Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Metody i techniki diagnozy potencjału zawodowego i predyspozycji młodzieży

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/csr_2000_1316.jpg

konferencja

Metody i techniki diagnozy potencjału zawodowego i predyspozycji młodzieży

Organizatorem konferencji jest Centrum Społecznego Rozwoju. Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS jest partnerem wydarzenia. 

Konferencja jest podsumowaniem prawie dwuletniej pracy nad projektem dotyczącym technik i metod diagnozy predyspozycji społecznych i potencjału zawodowego młodzieży stosowanych w krajach europejskich. Międzynarodowy zespół projektowy, złożony głównie z praktyków, podzieli się doświadczeniami w pracy z młodzieżą między innymi w takich obszarach jak: załamanie rynku pracy dla młodzieży w Grecji, podejście do edukacji nieformalnej w Turcji, doradztwo zawodowe w Austrii z uwzględnieniem pokolenia imigrantów/uchodźców. Wydarzenie ma charakter otwarty i jest adresowane zarówno do profesjonalistów na co dzień zajmujących się aktywizacją zawodową, jak i zainteresowanych tą tematyką studentów.

konferencja

czerwiec
24 2016

Katowice

Cele konferencji

Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń, metod i technik diagnozy potencjału zawodowego i predyspozycji młodzieży (15 – 25 lat) wśród osób zajmujących się aktywizacją zawodową: doradców zawodowych, psychologów i trenerów pracujących z młodzieżą defaworyzowaną oraz z małych miejscowości.

O wydarzeniu

Konferencja stanowić będzie podsumowanie projektu pt. „Discovering chances – chance for the future”, realizowanego przez organizację Centrum Społecznego Rozwoju w ramach programu ERASMUS+ – Akcja 2 Partnerstwa strategiczne od grudnia 2014 roku.

W wydarzeniu wezmą udział również przedstawiciele i doradcy zawodowi: Wojewódzkiego i Powiatowych Urzędów Pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, WDZ, a także przedstawiciele środowisk naukowych.

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim. Organizator zapewnia usługę tłumacza konsekutywnego. Wstęp wolny, bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Centrum Społecznego Rozwoju

Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych jest organizacją społeczną działającą od 2004 roku. CSR realizuje inicjatywy społeczne, kulturalne i edukacyjne na rzecz mieszkańców powiatu mikołowskiego oraz projekty wolontariacie młodych osób. Więcej informacji o CSR na stronie: http://www.csr.biz.pl/.

 

Program

9.30-10.00 – Rejestracja uczestników

10.00-10.20 – Otwarcie konferencji i wprowadzenie do tematu konferencji; Piotr Bańczyk, prezes Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych, Mateusz Eichner, przedstawiciel Centrum Społecznego Rozwoju

10.20-10.40 – „Narzędzia jubilerskie” doradcy zawodowego nowe trendy w  badaniach kompetencji i zainteresowań zawodowych młodych ludzi, dr Justyna Tulaja, psycholog, przedstawiciel Centrum Społecznego Rozwoju

10.40-11.00 – Photovoice – metoda jakościowa wspierająca młodzież w określaniu planów i preferencji dotyczących przyszłości, dr Małgorzata Wójcik, przedstawiciel środowiska naukowego Uniwersytetu SWPS

11.00-11.20 – Partnerstwa strategiczne w sektorze młodzieży – przebieg projektu „Discovering chances – chance for the future”, realizowanego ramach programu ERASMUS+ – Akcja 2, Mateusz Eichner przedstawiciel Centrum Społecznego Rozwoju

11.20-11.40 – Przerwa kawowa

11.40-12.05 – Innovative career guidance practices in Austria to support young migrants, Isabel Nunes, Andreas Fuchsluger, przedstawiciele organizacji BEST z Austrii

12.05-12.25 – Working with refugees in Erasmus context: the Greek experience, Ilias Rafail, przedstawiciel IASIS z Grecji

12.25-12.45 – Employment as a part of the recovery process in mental illness. Labour Orientation, Training and Mediation in INTRAS Foundation (Spain), Daria Smolyanska, przedstawicielka Fundacji INTRAS z Hiszpanii

12.45-13.05 – Importance of non-formal presentation in NEET group in Turkey, Mehmet Volkan Müderrisoğlu, przedstawiciel organizacji IKOS z Turcji

13.05-13.25 – Teoria paradoksu w karierze zawodowej, Michał Madej, akredytowany konsultant Harrison Assessment

13.30-13.45 – Podsumowanie konferencji, Piotr Bańczyk, Mateusz Eichner, Centrum Społecznego Rozwoju

13.45-14.30 – Lunch

   

 Prelegenci

Piotr Bańczyk

Moderator, z wykształcenia dziennikarz, doradca zawodowy, ekonom społeczny i specjalista organizacji pomocy społecznej. Od 2014 roku studiuje psychologię na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS. Posiada doświadczenie w pracy w trzech sektorach. Pełni kluczowe funkcje w zarządach organizacji pozarządowych, tworzył podmioty gospodarcze oraz sprawował funkcje kierownicze w administracji publicznej. Od 2014 roku jest prezesem Centrum Społecznego Rozwoju, a od 2015 roku pełni funkcje kierownika konsorcjum Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej. Jest członkiem komitetu technicznego do spraw społecznej odpowiedzialności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Specjalizuje się w zarządzaniu, polityce społecznej, doradztwie zawodowym, prowadzeniu szkoleń i w coachingu.

Mateusz Eichner

Psycholog, socjolog, absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania gospodarką społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Autor i współautor strategii rozwiązywania problemów społecznych, publikacji oraz badań społecznych i ewaluacyjnych dotyczących sfery społecznej. Specjalista z zakresu budowania partnerstw. Współautor podręcznika dotyczącego zawierania partnerstw i realizacji projektów partnerskich wydanego przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w 2011 roku. Autor wielu projektów aktywizacji zawodowej i społecznej grup wykluczonych, doradca zawodowy. Prezes i współzałożyciel Centrum Społecznego Rozwoju (od 2004 roku), nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy. Jego zainteresowania związane są z nowymi formami aktywizacji jednostek i grup społecznych, partnerstwem oraz z ekonomią społeczną.

Dr Justyna Tulaja

Doktor nauk społecznych z zakresu psychologii reklamy, psycholog, prawnik. Prowadzi szkolenia i warsztaty jako animator i doradca kluczowy przy Regionalnnym Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej. Może pochwalić się wieloletnią współpracą z organizacjami pozarządowymi (m.in. z Fundacją POWER z Pszczyny).

Dr Małgorzata Wójcik

Psycholog, wykładowca z katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się psychologią społeczności, stereotypami, uprzedzeniami, marginalizacją i dyskryminacją. Interesuje się możliwością przeprowadzania interwencji edukacyjnych w celu zmiany negatywnych stereotypów etnicznych i społecznych młodych ludzi w Polsce.

Michał Madej

Coach, specjalista do spraw rozwoju osobistego, planowania finansów.  Akredytowany konsultant Harrison Assessment.

Andreas Fuchsluger – Instytut BEST (Austria)

Posiada tytuł magistra pedagogiki, historii i języka hiszpańskiego. Pracuje nad rozwojem koncepcji pedagogicznych i narzędzi do nauczania / uczenia się w austriackim Instytucie BEST. Pracował wiele lat jako nauczyciel, trener, trener komunikacji międzykulturowej i wolontariatu młodzieżowego oraz wdrażał różne koncepcje nauczania i coachingu w Austrii i za granicą.

Isabel Nunes – Instytut BEST (Austria)

Jest menedżerem w komórce projektów międzynarodowych Instytutu. Posiada stopień doktora psychologii klinicznej, zarządzania zasobami ludzkimi i psychologii emocji. Jest profesjonalnym trenerem oraz e-trenerem, trenerem nauczycieli i certyfikowanym coachem. W ciągu ostatnich dziesięciu lat pracowała w różnych projektach krajowych i międzynarodowych, jako kierownik projektu, partner, projektuje i wdraża programy szkoleniowe, kształcenia ustawicznego. Ponadto zajmuje się walidacją i certyfikacją uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, ECVET, integracją społeczną, zatrudnieniem, przedsiębiorczością, interwencją pedagogiczną i psychospołeczną.

Ilias Rafail – organizacja IASIS (Grecja)

Menedżer, psycholog, trener młodzieży i dorosłych (magister kształcenia dorosłych) z wieloletnim doświadczeniem. W trakcie 16-letniej kariery brał udział m.in. w: świadczeniu usług doradczych, koordynacji projektów krajowych i międzynarodowych, rozwoju narzędzi poradnictwa zawodowego, opracowaniu materiałów edukacyjnych i wsparcia. Opracowywał narzędzia badania predyspozycji zawodowych, koordynował programy szkoleniowe (praktyki i staże). Posiada akredytację jako ekspert / inspektor z TUV Austria standardów jakości. Przeprowadził wiele kontroli w jednostkach zdrowia (szpitale, kliniki, zgodnie z systemami jakości ISO ).

Mehmet Volkan Muderrisoglu – organizacja IKOS (Turcja)

Specjalista w edukacji pozaformalnej. Trener i Trener Trenerów Tureckiej Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Pracuje w dziedzinie edukacji przez 17 lat, współpracuje z SALTO, agencjami krajowymi, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi z wielu krajów. Pracował w grupie ekspertów przygotowującej książkę „Młodzież, społeczeństwo obywatelskie i demokracja w Turcji”. Jest autorem przewodnika „Zarządzanie Wolontariatem” dla Zimowej Uniwersjady w 2011 roku. Opracował także dwa badania dotyczące zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Stambule i na świecie.

Daria Smolyanska – Fundacja INTRAS (Hiszpania)

Trener, koordynator projektów międzynarodowych w zakresie promowania integracji społecznej młodzieży zagrożonej. Kładzie duży nacisk na edukację i szkolenia zawodowe, rozwój specjalnych technik pedagogicznych i służb zatrudnienia oraz na współpracę z firmami, co ma ułatwić absolwentom  od kształcenia do pracy.

Organizator

csr logo

Partner

logo katowice 01e

Kontakt w sprawach organizacyjnych

Adam Kuś

Tel. 502 762 915

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla mediów

Mateusz Eichner

Tel. 501 652 157

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin

24 czerwca 2016 r., godz. 10.00-14.30

Lokalizacja

Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS
ul. Techników 9, sala 111 i foyer