Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Konferencja oraz uroczystość wręczenia prof. Mirosławowi Wyrzykowskiemu księgi jubileuszowej

float_intro: images-old/uroczystosc-wyrzykowski.jpg

Konferencja

 

 

Wokół kryzysu praworządności, demokracji i praw człowieka

 

 

 

 

Uroczystość wręczenia prof. Mirosławowi Wyrzykowskiemu Księgi Jubileuszowej

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie i Wolters Kluwer Polska

 

Zapraszamy na wyjątkową uroczystość poświęconą prof. Mirosławowi Wyrzykowskiemu – wybitnemu prawnikowi, ekspertowi prawa administracyjnego i sędziemu Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, podczas której zostanie mu wręczona Księga Jubileuszowa. Wydarzeniu będzie towarzyszyć konferencja naukowa Wokół kryzysu praworządności, demokracji i praw człowieka, a wezmą w niej udział m.in. takie tuzy polskiego świata prawniczego, jak prof. dr hab. Ewa Łętowska czy prof. dr hab. Stanisław Biernat. 

Spotkanie odbędzie się w formule online, a jego organizatorami są Uniwersytet SWPS oraz Wolters Kluwer Polska.

15 grudnia 2020 r.
10.00–12.45

 

Program

ksiega jubileuszowa

10.00–10.20 – Otwarcie uroczystości – prof. dr hab. Roman Cieślak, rektor Uniwersytetu SWPS i dr Włodzimierz Albin, prezes zarządu Wolters Kluwer Polska

10.20–10.40 – Laudacja dla prof. Mirosława Wyrzykowskiego  – dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS oraz dr Adam Ploszka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wręczenie Księgi Jubileuszowej

10.40–11.00 – wystąpienie Jubilata, prof. Mirosława Wyrzykowskiego

Panel I, 11.00–11.45. Ustrojowe ramy kryzysu praworządności

Moderacja: prof. dr hab. Roman Wieruszewski, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 

Nadzieja, iluzja i manipulacja – uwagi o udatności konstytucjonalizacji „państwa prawa” – prof. dr hab. Ewa Łętowska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 

Trybunał Konstytucyjny wypowiada posłuszeństwo prawu Unii Europejskiej – prof. dr hab. Stanisław Biernat, Uniwersytet Jagielloński

Dyskusja

 

 

Panel II, 11.45–12.30. Praktyczne konsekwencje kryzysu praworządności

Moderacja: dr Barbara Grabowska-Moroz, University of Groningen

Wolności wypowiedzi pod rządami populistów – dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 

O potrzebie refleksji nad ekonomicznymi aspektami populizmu w dyskusji o kryzysie demokracji liberalnych – dr hab. Maciej Bernatt, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Dyskusja

11.45–12.30 – Podsumowanie – dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS

258 Mirosław Wyrzykowski

prof. Mirosław Wyrzykowski – urodził się 1 kwietnia 1950 r. w Ciechanowie. W 1971 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1975 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 1986 r. – doktora habilitowanego. Od 1991 r. profesor Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1995–2005 kierował Zakładem Prawa Porównawczego i Gospodarczego w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW.

W latach 1996–1999 prodziekan, a w latach 1999–2001 dziekan tego wydziału. W latach 1988–1990 kierownik Departamentu Konstytucyjnych Wolności i Praw w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W latach 1990–1993 i 1996–2001 członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 1996–2001 dyrektor Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej Instytutu Spraw Publicznych. W latach 1999–2001 członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych. W latach 1990–1995 profesor szwajcarskiego Instytutu Prawa Porównawczego w Lozannie. W latach 1997–2011 profesor w Central European University w Budapeszcie. Prowadził wykłady m.in. na uniwersytetach w Paryżu (Sorbona), Bonn, Sydney, Konstanz, Bayreuth.

Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Prawnych. Członek rad naukowych, m.in. Instytutu Historyczno-Prawnego, Instytutu Nauk o Państwie i Prawie oraz Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek rad programowych polskich i zagranicznych czasopism prawniczych.

Jest autorem licznych publikacji naukowych – monografii, artykułów i studiów z zakresu prawa administracyjnego i konstytucyjnego. W latach 2001–2010 sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN na kadencję 2011–2014. Jest też członkiem Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Termin i miejsce

15 grudnia 2020 r., godz. 10.00–12.45
online