Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Ciemna liczba przestępstw – przestępstwa przeciwko bezbronnym

float_intro: images-old/2015/iStock-503495127.jpg
owi

III Psychokryminalistyczna Konferencja Naukowa

Ciemna liczba przestępstw – przestępstwa przeciwko bezbronnym

 

 

 

 

 

Organizatorem konferencji jest Uniwersytetet SWPS w Katowicach.

 

– Bezbronność nie ma wieku, płci, rasy, zawodu, nie musi też dotyczyć jedynie człowieka. W pewnych okolicznościach każdy z nas może zostać ofiarą przestępstwa, również dzieci, które są bezbronne z natury, a także zwierzęta czy środowisko naturalne – mówi dr Joanna Stojer-Polańska, kryminalistyk z Uniwersytetu SWPS w Katowicach. To zagadnienie niezwykle istotne społecznie. Wiele przestępstw wobec dzieci lub zwierząt pozostaje niewykrytych, czasami ofiara nie jest w stanie zawiadomić odpowiednich służb o swojej krzywdzie. Wtedy te zdarzenia nie trafiają do statystyki kryminalnej, a znajdują się tzw. ciemnej liczbie. To zagadnienie niezwykle trudne do zbadania, ale analiza konkretnych przypadków pokazuje, że zagadki kryminalne da się rozwiązać nawet po latach.

Podczas konferencji przyjrzymy się takim zdarzeniom kryminalnym trudnym do ujawnienia, jak: zaginięcia (w szczególności dzieci), akty przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej wobec ofiar, które nie są w stanie się obronić przed sprawcą, czy przestępstwa seksualne, gdzie ofiary się wstydzą albo boją zawiadomić służby. 

Udział w konferencji jest płatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Konferencja ze względu na pandemię koronawirusa będzie miała charakter zdalny. Certyfikaty za udział w konferencji wyślemy pocztą.

16 listopada
Katowice

O konferencji

Konferencja odbędzie się 16 listopada 2020 r. na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Będzie ona stanowiła interdyscyplinarne forum wymiany doświadczeń w zakresie walki z ciemną liczbą przestępstw.

Konferencja poświęcona jest przestępstwom przeciwko bezbronnym i związanym z nimi zdarzeniom, które pozostają niewykryte, niezauważone lub dopiero po latach spotykają się z reakcją karną. Przyjrzymy się też innym sprawom, jakie pozostają niewykryte lub nieprawidłowo zakwalifikowane w sensie prawnokarnym, a czasami również społecznym. Poruszymy również temat problemów związanych z przestępczością przeciwko zwierzętom, środowisku naturalnemu, a także nierozwiązanych problemów społecznych, które mogą generować zachowania przestępcze.

Ciemna liczba przestępstw to zagadnienie niezwykle trudne do zbadania, ale analiza konkretnych przypadków kryminalnych pokazuje, że nawet po latach zagadki kryminalne da się rozwiązać. Można osądzić sprawcę, a ofierze i jej rodzinie przywrócić wiarę w sprawiedliwość. Czasami podobne sprawy są niemalże gotowym scenariuszem na wciągający film kryminalny, ale tylko te, których tajemnicę udało się ujawnić. Nie zawsze jednak tak się dzieje.

Co zwiększa szansę na sukces wykrywczy? Co zyskujemy dzięki nowym możliwościom badawczym w laboratoriach kryminalistycznych? Co może zaoferować rozwój technologii? Co dają osiągnięcia współczesnej psychologii? Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie związane zarówno z możliwościami kryminalistycznymi dotyczącymi wykrycia, jak i z badaniem relacji sprawcy z ofiarą. Będziemy także dyskutowali o społecznych przyczynach braku zawiadomienia o przestępstwie czy też o regulacjach prawnych, które sprzyjają zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości. Warto też zwrócić uwagę na nowe typy przestępstw. Perspektywa wiktymologiczna bywa bardzo pomocna w analizie bezbronności.

Konferencja będzie stanowiła interdyscyplinarne forum wymiany doświadczeń w zakresie walki z ciemną liczbą przestępstw przeznaczonym dla: funkcjonariuszy organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, psychologów, naukowców i praktyków zajmujących się walką z przestępczością oraz pomocą ofiarom przestępstw, dla studentów czy osób zajmujących się profilaktyką przestępczości lub jej zwalczaniem. 

Adresaci konferencji

 • studenci takich kierunków, jak: psychokryminalistyka, kryminologia, psychologa, prawo, resocjalizacja, bezpieczeństwo narodowe

 • funkcjonariusze służb mundurowych (Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i in.)

 • naukowcy i praktycy zajmujący się walką z przestępczością i pomocą ofiarom przestępstw

 • osoby zajmujące się profilaktyką przestępczości i jej zwalczaniem

 • psychologowie, pracownicy socjalni, kryminalistycy, kryminolodzy, kuratorzy sądowi, specjaliści z ośrodków opiekuńczych i wychowawczych

 • wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką konferencji

Bezbronność nie ma wieku, płci, rasy, zawodu, nie musi też dotyczyć jedynie człowieka. W pewnych okolicznościach każdy z nas może zostać ofiarą przestępstwa, również dzieci, które są bezbronne z natury, a także zwierzęta czy środowisko naturalne. Czasami ofiara jest w stanie się bronić i zawiadomić odpowiednie służby o tym, co się wydarzyło, a czasami nie – i wtedy przestępstwo trafia do ciemnej liczby. Polskie przysłowie mówi „Strzeżonego Pan Bóg strzeże”, ale czy zwiększona ostrożność zapewnia większe bezpieczeństwo? Jakie czynniki kształtują bezbronność? Co można zrobić, by tym niestrzeżonym i bezbronnym pomóc? Na te pytania odpowiemy podczas konferencji, na którą serdecznie zapraszam!

dr Joanna Stojer-Polańska, Uniwersytet SWPS w Katowicach

Program

 • 7.30–7.50 – rejestracja uczestników
 • 7.50–8.00 – powitanie uczestników

PANEL I: Przestępstwa przeciwko dzieciom

 • 8.00–8.25 – Dziecko jako ofiara zabójstwa (przemoc domowa/samobójstwa rozszerzone/pedofilia) – mgr Ewa Wach, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
 • 8.25–8.50 – Rodzice przeciwko niepełnoletnim, kiedy mama i tata niczego nie zgłoszą – historie z gabinetu – mgr Aleksandra Żyłkowska, Uniwersytet SWPS
 • 8.50–9.15 – Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach dzieci dotkniętych przemocą – mgr Małgorzata Wojciechowska, dr Agnieszka Haśdr Tomasz Rajtar, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
 • 9.15–9.40 – Bezsilność jako element w procesie stawania się przestępcą – studium przypadku – por. Piotr Patrzykowski, st. szer. Daria Szukalska-Boduszek, ZK Sieraków Śląski
 • 9.40–10.05 – Aspekty medyczno-sądowe jako drogowskaz w rozwiązywaniu niewykrytych i nieujawnionych zabójstw – dr Filip Bolechała, Zakład Medycyny Sądowej UJ Collegium Medicum, asp. Rafał Tracz, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • 10.05–10.10 – pytania z sali

PANEL II: Przestępstwa przeciwko zwierzętom

 • 10.10–10.35 – „Zakątek Weteranów” – konie i psy po służbie – asp. sztab. Grzegorz Chmielewski, prezes Stowarzyszenia „Zakątek Weteranów”
 • 10.35–11.00 – Administracyjny tryb odebrania zwierzęcia – przejaw troski o dobro zwierzęcia czy instrukcja znęcania się nad zwierzętami zgodnie z prawem? – dr Grażyna Manjura-Niśkiewicz, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach
 • 11.00–11.25 – Przyjaciele, którzy odchodzą na wieczną służbę… Losy zwierząt służbowych – mgr Marek Lisowicz, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • 11.25–11.50 – Kryminologia w obronie bezbronnych – dr Edyta Drzazga, Katedra Kryminologii UJ
 • 11.50–11.55 – pytania z sali
 • 11.55–12.10 – przerwa kawowa

PANEL III: Nierozwiązane problemy społeczne

 • 12.10–12.35 – Strachy wymiaru sprawiedliwości – podinsp. Bogdan Michalec, dr Danuta Piniewska-Róg, Collegium Medicum UJ, dr Joanna Stojer-Polańska, Uniwersytet SWPS
 • 12.35–13.00 – Porwania rodzicielskie – dzieci ofiarami konfliktów dorosłych. Oczekiwania społeczne a możliwości działania Policji – mł. insp. Małgorzata Puzio-Brodapodinsp. Mirosław Kaczmarek, eksperci z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji
 • 13.00–13.25 – Psychologiczna analiza przyczyn samobójstw nastolatków z perspektywy biegłych Instytutu Ekspertyz Sądowych – dr Tomasz Rajtar, dr Agnieszka Haś, mgr Małgorzata Wojciechowska, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie 
 • 13.25–14.00 – przerwa obiadowa
 • 14.00–14.25 – Problemy w tworzeniu profili psychologiczno-kryminalistycznych osób bezdomnych – dr Bogdan Lach, Uniwersytet SWPS
 • 14.25–14.50 – Praktyka prowadzenia wywiadu z rodziną zaginionej osoby – mgr Marcin Szewczak, Grupa Poszukiwawczo Ratownicza OSP Wałbrzych
 • 14-50–15.15 – Pomoc dzieciom w optyce funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w służbie przygotowawczej i stałej – mgr Katarzyna Bartyńska, mgr Artur Luzar, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
 • 15.15–15.40 – Systemowo niewygodni – od ofiary do sprawcy – mgr Adam Witkowicz, kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach karnych w Sądzie Rejonowym w Zawierciu, mgr Rafał Skręt, kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach karnych w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu
 • 15.40–15.45 – pytania z sali

PANEL IV: Człowiek w obliczu bezradności

 • 15.45–16.10 – Granice ludzkich możliwości, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz rola biegłego w działaniach Grupy Specjalnej Płetwonurków RP – mgr Maciej Rokus, szef Grupy Specjalnej Płetwonurków RP
 • 16.10–16.35 – Zaginione dziecko – sprawa medialna. Analiza przypadków – red. Andrzej Minko, „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie”
 • 16.35–17.00 – Bezpieczeństwo osób starszych w kontekście oszustw metodą „na wnuczka” – ujęcie psychologiczno-prawne – mgr Klaudia Guzińska, dr Bogdan Guziński, adiunkt Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • 17.00–17.25 – Niewolnictwo w czasach współczesnych – mgr Szymon Mościcki
 • 17.25–17.50 – O najbardziej bezbronnych wobec ciemnej liczby przestępstw. Polityka społeczna i gospodarcza w praktyce – dr Paulina Wiśniewska, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM
 • 17.50–18.00 – podsumowanie konferencji
 • 18.00–18.30 – pytania z sali

Prelegenci

Ewa Wach

mgr Ewa Wach – psycholog sądowy, pracownik Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, posiada rekomendacje dla biegłych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w opracowywaniu ekspertyz w sprawach karnych, w tym w zakresie wykorzystywania seksualnego, zeznań świadków oraz wyjaśnień podejrzanych i oskarżonych, profilowania nieznanych sprawców przestępstw oraz samobójstw. Autorka licznych publikacji z tych dziedzin. Prowadzi zajęcia z tej tematyki na studiach podyplomowych oraz szkoleniach dla pracowników wymiaru sprawiedliwości. 

Zylkowska

mgr Aleksandra Żyłkowska – psycholog, psychoterapeuta, seksuolog. Zajmuje się m.in. edukacją seksualną, związkami, rozwojem psychoseksualnym. Z jednej strony bada, dlaczego ludzie rozpoczynają toksyczne relacje, kto w nie wchodzi, czemu trudno z nich wyjść, z drugiej – jak stworzyć szczęśliwy związek i kształtować relację, by była satysfakcjonująca oraz komfortowa. Wiceprezes i współzałożyciel Stowarzyszenia Centrum Psychoedukacji i Rozwoju. Prowadzi własną praktykę kliniczną i psychoedukacyjną. Pracuje na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzi warsztaty, wykłady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. Współpracuje z Instytutem Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach. Ukończyła specjalizację z seksuologii klinicznej na podyplomowych studiach seksuologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Zgodnie z wymogami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego swoją pracę poddaje stałej superwizji u osób posiadających tytuł superwizora PTP oraz PTS.

Rajtar

dr Tomasz Rajtar – psycholog, pedagog, biegły Instytutu Ekspertyz Sądowych, adiunkt. Szczególnie interesuje go problematyka niedostosowania społecznego nieletnich, zwłaszcza dziewcząt, oraz zjawisko cyberprzemocy wśród młodzieży. Wykładowca działającego przy IES Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych. Prowadzi szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości i OZSS oraz zajęcia dla studentów psychologii i pedagogiki.

 

 

dr Agnieszka Haś – doktor nauk humanistycznych z zakresu psychologii, biegły Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Interesuje się szczególnie problematyką dzieci – świadków pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa z użyciem przemocy oraz problematyką rodzinną i nieletnich. Wykładowca działającego przy IES Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu SWPS.

Małgorzata Wojciechowska

mgr Małgorzata Wojciechowska – psycholog, biegła Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, opiniuje zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych. Wykładowca działającego przy IES Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych, gdzie prowadzi szkolenia dla psychologów i pedagogów, a zwłaszcza dla pracowników Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów. Członek Sekcji Psychologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

por. Piotr Patrzykowski – oficer Służby Więziennej. Zastępca kierownika działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim; rzecznik prasowy dyrektora Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.

 

st. szer. Daria Szukalska-Boduszek – psycholog. Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Ukończyła również psychokryminalistykę na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Funkcjonariusz Służby Więziennej, pracuje jako psycholog w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim. Jej zainteresowania to psychologia śledcza i profilowanie nieznanych sprawców przestępstw.

Bolechała

dr Filip Bolechała – doktor nauk medycznych, specjalista medycyny sądowej, adiunkt Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ Collegium Medicum. Biegły sądowy, wykładowca, autor licznych publikacji naukowych poświęconych aspektom sądowo-lekarskim, a w szczególności przypadkom zabójstw. Zastępca redaktora naczelnego Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny sądowej dla województwa świętokrzyskiego, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii oraz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

 

lek. med. Marcin Strona – asystent w Katedrze Medycyny Sądowej UJCM w Krakowie, specjalista z zakresu medycyny sądowej, biegły pracujący na rzecz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na szeroko rozumianym problemie zgonów dzieci oraz medyczno-sądowej analizie zabójstw w interdyscyplinarnych zespołach.

 

dr Edyta Drzazga – doktor nauk prawnych, kryminolożka, socjolożka, adiunkt w Katedrze Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania badawcze: zielona kryminologia, teorie kryminologiczne, medialny obraz przestępczości, przestępczość przeciwko dobrom kultury, metody jakościowe w badaniach kryminologicznych.

Grażyna Manjura-Niśkiewicz

dr Grażyna Manjura-Niśkiewicz – etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Doktor nauk prawnych i absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Posiada doświadczenie w branży szkoleniowej (długoletnia współpraca z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie), dydaktycznej i publicystycznej (autorka m.in. „Komentarza do ustawy o dodatkach mieszkaniowych”, który doczekał się kilku wydań). Zawodowo związana z administracją samorządową. Od kilku lat interesuje się wiktymologią, a w szczególności ofiarami gwałtu, przemocy w rodzinie i ich wiktymizacją wtórną, a także związkami ofiary ze sprawcą przestępstwa.

Lisowicz

mgr Marek Lisowicz – pracuje w Wydziale Poszukiwań Specjalnych w Warszawie. Jest biegłym w zakresie weryfikacji wyznaczonego obszaru terenu działania w celu ustalenia miejsca ukrycia zwłok i przedstawienia propozycji doboru właściwych metod poszukiwawczych oraz środków technicznych. Absolwent kursu przewodników psów do wyszukiwania i lokalizacji zapachu zwłok ludzkich w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Bratysławie (Policja Słowacka) oraz eksternistycznego kursu w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach CSP Legionowo. Kierownik prac podwodnych, zawodowy nurek, operator systemów nurkowych, ratownik WOPR, GOPR, operator urządzeń geofizycznych wykorzystywanych podczas czynności poszukiwawczych zakończonych wielokrotnie ujawnieniem zwłok ludzkich. Przewodnik dwóch psów specjalistycznych („zwłokowych”) posiadających potwierdzone odnalezienia. Twórca innowacyjnych metod poszukiwania ukrytych zwłok ludzkich. Współautor artykułów naukowych dotyczących samobójstw, zaginięć i zabójstw w aspekcie poszukiwania zwłok.

Chmielewski

asp. sztab. Grzegorz Chmielewski – funkcjonariusz Policji w stanie spoczynku, pomysłodawca i współtwórca „Zakątka Weteranów”, miejsca, gdzie emerytowane konie i psy służbowe znajdują opiekę. Obecnie prezes Stowarzyszenia „Zakątek Weteranów”, które prowadzi „Zakątek” w Gierłatowie pod Poznaniem.

 

podinsp. Bogdan Michalec –  funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie. Współtwórca krakowskiego „Archiwum X”, którego celem jest wykrywanie zabójstw z tzw. ciemnej liczby. Filozof procesu wykrywczego. Autor publikacji naukowych z zakresu procesu wykrywczego zabójstw sprzed lat.

Piniewska-Róg

dr Danuta Piniewska-Róg – biegły z zakresu genetyki sądowej, pracownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ Collegium Medicum w Krakowie. Do jej zainteresowań naukowych należy m.in. badanie genetycznych predyspozycji u ofiar samobójstw dokonanych. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz nauczyciel akademicki prowadzący działalność dydaktyczną na Wydziale Lekarskim i Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

Stojer-Polańska

dr Joanna Stojer-Polańska – dr nauk prawnych, kryminalistyk. Wykładowca akademicki z kryminalistyki, kryminologii, zwalczania przestępczości. Popularyzatorka nauki. Jej zainteresowania naukowe obejmują medycynę sądową, profilowanie sprawców zabójstw, samobójstwa oraz zapobieganie przemocy. W katowickiej filii Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia poświęcone ciemnej liczbie przestępstw.

 

mł. insp. Małgorzata Puzio-Broda – funkcjonariusz Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Policjantka o 25-letnim stażu w formacji, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w realizacji unijnego projektu „Przygotowanie systemu Child Alert w Polsce” – narzędzia służącego poszukiwaniu zaginionych dzieci. Członek Sieci Ekspertów Policyjnych zrzeszonych przy organizacji Amber Alert Europe. Autorka i współautorka artykułów i publikacji poświęconych zjawisku zaginięć osób.

 

podinsp. Mirosław Kaczmarek – policjant z 26-letnim stażem w formacji, od 2013 r. funkcjonariusz Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego – magister administracji. W latach 2008–2013 oficer łącznikowy Policji przy Europolu. Współtwórca systemu „Child Alert w Polsce”. Członek Sieci Ekspertów Policyjnych zrzeszonych przy organizacji Amber Alert Europe. Nauczyciel stowarzyszony Szkoły Policji w Pile – jako wykładowca i instruktor prowadzi szkolenia dla policjantów i ratowników z zakresu prowadzenia poszukiwań osób zaginionych oraz zajęcia dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik i koordynator licznych akcji poszukiwawczych w terenie.

Lach

dr Bogdan Lach – psycholog śledczy, biegły sądowy z zakresu psychologii, jeden z najlepszych profilerów w kraju, specjalista w dziedzinie przestępstw związanych z użyciem przemocy. Jest pierwszym psychologiem śledczym w Polsce, który zajął się profilowaniem przestępców. Jak dotychczas stworzył ponad 400 profili psychologicznych i kryminalistycznych nieznanych sprawców różnych kategorii przestępstw. Emerytowany podinspektor Policji, obecnie pełniący funkcję radcy Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W latach 1994–1996 funkcjonariusz Służby Więziennej. Od 1996 r. ekspert KWP w Bielsku Białej, a następnie w 1998 r. koordynator Zespołu Psychologów KWP w Katowicach. Za swoje osiągnięcia został odznaczony złotym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Zasłużony Policjant. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Marcin Szewczak

mgr Marcin Szewczak – socjolog,  profiler, praktyk od lat zaangażowany w poszukiwania zaginionych. Na stałe współpracuje z Policją, Strażą Pożarną, GOPR i WOT w zakresie profilowania psychologicznego i taktyki prowadzenia działań poszukiwawczych. W kręgu jego zainteresowań znajduje się szczególnie dynamiczne profilowanie osób zaginionych, a zwłaszcza osób, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że popełnili samobójstwo, oraz sposoby i techniki zaopiekowania psychologicznego bliskich  osoby zaginionej.

Luzar

mgr Artur Luzar – strażak, ratownik medyczny, pracownik Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

 

 Bartyńska

mgr Katarzyna Bartyńska – psycholog i ratownik medyczny. Ukończyła psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 8 lat pracuje jako psycholog w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, gdzie zapewnia opiekę psychologiczną strażakom i pracownikom cywilnym oraz daje wykłady i szkoli z zakresu psychologii.

Adam Witkowicz

mgr Adam Witkowicz – kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach karnych w Sądzie Rejonowym w Zawierciu. Członek zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łazach, członek Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy. W 2014 r. został odznaczony Wyróżnieniem Białej Wstążki w kategorii Wymiar Sprawiedliwości przyznawanej przez Fundację Porozumienie Bez Barier oraz Centrum Praw Kobiet. Ukończył specjalistyczne szkolenie w zakresie pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie opartym na Modelu Duluth (Instytut Prewencji Przemocy).

Rafał Skręt

mgr Rafał Skręt – kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach karnych w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu, absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (SPPwR). Ukończył szkolenie wg programu „Rodzina” w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sosnowcu, członek Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy i wiceprezes Śląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych „Auxilium”. W 2019 r. odznaczony Wyróżnieniem Białej Wstążki w kategorii Wymiar Sprawiedliwości przyznawanej przez Fundację Porozumienie Bez Barier oraz Centrum Praw Kobiet. Realizator programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy.

Rokus

mgr Maciej Rokus – szef Grupy Specjalnej Płetwonurków RP, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, zakres specjalności: bezpieczeństwo w ruchu na torze wodnym (utonięcia, wypadki jednostek pływających, wypadki podczas uprawiania sportów wodnych), prowadzenie badań w wodzie (poszukiwania z wykorzystaniem hydroakustycznych środków pomiarowych i nurków), metody poszukiwawcze, przeprowadzenie poszukiwań ludzi lub zwłok na obszarach wodnych i terenach trudno dostępnych. Biegły z zakresu przeprowadzenia eksperymentów procesowych, mających na celu ustalenie przyczyny utonięcia. Biegły z zakresu bezpieczeństwa jednostek pływających. Kierownik prac podwodnych. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa Dowodowego na UJ, uczestnik studiów podyplomowych gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, uczestnik studiów podyplomowych z zakresu zarządzania sytuacją kryzysową w Szkole Zarządzania na Uniwersytecie Śląskim.

minko

red. Andrzej Minko – dziennikarz, autor i producent programu telewizyjnego „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie”, emitowanego od września 1996 roku w TVP.

 Guziński

dr Bogdan Guziński – podinspektor w stanie spoczynku, absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. W latach 1991–2012 funkcjonariusz policji związany ze służbą kryminalną. Od 2012 r. jako funkcjonariusz policji związany jest z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, gdzie zajmował stanowisko Kierownika Zakładu Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Instytutu Służby Kryminalnej. Uczestnik wielu szkoleń i wizyt międzynarodowych m.in. w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Brał udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych o charakterze policyjnym, m.in. w projekcie EU – China Police Training Project, w którym realizował zajęcia z problematyki zwalczania przestępczości zorganizowanej na Uniwersytecie Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie i na Uniwersytecie Policji Kryminalnych w Shenyang. Obecnie adiunkt Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Związany również z kierunkiem Prawo i Prawo w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz z Wyższą Szkołą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

 Guzińska

mgr Klaudia Guzińska – psycholog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, m.in.: Trening Zastępowania Agresji (TZA), model pracy terapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym. Autorka publikacji z zakresu psychologii sądowo-penitencjarnej oraz prelegentką podczas licznych konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 28 w Gdańsku. Jest również w trakcie szkolenia w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, po którym będzie mogła uzyskać certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień.

 

mgr Szymon Mościcki – ze Strażą Graniczną związany jest od 2009 r. W latach 2009–2010 pełnił służbę w Kontroli Bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W latach 2010–2013 pracował w Wydziale ds. Cudzoziemców w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej w Warszawie. Od 2013 r. pełni służbę w Wydziale Kadr i Szkolenia w Śląskim Oddziale SG, gdzie m.in. sprawuje nadzór nad działalnością kynologiczną. W latach 2017–2020 kilkakrotnie brał udział w misjach zagranicznych mających na celu wsparcie w przeciwdziałaniu nielegalnej migracji policji granicznej krajów znajdujących się na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

 

dr Paulina Wiśniewska – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (WNPiD UAM), magister filologii polskiej i germańskiej (UAM), dziennikarka prasowa („Dziennik Poznański, „Express Poznański”, „Murator”, „Wprost”, „Echo Miasta”, „My50+”, epoznan.pl, Winogrady.org) i telewizyjna (TVP Poznań). Nauczycielka, lektorka, wykładowca. Autorka licznych publikacji prasowych (artykułów, reportaży, felietonów), tłumaczeń oraz książek: „Hacker mózgu” (2000), „Polski polityk a polityczny etos” (2010) oraz „Wizerunek kobiety w mediach. Analiza porównawcza tematyki poświęconej kobietom w prasie polskiej i niemieckiej u schyłku pierwszej dekady XXI wieku” (2013). Wolontaryjnie współpracuje z fundacjami zajmującymi się ochroną praw zwierząt.

 

Rafał Tracz – funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie. Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz prawa w zarządzaniu w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. Doktorant w Akademii Ignatianum. Jego zainteresowania obejmują: korelacje bezpieczeństwa i interesu społecznego z wykrywalnością ciemnej liczby zabójstw, zaginięcia wymuszone na świecie, zaginięcia pozorne, praca operacyjna w działaniach służb, profilaktyka przestępczości.

Komitet Naukowy

 • dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Danuta Rode, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Filip Bolechała – Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum,
 • dr Mariusz Ciarka – Komenda Główna Policji
 • dr Ewa Habzda-Siwek – Uniwersytet Jagielloński  
 • dr Joanna Kabzińska – Uniwersytet SWPS
 • dr Bogdan Lach – Uniwersytet SWPS
 • dr Danuta Piniewska-Róg – Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
 • dr Joanna Stojer-Polańska – Uniwersytet SWPS
 • mgr Jan Gołębiowski – Centrum Psychologii Kryminalnej

Komitet Organizacyjny

 • dr Joanna Stojer-Polańska
 • mgr Monika Bazan
 • mgr Patrycja Paczyńska-Jasińska

Zgłoszenia i opłaty

Zgłoszenie udziału

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie opłaty konferencyjnej. 

Opłaty należy dokonać za każdego uczestnika konferencji. Jednocześnie przypominamy, że faktury będą wystawiane wyłącznie na podmiot podany w formularzu zgłoszeniowym. Prosimy o uregulowanie opłaty za uczestnictwo do 14 dni od otrzymaniu maila od organizatora z potwierdzeniem zakwalifikowania. 

Koszt uczestnictwa wynosi:

 • 85 zł – studenci i doktoranci
 • 100 zł – absolwenci, pracownicy naukowi, przedstawiciele służb mundurowych oraz inne zainteresowane osoby

Przypominamy, że opłaty konferencyjne są bezzwrotne.

Numer konta w Raiffeisen Bank Polska S.A., na które należy dokonać wpłaty:

 • dla wpłat w PLN: 30 1750 1019 0000 0000 3625 3541
 • dla wpłat w EUR: 20 1750 1019 0000 0000 2125 4223

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko oraz tytuł konferencji: Ciemna liczba przestępstw – przestępstwa przeciwko bezbronnym.

Organizatorzy

 • Uniwersytet SWPS w Katowicach

Patronat honorowy

patronat honorowy ciemna liczba

 

 

 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Prezydent Miasta Katowice
 • Komendat Główny Policji


Patronat medialny

CLP II edycja

 • „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie...”
 • Portal Kuratorskiej Służby Sądowej


Partnerzy i patroni

patronat honorowy ciemna liczba

 • Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu 
 • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Termin i miejsce

16 listopada 2020 r.

Uniwersytet SWPS w Katowicach 
ul. Techników 9

tel. 32 750 60 84
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do dyspozycji uczestników jest parking dla samochodów osobowych.

Dojazd

 • Dąbrówka Mała Zespół Szkół, autobus: 177
 • Dąbrówka Mała Le Ronda, autobusy: 11, 61, 108, 109, 657, 911
 • Dąbrówka Mała Centrum Handlowe, autobusy: 40, 154, 800, 805, 807, 808, 811, 813, 814, 815, 817, 818, 835

Kontakt

Monika Bazan

tel. 32 750 60 84
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.