Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Doroczny wykład otwarty pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/wyklad-pamieci-leny.jpg

 

 

Doroczny wykład otwarty pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik

 

 

O władzy nad władzami, czyli o wydawaniu dziennika urzędowego na kanwie sprawy K 1/20

 

 

 

  

 

 

 

Organizatorzy
Poznańskie Centrum Praw Człowieka, INP PAN, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Katedra Prawa Konstytucyjnego WPAiE UWr, Uniwersytet SWPS

 

Zapraszamy na transmisję online wykładu poświęconego pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik, która była jednym z filarów Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, cenioną i zawsze świetnie przygotowaną do zajęć nauczycielką akademicką, a jej osiągnięcia naukowe imponowały zarówno jakościowo, jak i ilościowo. Wykład pt. „O władzy nad władzami, czyli o wydawaniu dziennika urzędowego na kanwie sprawy K 1/20” wygłosi mec. Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

3 marca 2021
11.00
online

Wspomnienie o dr Lenie Kondratiewej-Bryzik

Dr Lena Kondratiewa-Bryzik jako osoba obdarzona wyjątkowymi przymiotami – mądrością, pracowitością i empatią – była inspiracją dla innych. Jej wybitne osiągnięcia naukowe, niespożyta energia i zaangażowanie w działalność wielu organizacji były wzorem dla nas wszystkich.

Lena ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Woroneskiego Uniwersytetu Państwowego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Od 2009 r. Lena była jednym z filarów Poznańskiego Centrum Praw Człowieka. Miała imponujące jakościowo i ilościowo osiągnięcia naukowe: wyróżniona w konkursie „Państwa i Prawa” rozprawa doktorska na temat początków ochrony życia ludzkiego opublikowana w formie książkowej, niezliczone artykuły, glosy, opinie, ekspertyzy, referaty na konferencjach naukowych. Była cenioną i zawsze świetnie przygotowaną do zajęć nauczycielką akademicką. Doniosłym potwierdzeniem jej naukowego dorobku było otrzymanie przez nią prestiżowego stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców START 2011. W swojej pracy badawczej, w ramach szeroko pojętej problematyki międzynarodowej ochrony praw człowieka, Lena zajmowała się m.in. zagadnieniami ochrony praw kobiet, ochrony przed dyskryminacją i przemocą wobec kobiet, problemami bioetycznymi.

Wszyscy, którzy mieli szczęście zetknąć się z Leną w życiu zawodowym lub prywatnym, byli pod wrażeniem jej głębokiej kultury osobistej, delikatności i subtelności. Miała wspaniałą, coraz rzadziej spotykaną cechę troszczenia się przede wszystkim o innych, dbania o ludzi, którzy ją otaczali, szukania sposobów, aby pomóc im w różnych, bardzo trudnych niekiedy sytuacjach.

3 marca 2012 r. Lena zginęła w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami, wracając z seminarium naukowego, które prowadziła na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Chcielibyśmy, aby doroczne wykłady otwarte poświęcone Jej pamięci były okazją do naukowej dyskusji nad tematami, które były ważne dla Leny, jak również miejscem spotkania tych, dla których ważna była Lena”.

Roman Wieruszewski
Mirosław Wyrzykowski
Adam Bodnar
Anna Śledzińska-Simon
Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

Zapraszamy na transmisję wykładu

Transmisja wykładu odbędzie się online, 3 marca 2021 r., o godz. 11.00.

 

Mirosław Wróblewski

Mirosław Wróblewski – radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawie konstytucyjnym, prawie Unii Europejskiej, prawach człowieka oraz niektórych aspektach prawnej regulacji nowoczesnych technologii. Od 2007 r. kieruje jako dyrektor Zespołem Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. W latach 2012–2017 był członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu, od 2019 r. jest członkiem zarządu European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI). Certyfikowany trener programu HELP Rady Europy. Członek założyciel ogólnopolskiej Rady Naukowej Wirtualnej Katedry Prawa i Etyki. Od 2016 r. członek Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, wybrany ponownie na 4-letnią kadencję 2021–2025. Jest autorem bądź redaktorem ponad 70 artykułów, prac monograficznych, komentarzy i innych prawniczych publikacji naukowych.

Organizatorzy

Wykład pamięci Leny Bryzik Uniwersytet SWPS