Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/konferencja_kongres.jpg

 

Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorem kongresu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie Społecznej Odpowiedzialności Nauki, który odbędzie się w dniu 17 września w Krakowie. Podczas kongresu będzie można wziąć udział w ciekawych wykładach, dyskusjach i prelekcjach na temat wyzwań stojących przed uczelniami w zakresie wypełniania trzeciej misji i rozwijania nowych form badań, kształcenia i współpracy z różnymi interesariuszami. Uniwersytet SWPS jest częścią Forum Uniwersytetów Zaangażowanych i wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Śląską, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, uczestniczy w sesji panelowej. 

17 września
9.00-17.40
Kraków

FUZ podczas kongresu

Wśród sesji tematycznych znajdzie się sesja Forum Uniwersytetów Zaangażowanych pt. sesja pt. „Społeczne zaangażowanie uczelni w praktyce krajowej i międzynarodowej”. Z ramienia Uniwersytetu SWPS, czyli uczelni, która współtworzy forum, wystąpi dr Konrad Maj, kierownik Centrum Innowacji Uniwersytetu SWPS.

Podczas kongresu pojawią się wykłady, panele, dyskusje: Dyskusja panelowa Społeczna Odpowiedzialność Nauki – III misja uczelni, Inżynierowie z piaskownicy, studenci – seniorzy, czyli o niestandardowych odbiorcach szkolnictwa wyższego, R&D popularyzacji nauki, Społeczna Odpowiedzialność Komunikacji. Prezentacja badań naukowych w mediach, Społeczne zaangażowanie uczelni w praktyce krajowej i międzynarodowej, Społeczna Odpowiedzialność – znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania. Więcej na temat programu na stronie kongresu

O Forum Uniwersytetów Zaangażowanych

Przedstawiciele uczelni tworzących Forum Uniwersytetów Zaangażowanych, mając na uwadze ich dotychczasowe osiągnięcia dla rozwoju społeczeństwa i gospodarki, pragną kontynuować i rozwijać zaangażowanie w pracę z różnymi interesariuszami dla wspólnego dobra, wyrażoną m.in. poprzez:

  • podejmowanie badań
  • promowanie i wdrażanie koncepcji odpowiedzialnych badań i innowacji
  • budowanie świadomości na temat społecznego zaangażowania uczelni poprzez programy naukowe, edukacyjne, szkoleniowe itp.
  • wzmacnianie nowych porozumień pomiędzy uczelniami a partnerami społecznymi i gospodarczymi
  • promowanie debaty na poziomie uczelni na temat kreowania i wdrażania nowych form innowacji
  • rozwijanie działań na rzecz zwiększania i umacniania zaufania mieszkańców do uczelni wyższych.

Zaangażowanie społeczne jest nieodłącznym elementem działań uczelni, ale powinno zostać wzmocnione poprzez wymianę dobrych praktyk, dzielenie się osiągnięciami, budowanie nowych, wspólnych programów badawczych, edukacyjnych i społecznych, które pozwolą włączać naszą działalność różnych interesariuszy przy zachowaniu autonomii uczelni i wolności badań naukowych.

Potrzebne są działania nakierowane na budowanie trwałych relacji i współpracy, integrujące rożne dyscypliny naukowe i sektory oraz wspierające rozwój innowacji, w tym społecznych.

Forum Uniwersytetów Zaangażowanych zostało zainicjowane w celu stworzenia platformy dla umocnienia i koordynowania społecznego i wspólnotowego zaangażowania. Będzie ono czerpać z najlepszych praktyk krajowych i zagranicznych i wzmacniać inicjatywy naukowe oraz edukacyjne, wpisujące się w rozwój tzw. trzeciej misji uczelni.

Prelegent z Uniwersytetu SWPS

258 Paulina Tarachowicz

dr Konrad Maj

Psycholog społeczny. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z wpływem społecznym (głównie perswazją językową). W tym kontekście analizuje różnice między wpływem społecznym a manipulacją. Zajmuje się także skuteczną komunikacją i procesami grupowymi. Prowadził projekt dotyczący budowania zaufania do wymiaru sprawiedliwości oraz problemów wynikających z chuligaństwa stadionowego. Interesuje się też psychologią miłości oraz relacjami w bliskich związkach. Popularyzator nauki. Jest kierownikiem Centrum Innowacji Uniwersytetu SWPS, w ramach którego prowadzone są badania aktualnych trendów społecznych i technologicznych. Zespół realizuje projekty we współpracy z biznesem w zakresie komercjalizacji wiedzy, prowadzi analizy i ekspertyzy na podstawie wyników badań naukowych i wdrożeń innowacji. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej, psychologii wpływu społecznego i innowacji społecznych. Jest trenerem wystąpień medialnych, autoprezentacji, negocjacji i komunikacji dla firm i instytucji.

Termin i miejsce

17 września 2019 r.

Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Krupnicza 33,
31-123 Kraków