Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Rozwój człowieka w okresie dzieciństwa, dorastania i dorosłości: Osobowość i procesy poznawcze

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/Rozwoj_czlowieka.jpg

seminarium

 

 

Rozwój człowieka w okresie dzieciństwa, dorastania i dorosłości:

Osobowość i procesy poznawcze

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorami konferencji są Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka i Uniwersytet SWPS.

Jak relacja z rodzicami wpływa na samokontrolę i zdolności werbalne dziecka? Czy styl wychowawczy rodziców wiąże się z umiejętnością kontrolowania emocji w dzieciństwie? Czy wartości jakie wyznaje nastolatek wiążą się z jego satysfakcją z życia? Dlaczego niektórzy dorośli żałują, że zdecydowali się na rodzicielstwo? To tylko przykładowe pytania na jakie odpowiedzą naukowcy Uniwersytetu SWPS, prezentujący wyniki swoich badań podczas seminarium. Serdecznie zapraszamy.

11 grudnia, sala S107
9.00-13.30
Warszawa

Celem seminarium jest popularyzacja badań nad rozwojem człowieka na różnych etapach życia oraz prezentacja wyników najnowszych badań w tym obszarze. Podczas spotkania wystąpią naukowcy Uniwersytetu SWPS oraz zaproszony gość, prof. Jan Cieciuch, Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka.

Program seminarium

9.00 – Rozpoczęcie seminarium – dr Konrad Piotrowski, Uniwersytet SWPS, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

SESJA 1: Badania nad rozwojem funkcji wykonawczych u dzieci

  • Przywiązanie a kontrola hamowania w późnym dzieciństwie: Pośrednicząca rola zdolności werbalnych dziecka – dr Anna Kamza, Uniwersytet SWPS w Poznaniu, prof. UAM, dr hab. Adam Putko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Predyktory rozwoju deficytów wykonawczych u dzieci z wysokim poziomem impulsywności – Julia Bączek, Marta Krystkowiak-Kowalska, prof. Uniwersytetu SWPS, dr hab. Jarosław Michałowski, Laboratorium Neuronauki Emocji, Uniwersytet SWPS w Poznaniu
  • Ocena funkcji wykonawczych u dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat – wstępne wyniki badań pilotażowo-walidacyjnych – dr Piotr Rycielski, dr Magdalena Kaczmarek, dr Radosław Kaczan z Uniwersytetu SWPS w Warszawie

SESJA 2: Badania nad rozwojem w okresie dorastania i dorosłości

  • Wartości i dobrostan młodzieży. Które wartości są „zdrowsze”? – dr Agnieszka Bojanowska, Uniwersytet SWPS w Warszawie
  • Tożsamość rodzicielska w okresie wczesnej i średniej dorosłości: Między zaangażowaniem a żalem – dr Konrad Piotrowski Uniwersytet SWPS w Poznaniu)

WYKŁAD

  • Teoretyczne podstawy zestawu narzędzi do całościowej diagnozy osobowości i funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży – dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka: 

13.30 – Zakończenie seminarium

Prelegenci

258 Iwona Gawrycka

dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Dyrektor Instytutu Psychologii UKSW, członek Komitetu Psychologii PAN, Kierownik Zespołu Personalitas (www.personalitas.pl). Zajmuje się psychologią osobowości i rozwoju, współautor kilku modeli teoretycznych z tego zakresu i wielu metod pomiaru, autor lub współautor ponad 140 prac naukowych, z czego połowa ukazała się w czasopismach o zasięgu światowym. Laureat dwóch Nagród Szumana i Nagrody Teofrasta. Jest jednym z najczęściej cytowanych polskich psychologów

258 konrad piotrowski

dr Konrad Piotrowski

Psycholog rozwoju, zainteresowany przede wszystkim okresem dorastania i wczesnej dorosłości. W swojej pracy naukowej zajmuje się rozwojem tożsamości, czyli procesem poszukiwania odpowiedzi na jedno z najważniejszych pytań jakie w trakcie swojego życia zadaje sobie człowiek: kim jestem? W ostatnich latach badał jaki związek z budowaniem tożsamości ma niepełnosprawność oraz rodzaj szkoły do której chodzi nastolatek. Aktualnie interesuje się tym, od czego zależy to, czy rodzice silnie identyfikują się z rolą rodzica czy też nie. Zgłębia również problematykę perfekcjonizmu, w tym jak perfekcjonizm wpływa na sposób poszukiwania własnej tożsamości. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka oraz European Association for Developmental Psychology, uczestnikiem wielu konferencji naukowych i popularnonaukowych oraz autorem prac naukowych z zakresu psychologii rozwoju człowieka w okresie dorastania i dorosłości, publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu prowadzi takie zajęcia jak: wprowadzenie do psychologii, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, oraz zajęcia poświęcone perfekcjonizmowi i przywiązaniu w okresie dzieciństwa. Pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Psychologii.

258 Aleksandra Przegalińska

dr Anna Kamza

Jej zainteresowania koncentrują się wokół psychologii poznawczej i psychologii różnic indywidualnych. Prowadzi badania nad związkami osobowości z kontrolą poznawczą i zdolnością do rozumienia stanów umysłowych innych ludzi. Przez 4 lata pracowała w ośrodku psychofizjologii Aero Poznań Human Lab, na stanowisku psychologa lotniczego, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika działu R&D. Od października 2018 r. jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych i Diagnozy Psychologicznej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Autorka kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka. Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi wykłady i seminaria z psychologii procesów poznawczych, psychologii różnic indywidualnych oraz seminarium magisterskie.

258 jaroslaw michalowski

dr hab. Jarosław Michałowski, prof. Uniwersytetu SWPS

Psycholog, dziekan Wydziału Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, kierownik Laboratorium Neuronauki Emocji. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce neuronalnych korelatów doświadczeń emocjonalnych oraz relacjach pomiędzy emocjami i procesami poznawczymi. Bada neuronalne mechanizmy powstawania, utrzymywania się i terapii problemów psychicznych związanych ze zbyt niskim lub zbyt wysokim poziomem lęku (zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, prokrastynacja). Analizuje także neuronalne mechanizmy i efektywność oddziaływań psychoterapeutycznych. Jest certyfikowanym terapeutą i superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej (cognitive behavioral therapy – CBT) oraz terapeutą schematu. Pomaga pacjentom z nerwicami, zaburzeniami lękowymi, depresjami i trudnościami w relacjach. Kierownik lub/i wykonawca w licznych projektach badawczych, dotyczących m.in.: neuronalnych korelatów prokrastynacji, neuronalnych korelatów zarażenia emocjonalnego, wpływu poziomu strachu na czujność i selektywność uwagi.

258 Agnieszka Gozdyra

dr Magdalena Kaczmarek

Psycholog. W pracy naukowej interesuje się zagadnieniem przedsiębiorczości i traumy. Analizuje wpływ różnic indywidualnych (temperamentu, osobowości, przekonań na temat siebie) na radzenie sobie człowieka ze stresem posttraumatycznym i zdarzeniami losowymi tj. udział w katastrofie naturalnej czy wypadku drogowym. Interesuje się pomiarem psychologicznym – konstruuje testy i kwestionariusze psychologiczne. Bada także podejmowanie wyzwań tj. zakładanie własnej firmy. Współtworzy pionierski projekt MatchBeta - system sztucznej inteligencji, wspierający młodych w planowaniu kariery, a pracodawców w procesach rekrutacyjnych. W ramach Centrum Innowacji Uniwersytetu SWPS w Warszawie współtworzy z zespołem Data Analytics PwC narzędzie analizy kompetencji zawodowych kandydatów i preferencji pracodawców M.A.I.A. (Matching Artificial Inteligence Assistant). To połączenie psychologii i preferencji zawodowych określonych w sposób analityczny, przez dane w postaci specjalistycznych testów, które będą wypełniali zarówno doświadczeni pracownicy, pracodawcy, jak i studenci. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu stosowania standardowych technik diagnostycznych, a także psychologii osobowości i różnic indywidualnych oraz psychologii ekonomicznej.

258 Iwona Gawrycka

dr Piotr Rycielski

Doktor psychologii, pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, absolwent międzywydziałowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Instytucie Studiów Społecznych im. prof. R.B. Zajonca na Uniwersytecie Warszawskim, stypendysta University of Michigan. Przez wiele lat adiunkt i członek rady naukowej w Instytucie Badań Edukacyjnych, wieloletni wykładowca akademicki, autor i współautor licznych badań naukowych i publikacji z zakresu psychologii edukacji.

258 Iwona Gawrycka

Julia Bączek

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Interesuje się zagadnieniami z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii. Pracuje w zespole badawczym Laboratorium Neuronauki Emocji w Poznaniu. Obecnie kształci się w rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej prowadzonej przez Uniwersytet SWPS.

258 Iwona Gawrycka

dr Radosław Kaczan

Psycholog, adiunkt na Wydziale Psychologi Uniwersytetu SWPS. Od 2003 jestem nauczycielem akademickim a jednocześnie uczestniczyłem w szeregu projektów naukowo-badawczych. Byłem odpowiedzialny za nadzorowanie i koordynowanie badań w których przygotowane zostały narzędzia do diagnozy umiejętności szkolnych (TUNSS – Testu Umiejętności na Starcie Szkolnym) i kompetencji poznawczych (TPR - Testu Pamięci Roboczej) dzieci 5,6 i 7-letnich. Uczestniczyłem również w badaniach poświęconych ocenie poziomu umiejętności szkolnych (uwarunkowania efektywności kształcenia) oraz funkcjonowania społeczno-emocjonalnego i rozwoju moralnego dzieci i młodzieży. Obecnie jestem zaangażowany w przygotowanie baterii narzędzi do diagnozy rozwoju poznawczego: testy wykonaniowe dla dzieci oraz kwestionariusze dla rodziców i nauczycieli.

258 Iwona Gawrycka

Marta Krystkowiak-Kowalska

Neurobiolog, terapeuta Integracji Sensorycznej oraz studentka psychologii. Pracuję czynnie jako terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej oraz jako stypendysta w Laboratorium Neuronauki Emocji. Interesuje się rozwojem układu nerwowego oraz związkami między funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem człowieka.

258 Iwona Gawrycka

dr Agnieszka Bojanowska

Psycholożka, badaczka szczęścia i dobrostanu, autorka publikacji w międzynarodowych czasopismach. Obecnie realizuje badania na temat powiązań pomiędzy dobrostanem a wartościami, w których prowadzi m.in. interwencje mające na celu zwiększanie zaangażowania w działania mogące realizować indywidualne wartości. Od wielu lat prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS z metodologii i statystyki, różnic indywidualnych i psychologii społecznej.

258 Iwona Gawrycka

prof. Adam Putko

Prof. UAM w Poznaniu na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki, autor prac na temat różnic indywidualnych i rozwojowych w zakresie poznania społecznego, dotyczących w szczególności związków między funkcjami wykonawczymi a teorią umysłu u dzieci, a także roli jaką w tych obszarach rozwoju odgrywają takie m.in. czynniki, jak: temperament, język i środowisko rodzinne. Laureat nagrody im. Stefana Szumana w roku 2010 za monografię podejmującą problematykę rozwoju człowieka pt. Dziecięca ’teoria umysłu’ w fazie jawnej i utajonej a funkcje wykonawcze.

Termin i miejsce

11 grudnia 2019, godz. 9.00-13.30, sala S107

Uniwersytet SWPS w Warszawie,
ul. Chodakowska 19/31

Kontakt

dr Konrad Piotrowski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.