Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Dziecko w systemie wsparcia

float_intro: images-old/konferencja_dziecko_w_systemie_wsparcia.jpg

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego

 

 

Dziecko w systemie wsparcia

 

Rodzina to podstawowa, najmniejsza i najstarsza komórka społeczna. To na rodzinie spoczywa odpowiedzialność za przygotowanie dziecka do samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Dlatego właśnie, gdy brakuje opieki rodziców biologicznych, tak istotna staje się rola rodziny zastępczej. Podczas konferencji „Dziecko w systemie wsparcia” porozmawiamy o walce o dobro dziecka, istocie rodziny zastępczej oraz o tym, które aspekty z obszaru rodzinnej pieczy zastępczej wymagają usprawnienia.

Konferencja jest bezpłatna. Obowiązują zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy.

2-3 kwietnia
8.30-15.30
Wrocław

O konferencji

Konferencja jest okazją do dyskusji o losie dzieci znajdujących się pod opieką zastępczą. Misją organizatorów i uczestników konferencji jest walka o dobro dzieci i poprawienie ich warunków życiowych. Dzięki corocznym spotkaniom osoby pochodzące z różnych środowisk mogą podzielić się swoimi spostrzeżeniami, dzięki czemu problematyka dzieci przebywających pod opieką zastępczą jest badana dogłębnie we wszystkich jej obszarach.

Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy konferencji, zdają sobie sprawę z tego, jak ważną rolę dla dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych pełni rodzinna piecza zastępcza. Jednocześnie są świadomi, że w tym obszarze wiele kwestii wymaga usprawnienia. Celem konferencji jest promocja rodzicielstwa zastępczego, a także analiza i omówienie kwestii, które wymagają usprawnienia i znalezienie optymalnych rozwiązań na rzecz dobra dzieci.

Uwaga! Pierwszy dzień konferencji, 2 kwietnia, odbywa się we wrocławskiej Filii Uniwersytetu SWPS przy ulicy Ostrowskiego 30b. Następniego dnia zapraszamy Państwa do Centrum Historii Zajezdnia przy ulicy Grabiszyńskiej 184.

Strona Fundacji Przystanek Rodzina »
Strona konferencji na Facebooku »

Adresaci

Uczestnikami konferencji są osoby zainteresowane tematem rozwoju rodzicielstwa zastępczego, przedstawiciele świata nauki oraz praktycy:

 • prawnicy
 • socjologowie
 • politycy społeczni
 • ekonomiści
 • pedagodzy
 • specjaliści z zakresu pracy z dziećmi
 • przedstawiciele urzędów, samorządów i starostw powiatowych
 • organizatorzy pieczy zastępczej
 • przedstawiciele sądownictwa
 • rodzice zastępczy
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych
 • kandydaci na rodziny zastępcze

Program

Dzień I

 • 8.30-9.00 Rejestracja na konferencję

CZĘŚĆ I

 • 9.00 Powitanie w imieniu organizatorów
  – dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, profesor Uniwersytetu SWPS
  – Rafał Motriuk – prowadzący konferencję, dziennikarz naukowy
 • 9.10-9.30 Wykład inauguracyjny Dla dobra dziecka czyli dylematy pieczy zastępczej
  – dr hab. Marta Danecka – profesor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, kierownik Zakładu Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Obszar Organizatorzy pieczy zastępczej | Moderator Joanna Luberadzka-Gruca

 • 9.30-9.50 Zadania organizatorów pieczy zastępczej w świetle doświadczeń Koalicji
  – Joanna Luberadzka – Gruca, ekspert Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
 • 9.50-10.10 System wsparcia rodziny biologicznej oraz zastępczej realizowany w Kielcach
  – Dorota Ławniczak – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
  – Beata Rogowska – dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach
 • 10.10-10.30 „Rodzina jest dla dzieci” – łódzka kampania społeczna na rzecz Rodzicielstwa Zastępczego
  – Damian Pacześniak i Agnieszka Nowicka – pracownicy Zespołu Promocji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
 • 10.30-10.45 Przerwa

Obszar Wsparcie systemowe dziecka i rodziny | Moderator dr hab. Izabela Krasiejko

 • 10.45-11.10 Między pomocą rodzinie a ochroną bezpieczeństwa dziecka – praca z rodzicami biologicznymi (w tym projekcja filmu „Rozmowy o rozwiązaniach” – dobre praktyki z rynku amerykańskiego)
  – dr hab. Izabela Krasiejko – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie
 • 11.10-11.25 Dziecko w brytyjskim systemie pieczy zastępczej
  – Joanna Mirosław – magister socjologii, doktorantka Zakładu Przemian Społecznych i Instytucjonalnych w PAN
 • 11.25-11.45 Systemowe czynniki wpływające na zwiększenie stabilności dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej – dobre praktyki z rynku brytyjskiego
  – Joanna Gorczowska – praktyk systemowy z dyplomem kliniki Tavistock w Londynie, magister pedagogiki społecznej, brytyjski ekspert sądowy w sprawach o ustalenie opieki nad dziećmi

Obszar Wypalenie zawodowego rodziców zastępczych i formy wsparcia | Moderator dr Rafał Adamczewski

 • 11.45-12.05 Psychospołeczne czynniki wypalenia sił rodziców zastępczych. Przyczynek do dyskusji
  – dr Rafał Adamczewski, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Filia w Sieradzu
 • 12.05-12.25 Trudne powroty. Dlaczego dzieci z rodzin zastępczych i adopcyjnych trafiają do domów dziecka?
  – dr Anna Matyja – socjolog-socjoterapeuta, psychoterapeuta dzieci i młodzieży
 • 12.25-12.45 Rodzic zastępczy
 • 12.45-13.15 Przerwa

CZĘŚĆ II

Obszar prawny | Moderator dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. Uniwersytetu SWPS

 • 13.15-13.35 Konstytucyjne standardy ochrony praw dziecka w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka w pieczy zastępczej
  – dr Olga Hałub-Kowalczyk, Uniwersytet SWPS
 • 13.35-13.55 Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej jako instrument jego powrotu do rodziny
  – dr hab. Stanisław Nitecki – profesor Uniwersytetu Opolskiego, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
 • 13.55-14.15 Pomoc na usamodzielnienie wychowanków pieczy zastępczej – wybrane problemy w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
  – dr hab. Iwona Sierpowska, profesor Uniwersytetu SWPS
 • 14.15-14.35 Prawne aspekty przymusowego odebrania dziecka z powodu przemocy w rodzinie – (nie) systemowe rozwiązanie
  – dr Aleksandra Wilk, Uniwersytet Opolski
 • 14.35-14.55 Praktyka sądowa w zakresie realizacji zasady tymczasowości pieczy zastępczej
  – Alina Prusinowska-Marek, kurator specjalista ds. rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 • 14.55-15.30 Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia

Dzień II

 • 8.30-9.00 Rejestracja na drugi dzień konferencji (dla osób nieobecnych w pierwszym dniu)

CZĘŚĆ I

 • 9.00 Powitanie w imieniu organizatorów
  – Rafał Motriuk – prowadzący konferencję, dziennikarz naukowy

Obszar Tożsamość dziecka w pieczy zastępczej | Moderator dr Monika Wiktorowicz-Sosnowska

 • 9.10-9.30 O tożsamości słów parę. Dlaczego ważne jest poznawanie korzeni przysposobionego dziecka
  – dr Blanka Król – psycholog, terapeuta
 • 9.30- 9.50 Rodzic adopcyjny
 • 9.50-10.10 Rola „znaczącego innego” w kształtowaniu tożsamości podopiecznego rodziny zastępczej
  – dr Monika Wiktorowicz-Sosnowska – Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski

Obszar Usamodzielnienie młodzieży z pieczy zastępczej | Moderator Agata Skalec

 • 10.10-10.25 Dwugłos usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej
 • 10.25-11.10 Panel dyskusyjny Trudności w procesie usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej
  – przedstawiciel Fundacji Robinson Crusoe
  – rodzic zastępczy
  – Agata Skalec – Fundacja EY, doktorantka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 11.10-11.30 Przerwa

Obszar Edukacja szkolna i formy wsparcia dzieci z pieczy i ich rodzin | Moderator dr Monika Kurzynoga

 • 11.30-11.50 Szkoła – miejsce wyrównywania szans czy straconych nadziei? O potencjale (nie)wykorzystanym
  – dr Monika Kurzynoga – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • 11.50-12.10 – Wspieranie dziecka we współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapeutycznym
  – Elżbieta Kocimska-Zych – wicedyrektor ds. wychowawczych, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii we Wrocławiu
 • 12.10-12.30 – Rodzic zastępczy
 • 12.30-13.10 – Przerwa

CZĘŚĆ II

Obszar Metody terapeutyczne dla dziecka i rodziny | Moderator Kazimierz Zdziebło – psycholog, psychoterapeuta, superwizor, Fundacja Pozytywka

 • 13.10-13.50 – The use of Attachment Based Therapy in Southwark foster care services- secure base model. Praktyczne zastosowanie Terapii Opartej na Więzi  Secure-Base Model
  – Hannah Koster – terapeuta w Usługach dla Dzieci w Southwark, Londyn, Wielka Brytania
 • 13.50-14.10 – Wczesne wspomaganie rozwoju i trening funkcji poznawczych – usprawnianie myślenia, mowy, pamięci i uwagi u małych dzieci
  – Katarzyna Kloc – psycholog ze specjalnością neuropsychologia kliniczna
 • 14.10-14.30 – Socjoterapia – dla kogo? Perspektywa praktyczna i teoretyczna
  – Joanna Malcherek – studentka 5 roku psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu,
  – Ksenia Gil – studentka 5 roku psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim
 • 14.30-14.50 – Empowerment – jak wzmocnić dzieci? Oddech, koncentracja, relaks, zabawa
  – Agnieszka Lintowska – Fundacja Art of Living, International Association of Human Values
 • 14.50-15.20 – Panel dyskusyjny Rodzice zastępczy i ich najlepsze praktyki
 • 15.20-15.30 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

Zapisy

Konferencja jest bezpłatna. Obowiązują zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy »

Zapisy na konferencję trwają od 4 do 22 marca 2019 r.

Organizator

Fundacja Przystanek Rodzina
Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

Patronat honorowy

Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości
Rzecznik Praw Dziecka
Wojewoda Dolnośląski
Prezydent Wrocławia
Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

Partnerzy

Fundacja EY
Fundacja Pozytywka
Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej „PoMOC”
Fundacja Art of Living
Fundacja Integrarte

dziecko

Termin i miejsce

2 kwietnia 2019 r.

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30 b, 53-238 Wrocław
aula 45

3 kwietnia 2019 r.

Centrum Historii Zajezdnia
ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław
sala „Pamięć”

Kontakt

Małgorzata Sawicka
tel. 601 876 701

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.