Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Rynek pracy dla absolwentów prawa po pandemii

float_intro: images-old/2015/Konferencje/Rynek_pracy_prawa_po_pandemii_studentka_prawa_trzymajaca_ksiazke.jpg

Konferencja

 

 

 

Rynek pracy dla absolwentów prawa po pandemii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator: Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej Uniwersytetu SWPS w Warszawie


Zapraszamy do udziału w konferencji „Rynek pracy dla absolwentów prawa po pandemii”, podczas której eksperci i praktycy będą mówić o możliwościach zatrudnienia w dobie pandemii COVID-19 oraz o zmianach i przekształceniach na rynku pracy, jakie zaistniały ze względu na sytuację epidemiologiczną. Konferencja nie tylko przybliży absolwentom i studentom prawa obecną sytuację na rynku pracy, lecz także będzie okazją do zadawania pytań dotyczących rozpoczęcia życia zawodowego. Wydarzenie stanie się również polem dyskusji naukowej, uwzględniającej aspekty prawne, ekonomiczne i praktyczne.

Czynny udział w konferencji można zgłaszać do 14 marca 2021 r.

Wydarzenie organizuje Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Spotkanie jest bezpłatne i odbywa się online w usłudze Google Meet, pod tym linkiem »

16 marca 2021 r.
18.00
online

Prelegenci

prof. dr hab. Marian Gorynia – ekonomista, nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie ekonomii międzynarodowej, biznesu międzynarodowego oraz teorii ekonomii. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1980), stopień doktora uzyskał w 1985 r., doktora habilitowanego w 1995 r., a tytuł profesora w 2000 r.. W latach 1999–2002 był prodziekanem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w latach 2002–2008 pełnił funkcję prorektora do spraw nauki i współpracy z zagranicą Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2008–2016 był rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W kadencji 2012–2016 był przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. W latach 2007–2015 był członkiem zarządu (jako reprezentant Polski) European International Business Academy. Od 2003 r. członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na kolejne kadencje. Od 2015 r. jest przewodniczącym Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Działalność badawczą i dydaktyczną prowadzi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W kadencji 2011–2012 oraz 2017–2020 członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, w której pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Obecnie jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej, gdzie pełni również funkcję wiceprzewodniczącego.

Jest autorem ponad 300 prac naukowych i popularno-naukowych. Odbył wiele staży naukowych w ośrodkach zagranicznych, m.in. w: Uniwersytecie Lyon II, Trent University Nottingham, Uniwersytecie Nauk Społecznych w Tuluzie, Uniwersytecie Georga Augusta w Getyndze oraz Harvard Business School. Otrzymał liczne granty badawcze, m.in.: Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Jest laureatem wielu nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrody PAN w dziedzinie ekonomii im. Fryderyka Skarbka, nagrody Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku (2019).

prof. dr hab. Anna Musiała – prawniczka, profesor w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kuratorka cyklu ogólnopolskich konferencji „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy”, które od 2016 r. odbywają się na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Jej monografia „Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła. Studium prawno-społeczne” została dwukrotnie wyróżniona – Nagrodą im. Anieli Hrabiny Potulickiej, przyznawaną przez Fundację Potulicka przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu, a także Nagrodą Naukową I stopnia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

mec. Włodzimierz Chróścik – prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, wieloletni praktyk prowadzący własną kancelarię Chróścik Kancelaria Radców Prawnych. Ekspert w dziedzinie prawa spółek, w tym funkcjonowania organów oraz ich odpowiedzialności, doradca w zakresie zawiązywania spółek, prawnych aspektów ich działalności operacyjnej, a także spraw korporacyjnych, w tym sporów korporacyjnych, a także doświadczony pełnomocnik w procesach sądowych, w szczególności w sprawach cywilnych i gospodarczych. Ponadto autor wielu opracowań z zakresu prawa handlowego i postępowań spornych. Od wielu lat jest związany z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie, od 2014 r. jest Arbiterem Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, a także od 2016 r. prezesem zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2013–2016 oraz 2017–2020 dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 2020 r. jest Prezesem Krajowej Izby Radców Prawnych.

Organizatorzy

  • Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej Uniwersytetu SWPS w Warszawie

Termin i miejsce

16 marca 2021 r., godz. 18.00
online

Kontakt

Marta Rusakiewicz
e-mail: [email protected]