne, ale też umieć odpowiedzialnie korzystać z nowych możliwości, świadoma różnych zagrożeń, które są z nimi związane.

Nasze obrady umożliwią refleksję nad stanem obecnym i oczekiwanym w zakresie spraw poruszonych wyżej, a w ich podsumowaniu przedstawione zostaną działania, które mogą nas zbliżyć do stanu pożądanego.

Program

9.00-10.00 – rejestracja uczestników

10.00-10.20 – otwarcie konferencji

 • Przewodniczący KRASP prof. Jan Szmidt
 • Dyrektor IPWC prof. Tomasz Borecki
 • Rektor Uniwersytetu SWPS prof. Roman Cieślak
 • Przewodniczący Komisji KiOS prof. Andrzej Eliasz

10.20-10.40 – referat

 • Współczesne trendy w badaniach psychologicznych
  prof. Izabela Krejtz

10.40-12.30 – panel dyskusyjny „Postawy obywatelskie na dzisiejsze i przyszłe czasy”

 • Moderator: prof. Krystyna Skarżyńska
 • Uczestnicy: prof. Anna Giza-Poleszczuk, prof. Andrzej Koźmiński, prof. Kazimierz Michał Ujazdowski, prof. Jacek Raciborski

12.30-12.45 – przerwa kawowa

12.45-13.45  – sesja referatów „Podmiotowość i stosunek do innych”

 • Psychologiczne źródła tolerancji i nietolerancji wobec "obcych"
  prof. Mirosław Kofta
 • Tolerancja to za mało. Jakie dodatkowe czynniki sprzyjają włączeniu „obcego” do społeczności?
  prof. Andrzej Nowak, mgr Lan Bui-Wrzosińska

13.45-14.30 – lunch

14.30-15.30 – sesja referatów „Zagrożenia związane z nowymi technologiami”

 • Indywidualne i społeczne konsekwencje upowszechnienia technologii informacyjno-komunikacyjnych
  dr Dominik Batorski
 • Świat Sztucznej Inteligencji i Robotów a Świat Człowieka: szanse i zagrożenia. Perspektywa Europejska
  dr Michał Boni

15.30-16.15 – podsumowanie

 • Otwartość i odpowiedzialność społeczna uniwersytetów: perspektywa EUA i doświadczenia europejskie
  prof. Wiesław Banyś
 • Otwartość i odpowiedzialność społeczna: perspektywa i zadania Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  prof. Zbigniew Marciniak

Organizatorzy

logotypy ops spol

Zgłoszenia

Będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału w konferencji do 28 lutego 2018 roku

 • mailowo
 • telefonicznie
 • faksem lub drogą pocztową

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha 
ul. Koszykowa 80 
02-008 Warszawa,
tel.: 22 234 70 07, fax.: 22 234 70 08 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin i miejsce

2 marca 2018 r., godz. 10.00-16.15
Uniwersytet SWPS w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31