Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prawo a roboty

float_intro: images-old/2015/Konferencje/robot2.jpg

 

konferencja

Prawo a roboty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorem konferencji jest wrocławski wydział Uniwersytetu SWPS oraz Kancelaria Prawna RESULT Witkowski Woźniak Mazur i Wspólnicy sp.k.

 

Temat robotów i sztucznej inteligencji przestał być już wyłączną domeną literatury i kina. Podnoszony jest za to coraz częściej przez naukowców oraz etyków, budzi obawy również w środowisku prawniczym. Stał się także przedmiotem rozważań konferencji „Prawo a roboty”, która odbyła się na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS.

konferencja

marzec
23 2016

Wrocław

Robot – podmiot czy przedmiot

– Praktycznie niemożliwy do zatrzymania dynamiczny rozwój nowych technologii sprawia, że pojawiają się ważkie pytania z zakresu etyki, socjologii, jak również prawnych aspektów i następstw postępujących zmian – wyjaśniał przed konferencją r. pr. dr Michał Rudy z Uniwersytetu SWPS.

Temat robotów i ich udziału w życiu społecznym wymaga jednoczesnego uwzględnienia różnych perspektyw, ale zacząć należy od naprawdę podstawowych pytań. Konferencja była znakomitą okazją do podjęcia dyskusji na tematy, które już albo w niedalekiej przyszłości, trzeba poruszyć, takie jak: błąd robota – przesłanki odpowiedzialności, „etyka” sztucznej inteligencji, samoświadomy robot – przedmiot czy podmiot praw, roboty a rynek pracy, „autonomia” robota w podejmowaniu decyzji, czy nawet robotyka a zawód prawnika.

Adresaci konferencji

Konferencja skierowana była przede wszystkim do przedstawicieli zawodów prawniczych (adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów), oraz do przedstawicieli branży high-tech, instytucji państwowych związanych z nowymi technologiami, przedstawicieli jednostek naukowych, studentów kierunków prawniczych i technicznych, jak i wszystkich osób zainteresowanych tematyką nowych technologii i ich wpływu na społeczeństwo oraz systemy prawne.

W przeciągu najbliższych stu lat komputery wyprzedzą ludzi pod względem inteligencji. (…) Kiedy to się stanie, musimy się upewnić, że cele komputerów będą zbliżone do ludzkich. Nasza przyszłość to wyścig, który odbywa się pomiędzy rosnącą potęgą technologii i naszą wiedzą na temat korzystania z niej mądrze.

Stephen Hawking – fizyk

Program

9.00-10.00: REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10.00-10.30: UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

 • prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz - Dziekan wrocławskiego Wydziału zamiejscowego Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS - Prorektor ds. współpracy międzynarodowej
 • adw. dr Jacek Kruk - Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej

10.30-13.00: I SESJA / Moderator: dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS

 • dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS: Etyka sztucznej inteligencji?
 • dr Michał Rudy (Uniwersytet SWPS): Samoświadomy robot – przedmiot, czy podmiot praw?
 • r. pr. Paweł Mazur (Kancelaria Prawna RESULT Witkowski Woźniak Mazur i Wspólnicy sp.k): Błąd robota – przesłanki odpowiedzialności
 • dr Michał Rudy (Uniwersytet SWPS): „Autonomia” robota w podejmowaniu decyzji a inni uczestnicy ruchu drogowego.

13.00-14.00: PRZERWA OBIADOWA

14.00-16.30: II SESJA / Moderator: dr Michał Rudy (Uniwersytet SWPS)

 • dr Oskar Zięta (School of Form, Uniwersytet SWPS): Do Roboty
 • dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska (Uniwersytet SWPS): Rozwój nowych technologii a ochrona danych osobowych
 • dr Anna Malicka – Ochtera (Uniwersytet SWPS): Nowe technologie w praktyce prawniczej
 • mgr Jakub Kuś (Uniwersytet SWPS): Wpływ rozwoju nowych technologii na relacje międzyludzkie

16.30_17.30: PANEL EKSPERTÓW I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI