Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Rynek pracy dla absolwentów prawa po pandemii

float_intro: images-old/2015/Konferencje/Rynek_pracy_prawa_po_pandemii_studentka_prawa_trzymajaca_ksiazke.jpg

Konferencja

 

 

 

Rynek pracy dla absolwentów prawa po pandemii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator: Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej Uniwersytetu SWPS w Warszawie


Zapraszamy do udziału w konferencji „Rynek pracy dla absolwentów prawa po pandemii”, podczas której eksperci i praktycy będą mówić o możliwościach zatrudnienia w dobie pandemii COVID-19 oraz o zmianach i przekształceniach na rynku pracy, jakie zaistniały ze względu na sytuację epidemiologiczną. Konferencja nie tylko przybliży absolwentom i studentom prawa obecną sytuację na rynku pracy, lecz także będzie okazją do zadawania pytań dotyczących rozpoczęcia życia zawodowego. Wydarzenie stanie się również polem dyskusji naukowej, uwzględniającej aspekty prawne, ekonomiczne i praktyczne.

Czynny udział w konferencji można zgłaszać do 14 marca 2021 r.

Wydarzenie organizuje Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Spotkanie jest bezpłatne i odbywa się online w usłudze Google Meet, pod tym linkiem »

16 marca 2021 r.
18.00
online

Prelegenci

prof. dr hab. Marian Gorynia – ekonomista, nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie ekonomii międzynarodowej, biznesu międzynarodowego oraz teorii ekonomii. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1980), stopień doktora uzyskał w 1985 r., doktora habilitowanego w 1995 r., a tytuł profesora w 2000 r.. W latach 1999–2002 był prodziekanem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w latach 2002–2008 pełnił funkcję prorektora do spraw nauki i współpracy z zagranicą Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2008–2016 był rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W kadencji 2012–2016 był przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. W latach 2007–2015 był członkiem zarządu (jako reprezentant Polski) European International Business Academy. Od 2003 r. członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na kolejne kadencje. Od 2015 r. jest przewodniczącym Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Działalność badawczą i dydaktyczną prowadzi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W kadencji 2011–2012 oraz 2017–2020 członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, w której pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Obecnie jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej, gdzie pełni również funkcję wiceprzewodniczącego.

Jest autorem ponad 300 prac naukowych i popularno-naukowych. Odbył wiele staży naukowych w ośrodkach zagranicznych, m.in. w: Uniwersytecie Lyon II, Trent University Nottingham, Uniwersytecie Nauk Społecznych w Tuluzie, Uniwersytecie Georga Augusta w Getyndze oraz Harvard Business School. Otrzymał liczne granty badawcze, m.in.: Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Jest laureatem wielu nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrody PAN w dziedzinie ekonomii im. Fryderyka Skarbka, nagrody Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku (2019).

prof. dr hab. Anna Musiała – prawniczka, profesor w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kuratorka cyklu ogólnopolskich konferencji „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy”, które od 2016 r. odbywają się na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Jej monografia „Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła. Studium prawno-społeczne” została dwukrotnie wyróżniona – Nagrodą im. Anieli Hrabiny Potulickiej, przyznawaną przez Fundację Potulicka przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu, a także Nagrodą Naukową I stopnia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

mec. Włodzimierz Chróścik – prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, wieloletni praktyk prowadzący własną kancelarię Chróścik Kancelaria Radców Prawnych. Ekspert w dziedzinie prawa spółek, w tym funkcjonowania organów oraz ich odpowiedzialności, doradca w zakresie zawiązywania spółek, prawnych aspektów ich działalności operacyjnej, a także spraw korporacyjnych, w tym sporów korporacyjnych, a także doświadczony pełnomocnik w procesach sądowych, w szczególności w sprawach cywilnych i gospodarczych. Ponadto autor wielu opracowań z zakresu prawa handlowego i postępowań spornych. Od wielu lat jest związany z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie, od 2014 r. jest Arbiterem Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, a także od 2016 r. prezesem zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2013–2016 oraz 2017–2020 dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 2020 r. jest Prezesem Krajowej Izby Radców Prawnych.

Organizatorzy

  • Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej Uniwersytetu SWPS w Warszawie

Termin i miejsce

16 marca 2021 r., godz. 18.00
online

Kontakt

Marta Rusakiewicz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.