Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Metody i techniki diagnozy potencjału zawodowego i predyspozycji młodzieży

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/csr_2000_1316.jpg

konferencja

Metody i techniki diagnozy potencjału zawodowego i predyspozycji młodzieży

Organizatorem konferencji jest Centrum Społecznego Rozwoju. Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS jest partnerem wydarzenia. 

Konferencja jest podsumowaniem prawie dwuletniej pracy nad projektem dotyczącym technik i metod diagnozy predyspozycji społecznych i potencjału zawodowego młodzieży stosowanych w krajach europejskich. Międzynarodowy zespół projektowy, złożony głównie z praktyków, podzieli się doświadczeniami w pracy z młodzieżą między innymi w takich obszarach jak: załamanie rynku pracy dla młodzieży w Grecji, podejście do edukacji nieformalnej w Turcji, doradztwo zawodowe w Austrii z uwzględnieniem pokolenia imigrantów/uchodźców. Wydarzenie ma charakter otwarty i jest adresowane zarówno do profesjonalistów na co dzień zajmujących się aktywizacją zawodową, jak i zainteresowanych tą tematyką studentów.

konferencja

czerwiec
24 2016

Katowice

Cele konferencji

Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń, metod i technik diagnozy potencjału zawodowego i predyspozycji młodzieży (15 – 25 lat) wśród osób zajmujących się aktywizacją zawodową: doradców zawodowych, psychologów i trenerów pracujących z młodzieżą defaworyzowaną oraz z małych miejscowości.

O wydarzeniu

Konferencja stanowić będzie podsumowanie projektu pt. „Discovering chances – chance for the future”, realizowanego przez organizację Centrum Społecznego Rozwoju w ramach programu ERASMUS+ – Akcja 2 Partnerstwa strategiczne od grudnia 2014 roku.

W wydarzeniu wezmą udział również przedstawiciele i doradcy zawodowi: Wojewódzkiego i Powiatowych Urzędów Pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, WDZ, a także przedstawiciele środowisk naukowych.

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim. Organizator zapewnia usługę tłumacza konsekutywnego. Wstęp wolny, bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Centrum Społecznego Rozwoju

Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych jest organizacją społeczną działającą od 2004 roku. CSR realizuje inicjatywy społeczne, kulturalne i edukacyjne na rzecz mieszkańców powiatu mikołowskiego oraz projekty wolontariacie młodych osób. Więcej informacji o CSR na stronie: http://www.csr.biz.pl/.

 

Program

9.30-10.00 – Rejestracja uczestników

10.00-10.20 – Otwarcie konferencji i wprowadzenie do tematu konferencji; Piotr Bańczyk, prezes Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych, Mateusz Eichner, przedstawiciel Centrum Społecznego Rozwoju

10.20-10.40 – „Narzędzia jubilerskie” doradcy zawodowego nowe trendy w  badaniach kompetencji i zainteresowań zawodowych młodych ludzi, dr Justyna Tulaja, psycholog, przedstawiciel Centrum Społecznego Rozwoju

10.40-11.00 – Photovoice – metoda jakościowa wspierająca młodzież w określaniu planów i preferencji dotyczących przyszłości, dr Małgorzata Wójcik, przedstawiciel środowiska naukowego Uniwersytetu SWPS

11.00-11.20 – Partnerstwa strategiczne w sektorze młodzieży – przebieg projektu „Discovering chances – chance for the future”, realizowanego ramach programu ERASMUS+ – Akcja 2, Mateusz Eichner przedstawiciel Centrum Społecznego Rozwoju

11.20-11.40 – Przerwa kawowa

11.40-12.05 – Innovative career guidance practices in Austria to support young migrants, Isabel Nunes, Andreas Fuchsluger, przedstawiciele organizacji BEST z Austrii

12.05-12.25 – Working with refugees in Erasmus context: the Greek experience, Ilias Rafail, przedstawiciel IASIS z Grecji

12.25-12.45 – Employment as a part of the recovery process in mental illness. Labour Orientation, Training and Mediation in INTRAS Foundation (Spain), Daria Smolyanska, przedstawicielka Fundacji INTRAS z Hiszpanii

12.45-13.05 – Importance of non-formal presentation in NEET group in Turkey, Mehmet Volkan Müderrisoğlu, przedstawiciel organizacji IKOS z Turcji

13.05-13.25 – Teoria paradoksu w karierze zawodowej, Michał Madej, akredytowany konsultant Harrison Assessment

13.30-13.45 – Podsumowanie konferencji, Piotr Bańczyk, Mateusz Eichner, Centrum Społecznego Rozwoju

13.45-14.30 – Lunch

   

 Prelegenci

Piotr Bańczyk

Moderator, z wykształcenia dziennikarz, doradca zawodowy, ekonom społeczny i specjalista organizacji pomocy społecznej. Od 2014 roku studiuje psychologię na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS. Posiada doświadczenie w pracy w trzech sektorach. Pełni kluczowe funkcje w zarządach organizacji pozarządowych, tworzył podmioty gospodarcze oraz sprawował funkcje kierownicze w administracji publicznej. Od 2014 roku jest prezesem Centrum Społecznego Rozwoju, a od 2015 roku pełni funkcje kierownika konsorcjum Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej. Jest członkiem komitetu technicznego do spraw społecznej odpowiedzialności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Specjalizuje się w zarządzaniu, polityce społecznej, doradztwie zawodowym, prowadzeniu szkoleń i w coachingu.

Mateusz Eichner

Psycholog, socjolog, absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania gospodarką społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Autor i współautor strategii rozwiązywania problemów społecznych, publikacji oraz badań społecznych i ewaluacyjnych dotyczących sfery społecznej. Specjalista z zakresu budowania partnerstw. Współautor podręcznika dotyczącego zawierania partnerstw i realizacji projektów partnerskich wydanego przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w 2011 roku. Autor wielu projektów aktywizacji zawodowej i społecznej grup wykluczonych, doradca zawodowy. Prezes i współzałożyciel Centrum Społecznego Rozwoju (od 2004 roku), nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy. Jego zainteresowania związane są z nowymi formami aktywizacji jednostek i grup społecznych, partnerstwem oraz z ekonomią społeczną.

Dr Justyna Tulaja

Doktor nauk społecznych z zakresu psychologii reklamy, psycholog, prawnik. Prowadzi szkolenia i warsztaty jako animator i doradca kluczowy przy Regionalnnym Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej. Może pochwalić się wieloletnią współpracą z organizacjami pozarządowymi (m.in. z Fundacją POWER z Pszczyny).

Dr Małgorzata Wójcik

Psycholog, wykładowca z katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się psychologią społeczności, stereotypami, uprzedzeniami, marginalizacją i dyskryminacją. Interesuje się możliwością przeprowadzania interwencji edukacyjnych w celu zmiany negatywnych stereotypów etnicznych i społecznych młodych ludzi w Polsce.

Michał Madej

Coach, specjalista do spraw rozwoju osobistego, planowania finansów.  Akredytowany konsultant Harrison Assessment.

Andreas Fuchsluger – Instytut BEST (Austria)

Posiada tytuł magistra pedagogiki, historii i języka hiszpańskiego. Pracuje nad rozwojem koncepcji pedagogicznych i narzędzi do nauczania / uczenia się w austriackim Instytucie BEST. Pracował wiele lat jako nauczyciel, trener, trener komunikacji międzykulturowej i wolontariatu młodzieżowego oraz wdrażał różne koncepcje nauczania i coachingu w Austrii i za granicą.

Isabel Nunes – Instytut BEST (Austria)

Jest menedżerem w komórce projektów międzynarodowych Instytutu. Posiada stopień doktora psychologii klinicznej, zarządzania zasobami ludzkimi i psychologii emocji. Jest profesjonalnym trenerem oraz e-trenerem, trenerem nauczycieli i certyfikowanym coachem. W ciągu ostatnich dziesięciu lat pracowała w różnych projektach krajowych i międzynarodowych, jako kierownik projektu, partner, projektuje i wdraża programy szkoleniowe, kształcenia ustawicznego. Ponadto zajmuje się walidacją i certyfikacją uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, ECVET, integracją społeczną, zatrudnieniem, przedsiębiorczością, interwencją pedagogiczną i psychospołeczną.

Ilias Rafail – organizacja IASIS (Grecja)

Menedżer, psycholog, trener młodzieży i dorosłych (magister kształcenia dorosłych) z wieloletnim doświadczeniem. W trakcie 16-letniej kariery brał udział m.in. w: świadczeniu usług doradczych, koordynacji projektów krajowych i międzynarodowych, rozwoju narzędzi poradnictwa zawodowego, opracowaniu materiałów edukacyjnych i wsparcia. Opracowywał narzędzia badania predyspozycji zawodowych, koordynował programy szkoleniowe (praktyki i staże). Posiada akredytację jako ekspert / inspektor z TUV Austria standardów jakości. Przeprowadził wiele kontroli w jednostkach zdrowia (szpitale, kliniki, zgodnie z systemami jakości ISO ).

Mehmet Volkan Muderrisoglu – organizacja IKOS (Turcja)

Specjalista w edukacji pozaformalnej. Trener i Trener Trenerów Tureckiej Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Pracuje w dziedzinie edukacji przez 17 lat, współpracuje z SALTO, agencjami krajowymi, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi z wielu krajów. Pracował w grupie ekspertów przygotowującej książkę „Młodzież, społeczeństwo obywatelskie i demokracja w Turcji”. Jest autorem przewodnika „Zarządzanie Wolontariatem” dla Zimowej Uniwersjady w 2011 roku. Opracował także dwa badania dotyczące zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Stambule i na świecie.

Daria Smolyanska – Fundacja INTRAS (Hiszpania)

Trener, koordynator projektów międzynarodowych w zakresie promowania integracji społecznej młodzieży zagrożonej. Kładzie duży nacisk na edukację i szkolenia zawodowe, rozwój specjalnych technik pedagogicznych i służb zatrudnienia oraz na współpracę z firmami, co ma ułatwić absolwentom  od kształcenia do pracy.

Organizator

csr logo

Partner

logo katowice 01e

Kontakt w sprawach organizacyjnych

Adam Kuś

Tel. 502 762 915

E-mail: [email protected]

Kontakt dla mediów

Mateusz Eichner

Tel. 501 652 157

E-mail: [email protected]

Termin

24 czerwca 2016 r., godz. 10.00-14.30

Lokalizacja

Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS
ul. Techników 9, sala 111 i foyer