Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Ciemna liczba przestępstw – oblicza Dextera, czyli dyskusja nad sprawstwem, winą i karą

float_intro: images-old/oblicza-dextera-ciemna-liczba-przestepstw.jpg

IV Psychokryminalistyczna Konferencja Naukowa

Ciemna liczba przestępstw – oblicza Dextera, czyli dyskusja nad sprawstwem, winą i karą

 

 

 

 

 

Organizatorem konferencji jest Uniwersytetet SWPS w Katowicach.

 

– Przysłowie indiańskie mówi o dwóch wilkach, które mamy w sobie – dobrego i złego. Czy od nas samych zależy, którego z nich pielęgnujemy? Czy nasze zachowanie jest wynikiem „wolnej woli”, czy też jest zapisane w genach? – stawia pytania dr Joanna Stojer-Polańska, kryminalistyk z Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Z tymi oraz innymi niezwykle ciekawymi kwestiami rozprawimy się podczas kolejnej edycji konferencji poświęconej ciemnej liczbie przestępstw. W programie znajdziemy wystąpienia dotyczące zaginięć, przemocy psychicznej i fizycznej w rodzinie, przestępczości seksualnej czy trudności z oceną zachowania człowieka pod kątem jego motywacji i przyczyn przestępczości.

Konferencja będzie stanowiła interdyscyplinarne forum do wymiany doświadczeń w zakresie zwalczania ciemnej liczby przestępstw dla funkcjonariuszy organów ścigania, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, psychologów, naukowców i praktyków zajmujących się walką z przestępczością i pomocą dla ofiar przestępstw, studentów i osób zajmujących się profilaktyką przestępczości, a także jej zwalczaniem.

Udział w konferencji jest płatny.

Wydarzenie odbędzie się online.

Patronat nad konferencją objęła Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS.

22 listopada 2021
online
Zapisy zakończone

Dlaczego warto?

Ciemna liczba przestępstw to zagadnienie niezwykle trudne do zbadania, ale analiza konkretnych przypadków kryminalnych pokazuje, że zagadki kryminalne da się rozwiązać nawet po latach, sprawcę można osądzić, a ofierze lub jej rodzinie przywrócić wiarę w sprawiedliwość. Podczas konferencji poruszymy zarówno kwestie kryminalistyczne dotyczące wykrywania przestępstw, jak i kryminologiczne – związane z badaniem relacji sprawcy z ofiarą. Będziemy także dyskutowali o społecznych przyczynach braku zawiadomienia o przestępstwie czy też o regulacjach prawnych sprzyjających zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości.

Omówimy kwestie ujawniania i wykrywania przestępstw, które znajdują się w ciemnej liczbie, a działania organów ścigania są utrudnione ze względu na czas, jaki upłynął od zdarzenia czy też brak śladów materialnych. W szczególności skupimy się na zdarzeniach kryminalnych trudnych do ujawnienia, takich jak:

 • zaginięcia, gdzie mogło dojść do zabójstwa osoby zaginionej i ukrycia ciała
 • przemoc psychiczna w rodzinie, gdzie nie ma materialnych śladów działania sprawcy
 • przemoc fizyczna, w sytuacji gdy ofiara chroni sprawcę
 • przestępstwa seksualne, gdzie ofiary wstydzą się albo boją zawiadomić o przestępstwie
 • inne zdarzenia, które pozostają niewykryte lub nieprawidłowo zakwalifikowane w sensie prawnokarnym, a czasami także społecznym

Przysłowie indiańskie mówi o dwóch wilkach, które mamy w sobie – dobrego i złego. Czy od nas samych zależy, którego z nich pielęgnujemy? Czy nasze zachowanie jest wynikiem „wolnej woli”, czy też jest zapisane w genach? Zapraszam na kolejną edycję konferencji poświęconej ciemnej liczbie przestępstw. W programie znajdziemy wystąpienia dotyczące zaginięć i ciemnej liczby zabójstw, trudności z oceną zachowania człowieka pod kątem jego motywacji i przyczyn przestępczości. Wydarzenie stanowi interdyscyplinarne forum wymiany doświadczeń w kwestii wykrywania i zwalczania przestępczości nieujawnionej. Powiemy o rozwiązanych zagadkach kryminalnych, nowych osiągnięciach naukowych czy wykrytych zbrodniach sprzed lat.

dr Joanna Stojer-Polańska, Uniwersytet SWPS w Katowicach

Dla kogo?

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • studentów psychokryminalistyki, psychologii, prawa, resocjalizacji
 • funkcjonariuszy służb mundurowy: Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej itp.
 • psychologów, kuratorów, pracowników socjalnych, kryminalistyków, kryminologów, specjalistów z ośrodków opiekuńczych i wychowawczych
 • osoby zainteresowane kryminalistyką, kryminologią i psychologią

Wyjątkowy program

PANEL I: Kim jest przestępca? Ujęcie kryminalistyczne, kryminologiczne, prawnokarne i społeczne

 • 9:00–9:25 – Czy „złe dzieciństwo” czyni sprawcę mniej winnym? Czy „dobre uczynki” sprawcy po zbrodni zmniejszają jej skutki? Analiza winy i kary na podstawie przypadków opiniowania sądowo-psychologicznego – mgr Ewa Wach, psycholog, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
 • 9:25–9:50 – Zaklinanie rzeczywistości przez prawników. Perspektywa krakowskiego Archiwum X – podinsp. Bogdan Michalec, współzałożyciel krakowskiego Archiwum X, emerytowany funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
 • 9:50–10:15 – Dziecko jako podejrzany lub oskarżony w procesie karnym – sprawca czynu czy także osoba wymagająca szczególnej ochrony z uwagi na wiek? – dr Agnieszka Haś, dr Tomasz Rajtar, psycholodzy, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
 • 10:15–10:40 – Zanim się ujawni: o biologicznych predyspozycjach do zachowań przestępczych – dr Wojciech Glac, neurobiolog, Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego
 • 10:40–11:00 – Przerwa
 • 11:00–11:25 – Czy psychopatia ma swoją jasną stronę? – dr Krzysztof Nowakowski, psycholog, Katedra Psychologii Sądowej i Psychokryminologii Akademia Ignatianum w Krakowie
 • 11:25 – 11:50 – Kuratelą sądową w multirecydywę. Studium indywidualnego przypadku – mgr Rafał Skręt, kurator specjalista, Sąd Rejonowy w Sosnowcu
 • 11:50–12:15 – Piękny i bestia – różne oblicza przestępcy – dr Grażyna Manjura-Niśkiewicz, prawnik, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach
 • 12:15–12:40 – O motywacjach sprawców tzw. zielonych przestępstw – dr Edyta Drzazga, kryminolog, Katedra Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 12:40–13:05 – Działania na rzecz „Zakątka Weteranów” – as. szt. Grzegorz Chmielewski, prezes Stowarzyszenia „Zakątek Weteranów”
 • 13:05–13:15 – Przerwa

PANEL II: Poszukiwania zaginionych osób

 • 13:15–13:30 – „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie” – rola kultowego programu w dobie fascynacji złem – red. Klaudia Putkowska, Telewizja Polska
 • 13:30–13:55 – Tylko nie samobójstwo. Dlaczego tak trudno uwierzyć, że śmierć nie była zagadkowa? – Aneta Bańkowska, psycholog, Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
 • 13:55–14:20 – Z jakich rodzin giną dzieci? Studium przypadku – mgr Aleksandra Żyłkowska-Wójcik, psycholog, Uniwersytet SWPS
 • 14:20–14:45 – Podążanie oczami podejrzanego, podążanie oczami zaginionego w działaniach GSP RP – Maciej Rokus, Szef Grupy Specjalnej Płetwonurków RP
 • 14:45–15:10 – Zaginął „Prawdziwy Anioł” – mgr Marcin Szewczak, socjolog, Grupa Poszukiwawczo Ratownicza OSP Wałbrzych
 • 15:10–15:35 – Dziennikarstwo śledcze a niewyjaśnione zbrodnie sprzed lat – red. Dawid Serafin, dziennikarz
 • 15:35–15:45 – Przerwa

PANEL III: Ciemna liczba przestępstw – pozycja sprawcy i ofiary

 • 15:45–16:10 – Czy „dobre intencje” matki usprawiedliwiają krzywdzenie dziecka? Analiza spraw dotyczących fałszywych oskarżeń o wykorzystanie oraz opis przypadku – mgr Małgorzata Wojciechowska, psycholog, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
 • 16:35–17:00 – Powołani by pomagać – trudności związane z psychologicznym opiniowaniem w sprawach dotyczących osób wykonujących zawody zaufania publicznego – dr Tomasz Rajtar, dr Agnieszka Haś, mgr Ewa Wach, psycholodzy, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
 • 17:00–17:25 – Czy brak miłości to zbrodnia? Rodzic dobry i zły jednocześnie. O przemocy psychicznej wobec dzieci i jej skutkach – Izabela Janiszewska, autorka kryminałów, dziennikarka
 • 17:25–17:45 – Podsumowanie obrad: Casus Dextera – rzecz o przemianie psychopaty w człowieka w kontekście społecznym – dr Paulina M. Wiśniewska

Komitet Naukowy

 • dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Danuta Rode, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Filip Bolechała – Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
 • dr Mariusz Ciarka – Komenda Główna Policji
 • dr Ewa Habzda-Siwek – Uniwersytet Jagielloński  
 • dr Joanna Kabzińska – Uniwersytet SWPS
 • dr Danuta Piniewska-Róg – Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
 • dr Joanna Stojer-Polańska – Uniwersytet SWPS
 • mgr Jan Gołębiowski – Centrum Psychologii Kryminalnej

Komitet Organizacyjny

 • dr Joanna Stojer-Polańska
 • mgr Monika Bazan

Zgłoszenia i opłaty

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie opłaty konferencyjnej. 

Opłaty należy dokonać za każdego uczestnika konferencji. Jednocześnie przypominamy, że faktury będą wystawiane wyłącznie na podmiot podany w formularzu zgłoszeniowym. Prosimy o uregulowanie opłaty za uczestnictwo do 14 dni od otrzymaniu maila od organizatora z potwierdzeniem zakwalifikowania. 

Koszt uczestnictwa wynosi:

 • 85 zł – studenci i doktoranci
 • 100 zł – absolwenci, pracownicy naukowi, przedstawiciele służb mundurowych oraz inne zainteresowane osoby

Przypominamy, że opłaty konferencyjne są bezzwrotne.

Numer konta w Raiffeisen Bank Polska S.A., na które należy dokonać wpłaty:

 • dla wpłat w PLN: 30 1750 1019 0000 0000 3625 3541
 • dla wpłat w EUR: 20 1750 1019 0000 0000 2125 4223

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko oraz tytuł konferencji: Ciemna liczba przestępstw – oblicza Dextera.

Organizator

Uniwersytet SWPS w Katowicach


Partner

partner ciemna liczba


Patronat honorowy

patronat Rzecznik Praw Obywatelskich

 

patronat honorowy prezydenta miasta Katowice

 

patronat honorowy Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie

 

Termin i miejsce

22 listopada 2021 r.
online

Kontakt

Monika Bazan
tel. 785 202 511
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.