Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Ochrona rodziny w ujęciu interdyscyplinarnym – współczesne problemy i wyzwania

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/konferencja-ochrona-rodziny-web-baner.jpg

Konferencja

 

 

Ochrona rodziny w ujęciu interdyscyplinarnym

Współczesne problemy i wyzwania

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: Wydział Prawa, Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Koło Naukowe Prawa Unii Europejskiej Uniwersytetu SWPS w Warszawie

 

Mama, tata, dziecko – pojęcie rodziny i jej funkcji na przestrzeni ostatniej dekady ewoluowało, zachowując jednak najbardziej podstawowe funkcje. Wpływ globalizacji na komórkę rodzinną ma swoje odzwierciedlenie w zmianach tradycji i niestandardowym podejściu do jej funkcji i roli w życiu człowieka. Związki małżeńskie, partnerskie, rodzina nieheteronormatywna – to tylko kilka ewolucji, które zaszły w XXI w. Jakie są wyzwania i zagrożenia wobec rodziny we współczesnym świecie? Jakie są przestępstwa i nadużycia wobec rodziny w Polsce i globalnie? Jaką pomoc w ochronie rodziny, a w szczególności dziecka, gwarantuje polski system prawny, a jaką międzynarodowy? Na te i inne pytania będzie można znaleźć odpowiedź podczas konferencji.

Wydarzenie otwarte. Zapisy przez formularz zgłoszeniowy.

Czynny udział w konferencji można zgłaszać do 2 stycznia 2020 r., a udział bierny do 8 stycznia 2020 r.

Udział w konferencji dla studentów (uczniów) i prelegentów jest bezpłatny, natomiast dla pozostałych uczestników koszt ten wynosi 60 zł.

10 stycznia
8.15–18.30
Warszawa

Program

8.15–8.45 rejestracja uczestników

9.00–9.10 uroczyste rozpoczęcie i przywitanie gości

9.10–9.30 Wykład inauguracyjny dr Małgorzaty Eysymontt, Uniwersytet SWPS w Warszawie, adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, Klaps jako zakazana forma karcenia małoletniego w świetle przepisów prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego – zderzenie teorii z praktyką

9.30–11.00 Panel I – Mama, tata, dziecko? – Przemiany pojęcia rodziny w Europie i na świecie. Rodzina a prawo medyczne (moderator: dr hab. Sławomir Kursa, prof. Uniwersytetu SWPS )

 • lek. med. Grzegorz Wrona, Naczelna Izba Lekarska – Zgoda na zabieg operacyjny u dziecka – studium przypadku
 • mgr Justyna Węglińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Izba Adwokacka w Warszawie – Zadośćuczynienie za krzywdę dla rodziny poszkodowanego na skutek błędu medycznego
 • dr Wojciech Kućko, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Czy religie mają wpływ na demografię? Analiza współczesnych sporów światopoglądowych dotyczących rozumienia małżeństwa i rodziny
 • Magdalena Sobas, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Działania Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie ochrony dzieci i rodziny oraz prawnego uregulowania związków partnerskich
 • mgr Aneta Paleczna, Uniwersytet Śląski w Katowicach – Naruszenie więzi rodzinnej jako podstawa dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych
 • dr Aleksandra Partyk, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków międzynarodowych – O potrzebie ochrony prawnej konkubentów – perspektywa prawnospadkowa

11.00–11.15 pytania i dyskusja

11.15–11.30 przerwa kawowa

11.30–12.15 Panel II – Psychologia rodziny. Wyzwania i zagrożenia wobec rodziny we współczesnym świecie (moderator: Mgr Karolina Wójcik, Uniwersytet SWPS w Warszawie)

 • dr Anna Czyżkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wyzwania i zagrożenia rodziny we współczesnym świecie – rodzina w błędnym kole stresu
 • mgr Janusz Kaźmierczak, Fundacja Pracownia Dialogu w Toruniu, Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych – Alienacja rodzicielska. Sposoby i granice interwencji mediatora rodzinnego
 • mgr Dominik Lalak, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, student Uniwersytetu SWPS – Czynniki warunkujące próby samobójcze wśród młodzieży w kontekście możliwości popełnienia przestępstwa z art. 151, 198 i 207 k.k.

12.15–13.00 Panel III – Międzynarodowa ochrona praw dziecka i praw rodzicielskich (moderator: dr Paweł Kowalski, Uniwersytet SWPS w Warszawie)

 • mgr Agnieszka Wojciechowska, doktorantka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego – Pochodne prawo pobytu rodziców dzieci uczących się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
 • mgr Dariusz Szenkowski – Ochrona rodziny i praw oraz dobra dziecka w polskim prawie rodzinnym w sytuacji rozwodu czy rozstania rodziców dziecka – krytyczna analiza przepisów prawa
 • mgr Justyna Adamczyk, Uniwersytet w Białymstoku – Zagadnienie uprowadzenia rodzicielskiego na tle Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
 • dr Marta Stanisławska, dr Monika Filipowska-Tuthill, Uniwersytet SWPS – Przemoc domowa wobec kobiet z perspektywy skutecznej ochrony prawnej, oceny społecznej oraz raportu ONZ

13.00–13.15 pytania i dyskusja

13.15–14.15 przerwa obiadowa

14.15–16.00 Panel IV – Rodzina i jej ochrona w polskim systemie prawnym na tle innych państw Unii Europejskiej. Przestępstwa i nadużycia przeciwko rodzinie w Polsce i na świecie (moderator: dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS)

 • mgr Iwona Rzymowska, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, studentka Uniwersytetu SWPS –Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w świetle ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020
 • mgr Maciej Pleban, wykładowca Uniwersytetu SWPS w Warszawie – Dopuszczalność transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodziców wpisano osoby tej samej płci
 • mgr Rafał Jasikowski, student Uniwersytetu SWPS w Warszawie, Dzielnicowy – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty
 • mgr Dominik Delczyk, Uniwersytet Wrocławski – Procedura Niebieskiej Karty jako sposób przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • adwokat Dominika Tomaszewska, Sekcja Prawa Rodzinnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie – Przestępstwa przeciwko rodzinie a wpływ na postępowania rodzinne i rozwodowe. Przemoc w rodzinie
 • mgr Ewelina Dagmara Mogielnicka, Uniwersytet w Białymstoku – Aspekty prawno-kryminologiczne przestępstwa organizowania adopcji dzieci

16.00–16.15 pytania i dyskusja

16.15–16.30 przerwa kawowa

16.30–18.30 Panel V – studencki

Grupa I (aula 214 im. prof. T. Tomaszewskiego, moderator: dr Małgorzata Eysymontt, Uniwersytet SWPS w Warszawie)

 • Paulina Pupiałło, studentka Uniwersytetu SWPS – Rodzina tradycyjna, nuklearna, wielopokoleniowa, patchworkowa, niestandardowa
 • Izabela Wysocka, studentka Uniwersytetu SWPS – Przesłanki rozwiązania stosunku przysposobienia – jak rozumieć „ważne powody”?
 • Agata Matysiak, studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Ochrona konstytucyjna rodziny, w tym rodzicielstwa i dziecka
 • Nicole Bibrzycka, studentka Akademii Marynarki Wojennej – Zjawisko adopcji międzynarodowej – casus relacji amerykańsko-rosyjskich
 • Anna Tomaszewska, studentka Uniwersytetu SWPS –Statystyki związane z funkcjonowaniem rodziny
 • Monika Kawerska, studentka Uniwersytetu SWPS – Związki małżeńskie, związki partnerskie, rodzina nieheteronormatywna
 • Adrianna Żurawska, studentka Uniwersytetu SWPS – Funkcje i rola rodziny w życiu człowieka
 • Maciej Leśniewski, student Uniwersytetu w Białymstoku – Mediacje w prawie rodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji dziecka
 • Dominika Kuna, studentka Uniwersytetu Warszawskiego – Dziecko – mały dorosły? Prawno-filozoficzna transformacja rodziny

Grupa II (sala S 302, moderator: dr Dominik Horodyski, Uniwersytet SWPS w Warszawie)

 • Oliwia Skoczylas, studentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – Związki jednopłciowe a realizacja podstawowych funkcji rodziny
 • Aleksandra Gil, studentka Uniwersytetu SWPS – Ochrona interesu prawnego nasciturusa w polskim prawie cywilnym
 • Natalia Majewska, studentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Szczególny tryb przesłuchania dziecka pokrzywdzonego przestępstwem przemocy w rodzinie jako wyraz ochrony prawnej małoletniego.
 • Natalia Walczak, Kinga Dziaduch, studentki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Specyfika ochrony praw dziecka w Szwecji
 • Aleksandra Łukasiuk, studentka Uniwersytetu SWPS – Zmiana płci osób transseksualnych w aspekcie ochrony rodziny
 • Julia Bahłaj, studentka Uniwersytetu SWPS – Prawa ojca w stosunku do dziecka nienarodzonego
 • mgr Grzegorz Markowski, student Uniwersytetu SWPS – Czy dziecko wychowywane przez rodziców tej samej płci ma prawo do bycia podmiotem praw i obowiązków, czy ma zdolność do czynności prawnych w Polsce?
 • Sławomir Jasiński, student Uniwersytetu Warszawskiego – Zjawisko adopcji międzynarodowej

 Opłaty

Udział w konferencji dla studentów (uczniów) i prelegentów jest bezpłatny, natomiast dla pozostałych uczestników koszt ten wynosi 60 zł.

Wpłaty w PLN, Bank BGŻ BNP Paribas S.A., nr konta 30 1750 1019 0000 0000 3625 3541.

Tytuł przelewu: tytuł konferencji, imię i nazwisko uczestnika biernego.

Wystawiamy fakturę VAT.

Studenckie Koło Naukowe Prawa Rodzinnego oraz Koło Naukowe Prawa Unii Europejskiej działające pod opieką merytoryczną dr Małgorzaty Eysymontt serdecznie zapraszają na konferencję naukową „Ochrona Rodziny w ujęciu interdyscyplinarnym – współczesne problemy i wyzwania”, która odbędzie się 10 stycznia 2020 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Organizatorzy konferencji

Komitet Organizacyjny

 • Małgorzata Eysymontt, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
 • Maciej Orłowski, przewodniczący Koła Naukowego Prawa Unii Europejskiej
 • Piotr Ciepiński, przewodniczący Koła Naukowego Prawa Rodzinnego
 • Jacek Jóźwiak, zastępca przewodniczącego Koła Naukowego Prawa Unii Europejskiej

Komitet Naukowy

 • Dziekan dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. Uniwersytetu SWPS
 • Dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS
 • Dr Małgorzata Eysymontt

Organizatorzy

 • Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie
 • Koło Naukowe Prawa Rodzinnego Uniwersytetu SWPS w Warszawie
 • Koło Naukowe Prawa Unii Europejskiej Uniwersytetu SWPS w Warszawie

Patroni

 • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
 • SMR – Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych

 

konferencja piecza zastepcza organizatorzy partner

Sponsor

 • Izba Komornicza w Białymstoku

 

konferencja piecza zastepcza organizatorzy partner

 

Termin i miejsce

10 stycznia 2020 r., godz. 8.15–18.30, aula 214 im. prof. Tomaszewskiego

Uniwersytet SWPS w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31

Kontakt

Dr Małgorzata Eysymontt
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 507 623 500

Maciej Orłowski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 515 071 363

Piotr Ciepiński
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 786 211 060