Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Przebudzeni

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/arteterapia_2000_1316.jpg

Proces leczenia i reintegracji osób wykluczonych społecznie wymaga zastosowania kompleksowych metod. Podczas konferencji „Przebudzeni. Interdyscyplinarny dialog w poszukiwaniu nowych metod oraz zastosowań psychologii zdrowia, rehabilitacji i arteterapii” zostaną przedstawione różne rodzaje rehabilitacji psychologicznej: od arteterapii wizualnej, przez filmoterapię, po teatroterapię. Wydarzenie będzie także znakomitą okazją do zdobycia nowych umiejętności i kompetencji w trakcie warsztatów pokazujących praktyczne aspekty rehabilitacji psychologicznej.

 

 

 Konferencja naukowa 

Przebudzeni

 

 

 

 

 

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Synergia Uniwersytetu SWPS

 

Proces leczenia i reintegracji osób wykluczonych społecznie wymaga zastosowania kompleksowych metod. Podczas konferencji „Przebudzeni. Interdyscyplinarny dialog w poszukiwaniu nowych metod oraz zastosowań psychologii zdrowia, rehabilitacji i arteterapii” zostaną przedstawione różne rodzaje rehabilitacji psychologicznej: od arteterapii wizualnej, przez filmoterapię, po teatroterapię. Wydarzenie będzie także znakomitą okazją do zdobycia nowych umiejętności i kompetencji w trakcie warsztatów pokazujących praktyczne aspekty rehabilitacji psychologicznej.

11 kwietnia - 13 kwietnia
8.00 – 17.45
Wrocław

O konferencji

Cele konferencji 

Podczas trzech dni konferencji przyjrzymy się tematyce współczesnej psychologii rehabilitacji, arteterapii oraz szeroko pojętej psychologii zdrowia.

Podkreślony zostanie aspekt praktyczny wymienionych dziedzin. Zorganizowane zostaną warsztaty, a głównym zamysłem spotkań z praktykami będzie poszerzenie horyzontów w pracy z osobami potrzebującymi pomocy – zdrowymi, chorymi, chcącymi zmienić styl życia, a także tymi, którzy chcą promować zdrowy tryb życia, osobami z niepełnosprawnością czy wykluczonymi społecznie. Podczas warsztatów zostaną wykorzystane gry animacyjne, by w jak największym stopniu zaangażować uczestników.

Drugi dzień będzie poświęcony tematyce rehabilitacji psychologicznej. Podczas konferencji odbędzie się również dyskusja dotycząca codziennego funkcjonowania, problemów i wyzwań w życiu osób z niepełnosprawnością na przykładzie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Podczas trzeciego dnia zostaną przedstawione nowe zastosowania arteterapii, ze szczególnym uwzględnieniem filmoterapii oraz teatroterapii. Odbędzie się również projekcja filmu Cinema Albert, który został stworzony przez osoby doświadczające bezdomności oraz wystawiony zostanie spektakl Teatru Integracyjnego EUFORION, w którym wystąpią głównie osoby z doświadczeniem choroby psychicznej.

Wydarzenie będzie także okazją do udziału w warsztatach pokazujących praktyczne aspekty oddziaływań rehabilitacyjnych, co pozwoli uczestnikom nabyć nowe umiejętności i kompetencje oraz może stać się dla nich inspiracją do działania w ramach omawianego obszaru. Tego dnia odbędzie się również wykład poświęcony ekonomii społecznej.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na wielowymiarowe praktyczne aspekty rehabilitacji oraz arteterapii w procesie leczenia i reintegracji osób wykluczonych społecznie, a także poszerzenie horyzontów myślowych, zakresu wiedzy jak i upowszechnienie informacji oraz promowanie podejmowania dyskusji w ramach tych obszarów. Celem konferencji jest ukazanie możliwości w pracy z osobami potrzebującymi pomocy – zdrowymi, chorymi, chcącymi zmienić styl życia. Ważnym aspektem jest również poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu ekonomii społecznej oraz próba zaangażowania ich w działania na rzecz osób wykluczonych.

Adresaci

Konferencja skierowana jest do studentów i doktorantów z całej Polski, specjalistów oraz członków fundacji i stowarzyszeń związanych z tematyką psychologii zdrowia, rehabilitacji i arteterapii, a także do osób wykluczonych społecznie, osób chorych psychicznie, osób z niepełnosprawnością oraz osób bezdomnych oraz do wszystkich zainteresowanych tematem konferencji.

Tematyka

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane zagadnienia z następujących dziedzin:

 • Arteterapia wizualna
 • Biblioterpia
 • Choreoterapia
 • Drama
 • Filmoterapia
 • Muzykoterapia
 • Terapia zajęciowa
 • Neurorehabilitacja
 • Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie i wykluczonych
 • Nowe odkrycia rehabilitacji psychologicznej w badaniach naukowych
 • Nowe zastosowania rehabilitacji psychologicznej w praktyce
 • Bezdomność
 • Psychologia zdrowia w kontekście chorób cywilizacyjnych
 • Nowe odkrycia psychologii zdrowia w badaniach naukowych (badania podłużne w psychologii zdrowia)
 • Nowe zastosowania psychologii zdrowia w praktyce
 • Terapia poznawczo-behawioralana (CBT)
 • Aktywność fizyczna i zachowania siedzące
 • Promocja zdrowia

Program

Dzień I – psychologia zdrowia– 11.04.2018 (sala 120)

8.00–9.00 – rejestracja gości

9.00–9.15 – otwarcie konferencji

9.15–10.00 – dr Karolina Zarychta-Zajączkowska – Terapia poznawczo behawioralna w kontekście psychologii zdrowia | wykład plenarny

10.00–10.45 – mgr Izabela Malicki – Funkcjonowanie pacjenta psychoonkologicznego. Rola i metody pracy psychoonkologa w kontakcie z pacjentem i jego bliskimi. Punkt Informacji Onkologicznej – doświadczenia własne| wykład plenarny

10.45–11.30 – dr Anna Januszewicz – Motywacja czy silna wola? Od czego zależy zmiana zachowań żywieniowych| wykład plenarny

11.30–11.45 – przerwa kawowa

11.45–14.00 – referaty uczestników czynnych

14.00–15.00 – przerwa obiadowa

Warsztaty

15.00 – mgr Barbara Wińska – Psychologiczne aspekty odchudzania (sala 122)

15.00 – mgr inż. Mateusz Kusztal – Edukacja żywieniowa jako element zmiany nawyków żywieniowych (sala 119)

Dzień II – rehabilitacja psychologiczna – 12.04.2018 (sala 120)

8.00–9.00 – rejestracja

9.00–9.15 – otwarcie drugiego dnia konferencji

9.15–10.00 – doc. dr Alina Czapiga – System opieki i opiekunowie osób niepełnosprawnych | wykład plenarny

10.00–11.30 – W-skersi - rola aktywności w łamaniu barier i ograniczeń – dr Urszula Dębska, doc. dr Alina Czapiga, mgr Bartłomiej Skrzyński, mgr Hanna Pierucka | panel dyskusyjny

11.30–11.45 – przerwa kawowa

11.45–12.30 – występ zespołu perkusyjnego QDobremu z Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji ART

12.30–13.15 – Zenon Matuszko – Ekonomia społeczna | wykład plenarny

13.15–14.45 – mgr Dorota Mołodyńska-Küntzel – Żywa biblioteka | wykład plenarny

14.45–15.30 – przerwa obiadowa

15.00–19.00 – Żywa Biblioteka (wydarzenie towarzyszące)

Warsztaty

14.30 – Radosław Bednarski – Społeczeństwo wielokulturowe – szansa rozwoju czy zagrożenie suwerenności? (sala 106)

14.30-16:30 – mgr Maria Rewers – Ciało, jako instrument ruchu i ekspresji – rozwijanie wrażliwości na abstrakcyjną przestrzeń ruchową (sala 126)

14.30-16:30 – mgr Agnieszka Juszczyk-Mirek – Osoby z rozpoznaniem Autyzmu i Zespołu Aspergera – funkcjonowanie społeczne i seksualne? (sala 112)

Dzień III – arteterapia – 13.04.2018 (sala 127)

8.30–9.00 – rejestracja

9.00–9.15 – otwarcie trzeciego dnia konferencji

9.15–10.00 – mgr Anna Jędryczka-Hamera – Filmoterapia: film fabularny jako narzędzie w pracy psychologa klinicznego | wykład plenarny

10.00–10.45 – Projekcja filmu pt.: „Skopani” stworzonego przez osoby bezdomne  – Cinema Albert Productions

10.45–11.30 – Różne twarze osób doświadczających bezdomności, dr Aleksander Pindral, dr Marek Oktaba, Wrocławska Spółdzielnia Socjalna, Miser ART, prowadzące: Agnieszka Olejarz, Anna Kamińska | panel dyskusyjny

11.30–11.45 – przerwa kawowa

11.45–12.15 – Michał Stanowski – Nieprzetarty szlak – Problemy i możliwości teatroterapii na przykładzie Międzynarodowego Ruchu Nieprzetartego Szlaku | wykład plenarny

12.45–13.00 – mgr Anna Jędryczka-Hamera – reżyser Teatru Integracyjnego Euforion „Wariat i zakonnica” – S.I. Witkiewicz – Czy Teatr Integracyjny z udziałem osób chorych psychicznie może go mieć w repertuarze?

13.00–13.40 – „Wariat i zakonnica” S.I. Witkiewicz – spektakl Teatru Integracyjnego Euforion

14.15–15.45 – przerwa obiadowa

Warsztaty

15.45–17.45 – Jacek Spica – Przepis na teatr, Teatr Ubogi Relacji

15.45–17.45 – Aleksandra Gniłka – Arteterapia (szczególnie biblioterapia) w pracy z bezdomnymi i bezrobotnymi (sala 108)

 

 Prelegenci

 • dr Karolina Zarychta-Zajączkowska
 • mgr Izabela Malicki
 • dr Anna Januszewicz
 • mgr Barbara Wińska
 • mgr inż. Mateusz Kusztal
 • doc. dr Alina Czapiga
 • dr Urszula Dębska
 • mgr Bartłomiej Skrzyński
 • mgr Hanna Pierucka
 • Zenon Matuszko
 • Dorota Mołodyńska-Küntzel
 • mgr Radosław Bednarski
 • mgr Maria Rewers
 • mgr Agnieszka Juszczyk-Mirek
 • mgr Anna Jędryczka-Hamera
 • Michał Stanowski
 • Dariusz Dobrowolski
 • dr Aleksander Pindral
 • dr Marek Oktaba
 • Agnieszka Olejarz
 • Anna Kamińska
 • Michał Stanowski
 • Jacek Spica
 • Aleksandra Gniłka


Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na wielowymiarowe praktyczne aspekty rehabilitacji oraz arteterapii w procesie leczenia i reintegracji osób wykluczonych społecznie. Jako główny kierunek naszego wydarzenia obieramy poszerzenie horyzontów myślowych, zakresu wiedzy jak i upowszechnienie informacji oraz promowanie podejmowania dyskusji w ramach tych obszarów.

Agnieszka Olejarz, Agata Morąg, Koordynatorki Konferencji

Organizatorzy 

logotypy partnery

Organizator

Koło Naukowe SYNERGIA

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

 • Agnieszka Olejarz – koordynatorka wydarzenia
 • Agata Morąg – koordynatorka wydarzenia
 • Agata Kocimska-Zych – Przewodnicząca koła Naukowego
 • Maja Jakóbczyk
 • Klaudia Grzyb
 • Łucja Białorucka
 • Zuza Pacześniak
 • Weronika Kruszyńska
 • Adrianna Mleczko
 • Sylwia Olesińska
 • Martyna Pietrołaj
 • Kornelia Dziaduła
 • Aleksandra Łacińska
 • Anna Niebudek
 • Anna Kamińska
 • Adrian Filip Kowalczyk
 • Marlena Dumin
 • Mariusz Pacek
 • Estera Krawczyk

Komitet Naukowy

 • dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS - Przewodnicząca Komitetu Naukowego
 • dr hab. Justyna Ziółkowska, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Anna Januszewicz
 • dr Karolina Zarychta
 • dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL

Partnerzy 

logotypy organizatory

 • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji “ART”
 • Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Zgłoszenia

Zgłoszenia są przyjmowane poprzez formularz zamieszczony na stronie:
http://konferencja-przebudzeni.pl/ – zakładka rejestracja

Terminy

 • Czynne zgłoszenia do dnia 6.03.2017
 • Bierne zgłoszenia do dnia 20.03.2017
 • Zapisy na warsztaty do 20.03.2017