Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Konferencja POLMUN Warsaw 2015 – akademicka symulacja ONZ w Senacie RP

float_intro: images-old/zdjecia/360x150/360x150-polmun.jpg

W dniach 10-13 września 2015 r. odbyła się konferencja POLMUN Warsaw 2015, której założeniem była symulacja obrad ONZ. Inicjatorami wydarzenia byli studenci Uniwersytetu SWPS, a także Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerem merytorycznym konferencji jest Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce. 

70 lat minęło...

Przez kilka wrześniowych dni studenci z całego świata wcielali się w wybranych przedstawicieli państw członkowskich ONZ i w salach Senatu RP debatowali w języku angielskim o problemach dzisiejszego świata. Młodzi dyplomaci musieli zmierzyć się z wrogimi narodami, tworzyć sojusze i brać udział w zakulisowych rozgrywkach – wszystko w interesie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Dyskusje odbyły się w 6 ciałach ONZ: Radzie Bezpieczeństwa ONZ, Komitecie Praw Człowieka ONZ, Komisji ONZ ds. Nauki i Technologii na rzecz Rozwoju, Komitecie Ekonomiczno-Finansowym ONZ, Agencji ONZ ds. Uchodźców i w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości.

POLMUN-fota

– Symulacje typu Model United Nations (MUN) to sprawdzona formuła kształcenia praktycznych umiejętności. W debatach liczy się zarówno racjonalna kalkulacja, wiedza, jak i kompetencje społeczne oraz umiejętność negocjacji. Cieszę się, że współorganizatorem wydarzenia jest Uniwersytet SWPS, a nasi studenci, wraz z przedstawicielami najlepszych warszawskich uczelni, brali udział w tworzeniu wydarzenia, jakim jest POLMUN 2015 – dr Wojciech Białaszek, Pełnomocnik Prorektora ds. dydaktyki w zakresie spraw studenckich.

Model United Nations, czyli matka POLMUN

Model United Nations to popularna studencka inicjatywa polegająca na wielotematycznej edukacji obywatelskiej poprzez symulację obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations). W MUN udział bierze młodzież w wieku 16-21 lat oraz studenci, a uczestnicy pochodzą z różnych krajów. POLMUN, zainicjowany na początku lat 90. XX w., wyrasta właśnie z Model United Nations.

Więcej informacji i rejestracja na stronie internetowej projektu »