Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

II Konferencja Psychologii Pozytywnej

float_intro: images-old/2015/Konferencje/jakosc-zycia-red-yellow2a.jpg

Formalnie psychologia pozytywna ma już 15-letnią historię – licząc od 2000 roku, w którym czasopismo „American Psychologist” opublikowało numer poświęcony temu nowemu nurtowi w psychologii, proklamując niejako jego istnienie w nauce. Dzisiaj warto chyba zadać sobie pytanie jak bardzo przez te 15 lat psychologia pozytywna się rozwinęła i czy ten rozwój jest harmonijny, czy też zdominowany przez jakieś obszary nauki lub praktyki. 

 

II KONFERENCJA

Psychologii pozytywnej

 

 

 

 

Organizatorami konferencji są: skie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej  oraz Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu.

Formalnie psychologia pozytywna ma już 15-letnią historię – licząc od 2000 roku, w którym czasopismo „American Psychologist” opublikowało numer poświęcony temu nowemu nurtowi w psychologii, proklamując niejako jego istnienie w nauce. Dzisiaj warto chyba zadać sobie pytanie jak bardzo przez te 15 lat psychologia pozytywna się rozwinęła i czy ten rozwój jest harmonijny, czy też zdominowany przez jakieś obszary nauki lub praktyki. 

konferencja

maj
12-14 2016

Poznań

Rozwój psychologii pozytywnej w Polsce

Dla organizatorów konferencji najważniejsza jest perspektywa rozwoju polskiej nauki i praktyki. Dlatego II Konferencja Psychologii Pozytywnej stawia sobie za cel dokonanie przeglądu przede wszystkim polskich dokonań naukowych i praktycznych w tym obszarze.

Adresaci konferencji

Adresatami konferencji jest zarówno społeczność akademicka (naukowcy i studenci), jak i praktycy pracujący w różnych obszarach i wykorzystujący w swojej pracy ideę psychologii pozytywnej.

Tematyka konferencji

Motto konferencji „Z wynikami badań naukowych w praktykę psychologii pozytywnej” powstało pod wpływem naszej troski o rzetelne prowadzenie praktyki w nurcie psychologii pozytywnej. Niestety doświadczenia ostatnich lat pokazują, że coraz bardziej popularne jest propagowania różnych pojęć czy metod działania pod szyldem psychologii pozytywnej pomimo tego, że nie mają z nią nic wspólnego. Coraz częściej zdarza się, że praktycy z różnych obszarów (zarówno psychologowie jak i osoby innych profesji) powołują się na psychologię pozytywną jako podstawę swoich działań, ale dosyć rzadko wskazują na konkretne teorie funkcjonujące w tym obszarze, a już niezwykle rzadko na wyniki badań wspierające ich działania praktyczne.

Dzięki stworzeniu okazji do spotkania się w jednym miejscu i czasie przedstawicieli nauki i praktyki chcemy inspirować naukowców do prowadzenia badań, które mogą przysłużyć się praktycznym rozwiązaniom, a praktyków do aplikowania wyników badań w swoje działania.

Proponujemy, aby główne pytania, na które będziemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi brzmiały:

 • Jak korzystać z wyników badań w działaniach praktycznych?
 • Jakie mamy naukowe podstawy dla pozytywnych interwencji prowadzonych w Polsce?

Konferencja będzie miała formułę konferencji ogólnopolskiej z wykładowym językiem polskim. Jednak mamy przyjemność ogłosić, że wysłuchamy także wykładów gości zagranicznych. Będą to Amy Wrzesniewski z Yale University oraz Ryan Niemiec z VIA Institute on Charakter Cincinati.

Niestety doświadczenia ostatnich lat pokazują, że coraz bardziej popularne jest propagowania różnych pojęć czy metod działania pod szyldem psychologii pozytywnej pomimo tego, że nie mają z nią nic wspólnego. 

 

Komitet naukowy

 • Prof. dr hab. Helena Sęk
 • Prof. dr hab. Ewa Trzebińska
 • Dr hab. Anna Zalewska
 • Prof. dr hab. Bogdan Wojciszke
 • Dr Agnieszka Czerw
 • Dr Marlena Kossakowska
 • Dr Mariusz Zięba

Komitet organizacyjny

 • Agnieszka Czerw – przewodnicząca komitetu
 • Anna Borkowska
 • Anna Braniecka
 • Artur Brzeziński
 • Elżbieta Kasprzak
 • Marlena Kossakowska
 • Anna Nowak
 • Agnieszka Olchowska-Kotala
 • Magdalena Słupek
 • Agnieszka Zawadzka
 • Mariusz Zięba

 

Program konferencji dostępny na stronie www.konferencja-psych-pozyt.pl

 

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
ul gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań