Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Konferencja oraz uroczystość wręczenia prof. Mirosławowi Wyrzykowskiemu księgi jubileuszowej

float_intro: images-old/uroczystosc-wyrzykowski.jpg

Konferencja

 

 

Wokół kryzysu praworządności, demokracji i praw człowieka

 

 

 

 

Uroczystość wręczenia prof. Mirosławowi Wyrzykowskiemu Księgi Jubileuszowej

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie i Wolters Kluwer Polska

 

Zapraszamy na wyjątkową uroczystość poświęconą prof. Mirosławowi Wyrzykowskiemu – wybitnemu prawnikowi, ekspertowi prawa administracyjnego i sędziemu Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, podczas której zostanie mu wręczona Księga Jubileuszowa. Wydarzeniu będzie towarzyszyć konferencja naukowa Wokół kryzysu praworządności, demokracji i praw człowieka, a wezmą w niej udział m.in. takie tuzy polskiego świata prawniczego, jak prof. dr hab. Ewa Łętowska czy prof. dr hab. Stanisław Biernat. 

Spotkanie odbędzie się w formule online, a jego organizatorami są Uniwersytet SWPS oraz Wolters Kluwer Polska.

15 grudnia 2020 r.
10.00–12.45

 

Program

ksiega jubileuszowa

10.00–10.20 – Otwarcie uroczystości – prof. dr hab. Roman Cieślak, rektor Uniwersytetu SWPS i dr Włodzimierz Albin, prezes zarządu Wolters Kluwer Polska

10.20–10.40 – Laudacja dla prof. Mirosława Wyrzykowskiego  – dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS oraz dr Adam Ploszka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wręczenie Księgi Jubileuszowej

10.40–11.00 – wystąpienie Jubilata, prof. Mirosława Wyrzykowskiego

Panel I, 11.00–11.45. Ustrojowe ramy kryzysu praworządności

Moderacja: prof. dr hab. Roman Wieruszewski, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 

Nadzieja, iluzja i manipulacja – uwagi o udatności konstytucjonalizacji „państwa prawa” – prof. dr hab. Ewa Łętowska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 

Trybunał Konstytucyjny wypowiada posłuszeństwo prawu Unii Europejskiej – prof. dr hab. Stanisław Biernat, Uniwersytet Jagielloński

Dyskusja

 

 

Panel II, 11.45–12.30. Praktyczne konsekwencje kryzysu praworządności

Moderacja: dr Barbara Grabowska-Moroz, University of Groningen

Wolności wypowiedzi pod rządami populistów – dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 

O potrzebie refleksji nad ekonomicznymi aspektami populizmu w dyskusji o kryzysie demokracji liberalnych – dr hab. Maciej Bernatt, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Dyskusja

11.45–12.30 – Podsumowanie – dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS

258 Mirosław Wyrzykowski

prof. Mirosław Wyrzykowski – urodził się 1 kwietnia 1950 r. w Ciechanowie. W 1971 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1975 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 1986 r. – doktora habilitowanego. Od 1991 r. profesor Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1995–2005 kierował Zakładem Prawa Porównawczego i Gospodarczego w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW.

W latach 1996–1999 prodziekan, a w latach 1999–2001 dziekan tego wydziału. W latach 1988–1990 kierownik Departamentu Konstytucyjnych Wolności i Praw w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W latach 1990–1993 i 1996–2001 członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 1996–2001 dyrektor Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej Instytutu Spraw Publicznych. W latach 1999–2001 członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych. W latach 1990–1995 profesor szwajcarskiego Instytutu Prawa Porównawczego w Lozannie. W latach 1997–2011 profesor w Central European University w Budapeszcie. Prowadził wykłady m.in. na uniwersytetach w Paryżu (Sorbona), Bonn, Sydney, Konstanz, Bayreuth.

Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Prawnych. Członek rad naukowych, m.in. Instytutu Historyczno-Prawnego, Instytutu Nauk o Państwie i Prawie oraz Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek rad programowych polskich i zagranicznych czasopism prawniczych.

Jest autorem licznych publikacji naukowych – monografii, artykułów i studiów z zakresu prawa administracyjnego i konstytucyjnego. W latach 2001–2010 sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN na kadencję 2011–2014. Jest też członkiem Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Termin i miejsce

15 grudnia 2020 r., godz. 10.00–12.45
online