Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Dialog Motywujący wczoraj, dziś i jutro

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/konferencja_dialog_motywujacy.jpg

konferencja

Dialog Motywujący


wczoraj, dziś i jutro
Dotychczasowe doświadczenia i nowe perspektywy

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej,
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Uniwersytet SWPS

 

Dialog motywujący (DM) to ukierunkowany na cel styl doradztwa, zorientowany na klienta, oparty na współpracy oraz służący zobowiązaniu do zmiany i umocnieniu własnej motywacji klienta. Przez ostatnie 40 lat metoda ta rozwijała się szybko na całym świecie, w Polsce jest praktykowana od 10 lat. Podczas konferencji podsumujemy doświadczenia związane ze stosowaniem dialogu motywującego w różnych obszarach pomocowych oraz przyjrzymy się możliwościom systemowego wdrażania DM w instytucjach i organizacjach.

Udział w konferencji można zgłaszać do 20 września 2019 r.

21-22 września
8.30-18.45
Warszawa

O konferencji

Cel

Konferencja ma na celu podsumowanie doświadczeń, zarówno zagranicznych, jak i polskich, związanych ze stosowaniem Dialogu Motywującego (ang. motivational interviewing) w różnych obszarach pomocowych, takich jak opieka zdrowotna, terapia uzależnień, czy psychoterapia. DM jest metodą komunikacji i wspierania ludzi we wprowadzaniu zmian, prężnie rozwijającą się od niemal 40 lat na świecie, a od ponad 10 lat w Polsce. Jej skuteczność poparta jest licznymi badaniami naukowymi. Oprócz przeglądu zastosowań DM prelegenci będą pokazywali praktyczne sposoby wdrażania DM oraz rozwijania umiejętności osób, które chcą stosować tę metodę w swojej pracy.

Warsztaty

Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział w dwóch warsztatach: po jednym prowadzonym przez gości zagranicznych i polskich. Razem będzie to 17 godzin dydaktycznych, w tym 11 godzin wykładów i 6 godzin warsztatów.

Adresaci

Osoby zainteresowane tematyką Dialogu Motywującego, m.in. psychologowie, pedagodzy, terapeuci uzależnień, psychoterapeuci, przedstawiciele instytucji pomocowych i organizacji pozarządowych, studenci kierunków społecznych.

Prowadzący

Wszyscy goście są trenerami DM, większość jest również członkami międzynarodowej organizacji trenerów dialogu motywującego MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Polscy prelegenci są certyfikowanymi terapeutami motywującymi PTTM.

Język

Dzień 1. Angielski z tłumaczeniem konsekutywnym na język polski. Dzień 2. Polski.

Program

Sobota, 21 września 2019

8.00-8.30 - rejestracja na warsztat przedkonferencyjny

8.30-10.00 - warsztat przedkonferencyjny, wprowadzający do DM (dla osób wcześniej zapisanych)

WYSTĄPIENIA I WARSZTATY GOŚCI ZAGRANICZNYCH (członków międzynarodowej organizacji trenerskiej MINT – Motivational Interviewing Network of Trainers)

9.00-10.15 - rejestracja uczestników konferencji

10.15-10.30 - otwarcie konferencji (Przewodnicząca PTTM – Aleksandra Wilkin-Day), powitanie przedstawicieli współorganizatorów (Uniwersytet SWPS, PARPA, Urząd Dzielnicy Praga Południe)

10.30-11.45 - MI Communities of Practice , czyli o grupach rozwoju praktycznych umiejętności DM – Ali Hall i dr Jennifer Frey (USA)

11.45-12.05 - przerwa kawowa

12.05-12.50 - Przegląd narzędzi do pomiaru umiejętności DM, ich przeznaczeniu i skuteczności – dr Clive Tobutt (Wielka Brytania)

12.50-13.50 - lunch (restauracja Kardamon, parter)

13.50-14.35 - Dialog Motywujący w pracy z wysoce ambiwalentnymi klientami: cele oparte na dążeniu do dobrego życia – dr David Prescott (USA)

14.35-15.20 - Pierwsza pomoc w zakresie zdrowia psychicznego, czyli doświadczenia z realizacji szkockiego programu Scottish Mental Health First Aid Training – Jane Groves (Wielka Brytania)

15.20-15.45 - przerwa kawowa, przejście do sali warsztatowych

15.45-18.45 - warsztaty prowadzone w języku angielskim, z tłumaczeniem konsekutywnym (jeden do wyboru):

 • Społeczne determinanty zdrowia a DM. Na ile powinniśmy być ‘polityczni’? – Jane Groves
 • Tworzenie i rozwijanie grup uczących się DM (MI communities of practice), czyli jak wdrażać i rozwijać DM w miejscu pracy – Ali Hall i Jennifer Frey
 • Które narzędzie do kodowania jest najlepsze da Ciebie? – Praktyczne zastosowanie narzędzi do kodowania umiejętności DM – Clive Tobutt
 • Jak pracować z wysoce ambiwalentnymi klientami (ze szczególnym uwzględnieniem sprawców przemocy), by wspierać ich w dążeniu do lepszego życia? – David Prescott

Niedziela, 22 września 2019

WYSTĄPIENIA I WARSZTATY GOŚCI POLSKICH

9.00-9.10 - Powitanie zebranych, otwarcie drugiego dnia konferencji

9.10-10.20 - Dialog motywujący w terapii problemów alkoholowych: doświadczenia, inspiracje, perspektywy

9.10-9.30 - Dialog Motywujący w terapii uzależnienia od alkoholu – podsumowanie polskich doświadczeń – Jagoda Fudała

9.30-9.55 - Zastosowanie Dialogu Motywującego w pracy z grupami – Jarosław Banaszak

9.55-10.20 - Aplikacja E-POP jako forma samopomocy w Duchu DM – dr Jolanta Celebucka

10.20-10.40 - przerwa kawowa

10.40-11.20 - Zastosowanie Dialogu Motywującego w rozwoju przedstawicieli różnych specjalności – Mateusz Banaszkiewicz

11.20-11.45 - Dialog Motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w psychoterapii i superwizji – Anna Derwich

11.45-12.25 - Rozwój trenera DM – z perspektywy MINT oraz doświadczeń polskich – Iga Jaraczewska i Dominik Meinhart-Burzyński

12.25-13.15 - lunch (restauracja Kardamon, parter)

13.15-13.55 - Możliwości zastosowania DM w pracy z parą i rodziną – Cezary Barański i Beata Kita

13.55-14.35 - Dialog Motywujący vs empatyczna konfrontacja. Czy jest miejsce dla DM w terapii schematów? – Olga Olszewska

14.35-14.50 - podsumowanie części plenarnej

14.50-15.15 - przerwa kawowa, przejście do sal warsztatowych

15.15-16.45 - warsztaty (jeden do wyboru):

 • Zastosowanie współczesnej wiedzy o stresie w pracy z klientem – Mateusz Banaszkiewicz
 • Dialog Motywujący w terapii par i rodzin – Cezary Barański
 • Niezgoda, słabe zaangażowanie, zniechęcenie jako przeszkoda w drodze do celu, czyli o kreatywnych i motywujących interwencjach w przezwyciężaniu oporu – Urszula Grodzka
 • Dialog Motywujący w interwencji kryzysowej – Joanna Sielska

 

Podczas konferencji chcemy położyć duży nacisk na praktykę, m.in. poprzez przyjrzenie się możliwościom systemowego wdrażania Dialogu Motywującego w instytucjach i organizacjach oraz wspierania osób zajmujących się DM w ciągłym rozwoju. Dlatego przygotowaliśmy ciekawe wykłady i warsztaty, podczas których zagraniczni i polscy specjaliści podzielą się doświadczeniami w stosowaniu DM w różnych obszarach pracy z ludźmi i pokażą możliwości rozwijania umiejętności w zakresie DM. Osoby, które nie miały dotąd kontaktu z DM, będą mogły wziąć udział w krótkim warsztacie wprowadzającym przed rozpoczęciem konferencji.

Aleksandra Wilkin-Day

 

Prelegenci

Jane Groves – specjalista w zakresie zdrowia publicznego, Wielka Brytania

dr Jennifer Frey – psycholog kliniczny, wykładowca akademicki, Wielka Brytania

Ali Hall – trener i konsultant DM, współautorka skali MICA do pomiaru kompetencji DM, USA

dr David Prescott – psycholog kliniczny, specjalizujący się w pracy ze sprawcami przestępstw seksualnych, USA

dr Clive Tobutt – specjalista w zakresie zdrowia i pomocy społecznej, wykładowca akademicki, Wielka Brytania

dr Jolanta Celebucka – dr n. biol., pedagog, specjalista terapii uzależnień, kierownik Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

Anna Derwich – psycholog, psychoterapeuta i superwizor -dydaktyk PTTPB

Jagoda Fudała – specjalista terapii uzależnień, kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych PARPA

Urszula Grodzka – psycholog, socjoterapeuta

Iga Jaraczewska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor -dydaktyk PTTPB, inicjatorka powstania PTTM

Beata Kita – psycholog, psychoterapeuta poznawczo behawioralny

Olga Olszewska – specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor-dydaktyk PTTPB

Joanna Sielska – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor interwencji kryzysowej

Jarosław Banaszak – specjalista psychoterapii uzależnień, z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu grup

Mateusz Banaszkiewicz – psycholog zdrowia, współpracownik Uniwersytetu SWPS

Cezary Barański – psycholog, seksuolog, psychoterapeuta systemowy i poznawczo-behawioralny

Dominik Meinhart-Burzyński – pedagog, wykładowca akademicki, terapeuta uzależnień

Opłaty i rejestracja

Opłaty

 • 400 zł – cena regularna
 • 300 zł – cena dla członków PTTM, pracowników i studentów Uniwersytetu SWPS oraz pracowników instytucji i organizacji pomocowych znajdujących się w dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
 • 150 zł – cena specjalna dla osób zakwalifikowanych na szkolenie TNT prowadzone przez PTTM we współpracy z MINT

Opłata zawiera

 • udział w wykładach plenarnych
 • udział w dwóch warsztatach (1 prowadzony przez gości zagranicznych i 1 prowadzony przez polskich trenerów)
 • lunch i przerwy kawowe
 • materiały konferencyjne
 • zaświadczenie o udziale w konferencji oraz o uczestnictwie w warsztatach

Informacje o płatności

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek: 43 1750 0012 0000 0000 2632 2995, w tytule wpisując: imię i nazwisko, konferencja PTTM 2019.

Rejestracja

Udział w konferencji można zgłaszać do 20 września 2019 r. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ »

Organizatorzy

  logo us swps

Organizator

 • Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej

Patronat Honorowy

 • Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe

Współorganizatorzy

 • Uniwersytet SWPS
 • Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Partnerzy

  logo us swps

 • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Polski Instytut Dialogu Motywującego
 • Akademia Motywacji i Edukacji
 • Pracownia Motywacji i Zmian
 • Akademia Terapii Motywującej

Komitet organizacyjny

 • Magda Dolska-Topór
 • Aleksandra Wilkin-Day
 • Izabela Podlecka-Kandyba
 • Katarzyna Kaszek-Idźkowska

Komitet programowy

 • Aleksandra Wilkin-Day
 • Magda Dolska-Topór
 • Agata Groszek
 • Anna Pierzchalska

Termin i miejsce

21-22 września 2019 r.
Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, Warszawa
Wykłady sale: S304/ S305
Warsztaty sale: S308, S312, S314, S318

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.