Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Niezawisłość i bezstronność sędziów w Polsce

Perspektywa 2023

O konferencji Zarejestruj się

Kogo zapraszamy:

przedstawicieli biznesu, członków organizacji pozarządowych, środowisko naukowe, absolwentów studiów podyplomowych, absolwentów studiów wyższych, doktorantów, studentów

Język wydarzenia: polski

Niezawisłość i bezstronność sędziów w Polsce – perspektywa 2023

O konferencji

Wprowadzana od ośmiu lat reforma wymiaru sprawiedliwości, obejmująca zarówno sądy powszechne, jak i Sąd Najwyższy, doprowadziła do sytuacji, w której bezstronność i niezależność nowo mianowanych sędziów bywa coraz częściej kwestionowana. Wątpliwości budzą tryb powoływania sędziów oraz wpływ władzy wykonawczej na ich powoływanie i wydawane rozstrzygnięcia.

Konferencja naukowa „Niezawisłość i bezstronność sędziów w Polsce. Perspektywa 2023” poświęcona będzie diagnozowaniu obecnego stanu prawnego w tym zakresie.

W ramach wydarzenia odbędą się trzy panele dyskusyjne, podczas których wybitni przedstawiciele świata nauki oraz sędziowie pochylą się nad kluczowymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w Polsce.


Wśród omawianych tematów będą:

 • istota niezawisłości i bezstronności sędziowskiej,
 • dopuszczalne sposoby obrony przed próbami ich naruszania lub ograniczania,
 • zagadnienia związane z „sądem specjalnym”.


Zachęcamy do zadawania pytań i aktywnego włączania się w dyskusję.

 1. Przywitanie uczestników i otwarcie konferencji
  dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS
 2. Wystąpienie wprowadzające
  dr hab. Marcin Asłanowicz, prof. Uniwersytetu SWPS
 3. Panel I – Czy istniejące systemowe gwarancje niezawisłości i bezstronności sędziowskiej zdają obecnie egzamin?
  dr hab. Piotr Prusinowski
  prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf
  dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

  moderatorka: dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS
 4. Przerwa
 5. Panel II – Czy wadliwość powołania sędziego ma wpływ na jego niezawisłość i bezstronność?
  dr Michał Laskowski
  dr Bohdan Zdzienicki
  dr hab. Jacek Widło, prof. KUL

  moderatorka: dr hab. Olga M. Piaskowska, prof. Uniwersytetu SWPS
 6. Przerwa
 7. Panel III – „Sąd specjalny” a niezawisłość i bezstronność sędziowska
  prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel
  Dariusz Zawistowski
  prof. dr hab. Lech Gardocki

  moderator: dr hab. Marcin Asłanowicz, prof. Uniwersytetu SWPS
 8. Podsumowanie konferencji
  dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS

Goście konferencji

Marcin Asłanowicz
Marcin Asłanowicz
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Prawnik. Naukowo interesuje się postępowaniem cywilnym i gospodarczym, postępowaniem arbitrażowym i prawem cywilnym. Prezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Od 1997 r. współpracuje z wiodącymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi, od 2008 r. jest partnerem prowadzącym działy rozwiązywania sporów. Autor i współautor wielu publikacji.
Adam Bodnar
Adam Bodnar
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Były Rzecznik Praw Obywatelskich (wrzesień 2015 r. – lipiec 2021 r.). W latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Członek rad doradczych International IDEA, Liberties oraz World Organization Against Torture. Profesor wizytujący na Uniwersytecie w Kolonii.
Teresa Gardocka
Teresa Gardocka
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Prawnik, specjalista prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego. Dyrektor Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS. Naukowo interesuje się zmianami, jakie dokonały się w okresie transformacji Polski, w tym kwestiami opieki społecznej i administracji publicznej. Zajmuje się problematyką podstawowych wolności i praw człowieka oraz ochrony praw zwierząt. Jest autorką wielu publikacji oraz redaktorką naukową prac zbiorowych z zakresu prawa karnego.
Lech Gardocki
Lech Gardocki
prof. dr hab.
Prawnik, wybitny specjalista w zakresie prawa karnego. Sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego w latach 1996–2011, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i Przewodniczący Trybunału Stanu w latach 1998–2010. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 150 publikacji z zakresu prawa karnego, w tym książki, artykuły, opracowania w pracach zbiorowych, komentarze do orzeczeń Sądu Najwyższego. Został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Legią Honorową. W 2014 r. otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe.
Małgorzata Gersdorf
Małgorzata Gersdorf
prof. dr hab.
W latach 2014–2020 Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, profesor nauk prawnych. Od 1975 roku związana z Uniwersytetem Warszawskim. Na uczelni pełniła funkcję wicedyrektora Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych (1992–1993), następnie przez dwie kadencje była prodziekanem WPiA. W kadencji 2005–2008 zajmowała stanowisko prorektora Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 do 2009 kierowała Studium Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wydziału Prawa i Administracji. Została kierownikiem Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na tym wydziale. Jest autorką i współautorką ponad 200 publikacji naukowych.
Michał Laskowski
Michał Laskowski
dr, SSN
Sędzia Sądu Najwyższego, od 2010 r. orzekający w Izbie Karnej, powołany z dniem 26 maja 2020 r. przez Prezydenta RP na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Karnej. Autor 23 publikacji o charakterze naukowym, w tym wydanej w formie książkowej pracy doktorskiej pt. Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Anna Machnikowska
Anna Machnikowska
dr hab., prof. UG
Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca akademicki, radca prawny. Autorka opinii prawnych oraz komentarzy do Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. Członek Komitetu Polityki Naukowej.
Olga M. Piaskowska
Olga M. Piaskowska
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Prawnik, adwokat. W pracy naukowej zajmuje się prawem i postępowaniem cywilnym, prejudycjalnością w postępowaniu karnym, przewlekłością postępowania oraz stosowaniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Należy do pomysłodawców idei Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS, w tym jedynych w Polsce autorskich zajęć z umiejętności prawniczych. Pełni funkcję starszego studenta w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Przez kilka lat była opiekunem Sekcji Cywilnej Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu SWPS. Członkini The Association of Law Teachers (ALT), sieci LERN (Legal Education Research Network), GAJE (Global Alliance for Justice Education), Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. W 2014 r. została wyróżniona za rozprawę doktorską w konkursie „Złote Skrzydła” organizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”. W 2015 r. została laureatką konkursu „Rising Stars – Prawnicy Liderzy jutra 2015”. W latach 2016–2022 była przewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. Od 1 marca 2022 r. pełni funkcję rzecznika akademickiego Uniwersytetu SWPS.
Piotr Prusinowski
Piotr Prusinowski
dr hab.
Sędzia Sądu Najwyższego, od 2016 r. orzekający w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, powołany z dniem 2 września 2021 r. przez Prezydenta RP na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Poza działalnością orzeczniczą, od 1998 r. wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.
Jacek Widło
Jacek Widło
dr hab., prof. KUL
Sędzia Sądu Najwyższego, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2010 r. został kierownikiem Katedry Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Włodzimierz Wróbel
Włodzimierz Wróbel
prof. dr hab.
Sędzia Sądu Najwyższego, od 2011 r. orzekający w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Materialnego oraz Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki. Autor ponad 100 prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i teorii prawa. Autor ponad 100 prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i teorii prawa.
Dariusz Zawistowski
Dariusz Zawistowski
SSN
Sędzia Sądu Najwyższego, w latach 2016-2021 prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Cywilną. W latach 2015-2018 przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Specjalista w dziedzinie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.
Bohdan Zdzienicki
Bohdan Zdziennicki
dr
Doktor nauk prawnych, wieloletni sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2008-2010. Jest autorem publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa rolnego, cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, ustroju wymiaru sprawiedliwości i teorii legislacji.

Zarejestruj się!

Organizatorzy

 • Instytut Prawa Uniwersytetu SWPS, logo
 • Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, logo

Komitet naukowy

 
Teresa Gardocka
dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS
Marcin Asłanowicz
dr hab. Marcin Asłanowicz, prof. Uniwersytetu SWPS
Andrzej Szlęzak
dr hab. Andrzej Szlęzak, prof. Uniwersytetu SWPS
Olga M. Piaskowska
dr hab. Olga M. Piaskowska, prof. Uniwersytetu SWPS

Komitet organizacyjny

 
Teresa Gardocka
dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS
Marcin Asłanowicz
dr hab. Marcin Asłanowicz, prof. Uniwersytetu SWPS
Izabela Wysocka
Izabela Wysocka
Uniwersytet SWPS

Kontakt

Izabela Wysocka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce

Uniwersytet SWPS, sala S302
ul. Chodakowska 19/31, Warszawa