Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Polska-Skandynawia: międzypokoleniowe spotkania naukowe

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/foto.jpg

Międzynarodowa Konferencja Skandynawistyczna

Polska-Skandynawia: międzypokoleniowe spotkania naukowe


(Polen-Skandinavia: vitenskapelige møter på tvers av generasjoner)

 

 

 

 

 

Organizatorami konferencji są Katedra Skandynawistyki UAM w Poznaniu i Katedra Skandynawistyki Uniwersytetu SWPS w Warszawie.


Konferencja da możliwość spotkania się kilku pokoleń polskich skandynawistów (pracownikom naukowym, nauczycielom akademickim, doktorantom, studentom), którzy zaprezentują swoje osiągnięcia i plany badawcze, a także projekty prac doktorskich, magisterskich i licencjackich. Jej celem jest pogłębienie współpracy i nawiązanie kontaktów pomiędzy polskimi i skandynawskimi ośrodkami akademickimi oraz promowanie badań nad skandynawskim językoznawstwem, literaturoznawstwem, historią, kulturą i wiedzą o społeczeństwie oraz szeroko rozumianych studiów skandynawistycznych. W ramach konferencji przewidziane jest również spotkanie dla lektorów języków skandynawskich.

Języki konferencji to: duński, norweski i szwedzki.

11-12 kwietnia
Poznań

Termin i miejsce

11-12 kwietnia 2019,
Collegium Novum UAM, Biblioteka Filologiczna Novum, Katedra Skandynawistyki UAM, Poznań