Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy

float_intro: images-old/nie-pelnosprawni_na_rynku_pracy.jpg

KONFERENCJA

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy,
czyli perspektywy edukacyjne i zawodowe uczniów z niepełnosprawnością

 

 

 

 

 

 

Organizatorem konferencji jest Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach.


Uczniowie niepełnosprawni mogą być aktywni społecznie i zawodowo, a ich rozwój edukacyjno-zawodowy to proces, w którym uczniów powinna wspierać rodzina, szkoła oraz instytucje i organizacje pożytku publicznego. Podczas konferencji wystąpią specjaliści-praktycy, mający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi na różnych etapach ich rozwoju edukacyjno-zawodowego.

Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

28 maja
9.30–15.00
Katowice

O konferencji

Konferencja ma na celu rozwijanie kompetencji nauczycieli i doradców zawodowych w zakresie organizacji doradztwa zawodowego dla uczniów z niepełnosprawnością, a także kształtowanie ich aktywnej postawy wobec własnego rozwoju edukacyjno-zawodowego.

Chcemy pokazać, że uczniowie niepełnosprawni mogą być aktywni społecznie i zawodowo, że ich rozwój edukacyjno-zawodowy to proces, w którym uczniów powinna wspierać rodzina, szkoła oraz instytucje i organizacje pożytku publicznego, które tego typu działania mają wpisane w swoją misję. Szczególnego charakteru konferencji nadaje fakt, że wystąpią na niej specjaliści-praktycy, mający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi na różnych płaszczyznach i różnych etapach ich rozwoju edukacyjno-zawodowego.

W czasie konferencji, oprócz udziału w wykładach i warsztatach, będzie można się zapoznać z ofertą szkół ponadpodstawowych kształcących uczniów z niepełnosprawnością oraz instytucji zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych, m.in. warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej.

Adresaci konferencji

 • nauczyciele wszystkich typów szkół
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • doradcy zawodowi
 • rodzice osób niepełnosprawnych

Program

Wystąpienia i panele ekspertów (aula)

  • 9.30-10.00 – rejestracja uczestników (hol główny)
  • 10.00-10.20 – uroczyste otwarcie konferencji, występ artystyczny w wykonaniu Jarosława Sokołowskiego
  • 10.20-10.45 – Mam chęć do działania – rola rodziny w budowaniu motywacji do działania dziecka z niepełnosprawnością
   Sebastian Koczy
  • 10.45-11.10 – Mam w życiu cel – jak wspierać osobę z niepełnosprawnością w drodze na rynek pracy? – panel ekspertów

Paneliści: Danuta Krzystanek-Żak, wicedyrektor SOSW w Dąbrowie Górniczej, Jadwiga Hermanowicz, asystent studenta z niepełnosprawnością Uniwersytetu SWPS, Julita Kuczkowska, studentka Uniwersytetu SWPS

Prowadzące: Anita Wieloch, Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, nauczyciele konsultanci ROM-E Metis w Katowicach

  • 11.10-11.35 – Dobre praktyki – prezentacja oferty i doświadczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie
   Marianna Gajowiec
  • 11.35-12.00 – przerwa kawowa
  • 12.00-12.35 – Możliwości wsparcia finansowego osób niepełnosprawnych
   Teresa Saczuk
  • 12.35-13.10 – Czy aktywność zawodowa może dodać skrzydeł? – panel ekspertów

Paneliści: Karolina Kozłowska, fizjoterapeutka, Patrycja Rojek, kierownik, WTZ Unikat

Prowadzące: Anita Wieloch, Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, nauczyciele konsultanci ROM-E Metis w Katowicach

 • 13.10-13.30 – przerwa

Część warsztatowa (jeden warsztat do wyboru)

13.30-15.00

 1. Jak to jest zrobione? – prezentacja doświadczeń nauczycieli i specjalistów Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach (sala 202)
 2. Jak budować motywację do działania uczniów niepełnosprawnych?
  – Anita Wieloch, Ewa Kustwan-Mróz, nauczyciele konsultanci ROM-E Metis w Katowicach (sala 204)
 3. Jak wspierać rodziców uczniów niepełnosprawnych, aby nie tracili wiary w możliwości swoich dzieci?
  Aleksandra Kruszyńska, nauczyciel konsultant ROM-E Metis w Katowicach (sala 206)
 4. Szkoła i co dalej... Programy wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców/opiekunów. Wskazanie możliwości i form dalszej rehabilitacji społeczno-zawodowej
  Beata Sajdel, WTZ UNIKAT w Katowicach (sala 014)
 5. Formy wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnościami ŚDS, WTZ, CIS, świetlice, Zakład Aktywizacji Zawodowej
  Patrycja Rojek, kierownik WTZ Unikat w Katowicach (sala 012)
 6. Rynek pracy a możliwości zawodowe osób niepełnosprawnych
  Anna Kupczak, Aleksandra Ćwiklińska, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (sala 110)

Prelegenci

Jarosław Sokołowski – dwudziestodziewięcioletni człowiek obdarzony ogromnym talentem muzycznym. Od najmłodszych lat śpiewa i występuje w konkursach muzycznych. Po osiągnięciu dorosłości wielokrotnie występował na Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych „mocART”. Jest wiernym fanem muzyki zespołu Dżem i chętnie śpiewa jego utwory. Obecnie swoje talenty i zainteresowania rozwija w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Promyk” w Katowicach.

Sebastian Koczy – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwent wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunku Automatyka i Robotyka oraz Studium Pedagogicznego w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki, a także studiów podyplomowych z Technologii Informacyjnej i Informatyki w Szkole. Ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL oraz E-Citizen z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Nauczyciel akademicki. Autor publikacji o charakterze naukowo-dydaktycznym. Uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, sympozjów i seminariów. Nieustannie poszerza swoją wiedzę, specjalizując się w tematyce interdyscyplinarnego zastosowania najnowszych rozwiązań z dziedziny nowych mediów w naukach humanistycznych i społecznych, a także wykorzystania automatyki i robotyki w aspekcie edukacji i kompensacji niepełnosprawności.

Danuta Krzystanek-Żak – nauczyciel z ponad 25 letnim stażem, doradca zawodowy, oligofrenopedagog i tyflopedagog. Wieloletni dyrektor placówki kształcenia specjalnego (ZSS w Czeladzi). Od kilku lat wicedyrektor w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, zajmujący się Branżową Szkołą I Stopnia Specjalną. Na co dzień wspiera uczniów z niepełnosprawnością w rozwoju zawodowym, a absolwentów w pozyskiwaniu dodatkowych kwalifikacji i poszukiwaniu własnej ścieżki kariery zawodowej.

Jadwiga Hermanowicz – politolog; niepraktykujący biegły sądowy z zakresu dobrostanu zwierząt. Posiada umiejętność posługiwania się językiem migowym. Od roku 2016 r. aktywna działaczka na rzecz pediatrii i dzieci dotkniętych chorobami prowadzącymi do transplantacji i niepełnosprawnościami niewidocznymi. Od 2018 r. Prezes Fundacji Serce Anielki. Współpracuje z Biurem ds. Zdrowia i Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu SWPS jako asystent studenta z niepełnosprawnością.

Julita Kuczkowska – z wykształcenia inżynier, obecnie studiuje Psychologię Biznesu na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Zajmuje stanowisko Specjalisty ds. Marketingu i PR w firmie telekomunikacyjnej, wcześniej pracowała między innymi jako Project Manager przy międzynarodowym wydarzeniu Miss Wheelchair World oraz dziennikarka w organizacji pozarządowej. Poza pracą zawodową związana z organizacjami studenckimi, jest koordynatorem Działu Badań Naukowych w KN Psycholog w Biznesie SWPS. Porusza się na wózku. Prowadzeni szkolenia z zakresu niepełnosprawności i pisze artykuły wokół tej tematyki. Prywatnie podróżnik i licencjonowany nurek.

Marianna Gajowiec – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie, specjalista ds. usprawniania widzenia.

Teresa Saczuk – samodzielny specjalista ds. współpracy z administracją publiczną, Oddział Śląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Patrycja Rojek – od 15 lat kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Unikat, aktywnie zaangażowana w promocję WTZ-ów oraz aktywizacji zawodowej wśród osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców i opiekunów. Koordynator projektów z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych „Damy radę", „Kierunek-praca", „Idziemy do pracy" finansowanych z funduszy europejskich. Stale poszukuje nowych form wsparcia dla niepełnosprawnych.

Karolina Kozłowska – jest absolwentką katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia. Posiada doświadczenie w pracy wykładowcy fizykoterapii w dwóch szkołach policealnych – w Katowicach i w Sosnowcu, prowadzeni własny biznes. Jest ponadto instruktorem mało znanej u nas formy rehabilitacji, tzw.masażu Shantala – uczyła młode mamy masażu niemowląt. Jej pasje to wytwarzanie biżuterii artystycznej oraz podróżowanie.

Anita Wieloch – pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, polonista. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994-1999). Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. Posiada 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne). Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek, psychologów, pedagogów, wychowawców.

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz – absolwentka psychologii UŚ, kursu kfalifikacyjnego terapii pedagogicznej oraz studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego. Członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukakcyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach, Lider Programu Edukacyjno-Profilaktycznego „Ortograffiti”. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nauczyciel dyplomowany.

Od lat szkoli młodzieżowych liderów i wykorzystuje pomysły uczniów na szkolną profilaktykę, aktywizuje młodzież do działań na rzecz środowiska lokalnego. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, ich aktywizowania społecznego i zawodowego.

Ewa Kustwan-Mróz – psycholog, ukończyła Studium Specjalne Socjoterapii, Andragogikę, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach. Psycholog z ponad 20-letnim stażem, m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kierownik Pracowni Wychowania w ROM-E Metis w Katowicach. Prowadzi szkolenia z obszaru edukacji seksualnej, interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej, pracy z uczniem zdolnym przeznaczone dla psychologów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców.

Aleksandra Kruszyńska – psycholog, wicedyrektor ROM-E Metis w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe z doradztwa zawodowego, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach oraz kurs kwalifikacyjny organizacja i zarządzanie oświatą. Trener programu interwencji profilaktycznej wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne. Nauczyciel dyplomowany. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: funkcjonowanie w zmianie, bezpieczeństwo w szkole, prawa człowieka, interwencja profilaktyczna, stres w zawodzie nauczyciela.

Beata Sajdel – pedagog, od 12 lat pracuje w WTZ Unikat, wcześniej doradca zawodowy w Centrum DZWONI w Bytomiu. Zajmuje się aktywizacją społeczno-zawodową dorosłych osób z niepełnosprawnościami, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną. Autorka wielu programów autorskich w zakresie aktywizacji zawodowej, tj. programów higieny osobistej, autoprezentacji, zarządzania budżetem domowym czy samoświadomości.

Anna Kupczak – wieloletni doradca zawodowy, pracuje w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach. Zajmuje się szeroko pojmowanym poradnictwem. Prowadzi warsztaty dla młodzieży i dorosłych z zakresu rynku pracy. Specjalizuje się w obsłudze osób niepełnosprawnych.

Aleksandra Ćwiklińska – wieloletni doradca zawodowy, pracuje w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach. Zajmuje się szeroko pojmowanym poradnictwem. Pracuje z klientem i prowadzi szkolenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz sektora oświaty z zakresu poruszania się po rynku pracy oraz pomocy osobom niepełnosprawnym. Prowadzi warsztaty dla młodzieży i dorosłych, w tym w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowych.

Organizatorzy

 • Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

Partnerzy

 • Uniwersytet SWPS
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
 • PFRON Oddział Śląski

Termin i miejsce

28 maja 2019 r.

Uniwersytet SWPS,
ul. Techników 9, 40-326 Katowice

Sale: aula, 012, 014, 110, 202, 204, 206

Kontakt

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Anita Wieloch

Sebastian Koczy

tel. 32 209 53 12 lub 14, wew. 102, 123 lub 137,
kom. 604 170 732

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.