Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Pozyskiwanie informacji w świetle zagrożeń terrorystycznych

float_intro: images-old/2015/Blog/terroryzm.jpg

W obliczu narastającego zagrożenia terrorystycznego coraz poważniejszym problemem jest kwestia pozyskiwania informacji przez organy ścigania i służby specjalne. Dylematem, który coraz częściej się pojawia jest to, jak daleko można ingerować w prawa i wolności obywatelskie, by nie dopuścić do ataków terrorystycznych, zminimalizować prawdopodobieństwo ich zaistnienia, jak też wykryć ich organizatorów i udowodnić im winę.

 

KONFERENCJA

 

Pozyskiwanie informacji w świetle zagrożeń terrorystycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorami konferencji są: Wydział Prawa i Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Uniwersytetu SWPS oraz Polskie Stowarzyszenie Poligraferów.


W obliczu narastającego zagrożenia terrorystycznego coraz poważniejszym problemem jest kwestia pozyskiwania informacji przez organy ścigania i służby specjalne. Dylematem, który coraz częściej się pojawia jest to, jak daleko można ingerować w prawa i wolności obywatelskie, by nie dopuścić do ataków terrorystycznych, zminimalizować prawdopodobieństwo ich zaistnienia, jak też wykryć ich organizatorów i udowodnić im winę. Konferencja organizowana na Uniwersytecie SWPS jest pierwszym przedsięwzięciem naukowym dotykającym ww. kwestii.

konferencja

listopad16-17 2016

Warszawa

Zagrożenie terrorystyczne dotyczy nas wszystkich. Walka z terroryzmem jest trudna i wymaga innych metod niż te stosowane do zwalczania standardowych przejawów przestępczości kryminalnej. Podczas konferencji porozmawiamy m.in. o ustawie terrorystycznej, jakości informacji w organizacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, uregulowaniach prawnych działalności tajnych agentów oraz odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za nielegalne uzyskiwanie informacji.

Konferencja jest skierowana do przedstawicieli instytucji państwowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa państwa, zarówno w ujęciu wewnętrznym, jak i zewnętrznym: Policji, Żandarmerii Wojskowej, cywilnych i wojskowych służb specjalnych, ale także do prokuratorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych i przedstawicieli środowiska naukowego. Planowane jest wydanie recenzowanej monografii naukowej.

Prawa człowieka, ich zakres i przestrzeganie to sprawy w świecie zachodnim niezwykłej wagi, a zwalczanie terroryzmu często wymaga głębokiej ingerencji w prywatność obywateli. Na ile jest ona możliwa, akceptowana społecznie, i co robić, by była zgodna z prawem – to zasadnicze kwestie dla prawników, zarówno naukowców, jak i tych, którzy zajmują się służbą na rzecz bezpieczeństwa.

Prof. nadzw. dr hab. Teresa Gardocka,
przewodnicząca Komitetu naukowego

Prelegenci i wystąpienia

 • Prawa i wolności obywatelskie a zagrożenie terrorystyczne
  Prof. nadzw. dr hab. Teresa Gardocka, Uniwersytet SWPS 
 • Nowe regulacje dotyczące czynności operacyjno-rozpoznawczych zawarte w tzw. ustawie antyterrorystycznej
  Prof. nadzw. dr hab. Adam Taracha, UMCS Lublin 
 • Cyberprzestrzeń jako obszar ochrony bezpieczeństwa narodowego w optyce dokumentów europejskich
  Prof. zw. dr hab. SSN Jacek Sobczak, Uniwersytet SWPS, Sąd Najwyższy
 • Jakość informacji w organizacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
  Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Bezpieczeństwo a prawo do prywatności
  Dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Uniwersytet Jagielloński
 • Niejawne nabycie, zbycie lub przejęcie przedmiotów pochodzących z przestępstwa
  SSN Wiesław Kozielewicz, Sąd Najwyższy
 • Nowe możliwości identyfikacji osób na podstawie zapisów z monitoringu
  Dr Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych za nielegalne uzyskiwanie informacji
  Dr Piotr Jóźwiak, Uniwersytet SWPS, Jakub Terlega, UAM Poznań
 • Ciemne strony sieci. Wykorzystywanie Internetu przez terrorystów
  Płk Karol Molenda, Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Cybernetycznego Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Techniczne aspekty walki z cyberprzestępczością
  Mł. insp. Marcin Golizda-Bliziński, były Naczelnik Wydziałudw. z Cyberprzestępczością Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji
  Techniczne aspekty walki z cyberprzestępczością.
 • Tortury – skuteczna metoda gromadzenia i pozyskiwania informacji, czy łamanie praw człowieka?
  Dr Dariusz Jagiełło, Uniwersytet SWPS
 • Problem uregulowań prawnych działalności funkcjonariuszy „pod przykryciem” w obliczu nowych zagrożeń
  Dr Piotr Herbowski, Uniwersytet SWPS
 • Biały kontrwywiad, czyli co można się dowiedzieć o sobie z publicznie dostępnych źródeł. Jak profilować ludzi – rozpoznanie osobowe
  Sławomir Kosieliński, Instytut mikroMAKRO
 • Badania poligraficzne w działaniach antyterrorystycznych
  Dominika Słapczyńska, Polskie Stowarzyszenie Poligraferów
 • Psychologiczne pułapki przy pozyskiwaniu informacji o zagrożeniach
  Dr hab. Marek Leśniak, Uniwersytet Śląski
 • Badania poligraficzne jako narzędzie monitorowania zagrożeń w systemie bezpieczeństwa państwa
  Piotr Kuźdub, Polskie Stowarzyszenie Poligraferów
 • Praktyczne trudności w skutecznej walce z cyberprzestępczością
  Adw. Janusz Tomczak, Kancelaria Wardyńscy i Wspólnicy
 • Systemy OSINT - Open Source Intelligence
  Tomasz Tatar
  , Mediarecovery
 • Przeciwdziałanie terroryzmowi – perspektywa międzynarodowej wymiany informacji dotyczącej zagranicznych bojowników (Foreign Fighters)
  Insp. dr Rafał Batkowski, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji

Warsztaty

16 listopada

Podczas panelu popołudniowego w dniu 16 listopada odbędzie się 5 równolegle trwających warsztatów do wyboru. Czas trwania warsztatu: ok. 2 godz.

 • Warsztat ITechnika kryminalistyczna jako wsparcie dla działań pozyskiwania informacji
  Jan Stefanowicz, Transfarm

 • Warsztat IIBadania poligraficzne jako metoda weryfikacji informacji
  Beata Jarszak, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

 • Warsztat IIISztuka zadawania pytań: prezentacja z przykładami
  Tomasz Garsztka, 4Truth

 • Warsztat IVInformacja w sieci narzędziem i bronią – o analizie dla nie analityków.
  Jak sobie radzić nadmiarem informacji, wyszukiwać pożyteczne, chronić wrażliwe. Badanie korelacji. Unikanie dezinformacji i dezinformowanie.
  Czy prawo pomaga identyfikować i wiązać sojuszników?
  Piotr Rutkowski, Instytut mikroMAKRO

17 listopada

 • Warsztat ITechniki prowadzenia przesłuchań i wywiadów 
  Wiesław Zyskowski

 

W dniu 16 listopada na Uniwersytecie SWPS w Warszawie odbędzie się uroczysty bankiet.

 

pdf ico Szczegółowy PROGRAM KONFERENCJI do pobrania w formacie .PDF

 

Patronat honorowy

logo kSSiP krakow

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
SSA dr hab. Małgorzaty Manowskiej

logo ZW

Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej
płk. Tomasza Połucha

Organizatorzy

Komitet naukowy

 • Prof. nadzw. dr hab. Teresa Gardocka, Uniwersytet SWPS – przewodnicząca
 • Prof. nadzw. dr hab. Ryszard Jaworski, Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. zw. dr hab. Hubert Kołecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. zw. dr hab. SSN Jacek Sobczak, Uniwersytet SWPS
 • Prof. nadzw. dr hab. Adam Taracha, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komitet organizacyjny

 • Dr Piotr Herbowski, Uniwersytet SWPS – przewodniczący
 • Dr Dariusz Jagiełło, Uniwersytet SWPS
 • Mgr Renata Dąbrowska, Polskie Stowarzyszenie Poligraferów
 • Mgr Piotr Kuźdub, Polskie Stowarzyszenie Poligraferów
 • Mgr Dominika Słapczyńska, Polskie Stowarzyszenie Poligraferów

Organizatorzy

 • Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS
 • Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Uniwersytetu SWPS
 • Polskie Stowarzyszenie Poligraferów

Partnerzy

 • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zgłoszenia

Jak wziąć udział w konferencji

Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy (zamieszczony poniżej) i dokonać opłaty konferencyjnej.

Opłata konferencyjna

Udział w konferencji wynosi 250 zł. Opłata obejmuje udział w sesji naukowej, posiłki, bufet kawowy oraz uroczysty bankiet.

Studenci, którzy chcą wziąć udział w konferencji w charakterze słuchaczy, wnoszą opłatę wysokości 40 zł. Opłata obejmuje udział w sesji plenarnej, warsztaty i bufet kawowy.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji na mniej niż 30 dni przed datą wydarzenia, opłata nie podlega zwrotowi.

Wpłaty

Numer rachunku bankowego dla wpłat w PLN:

Raiffeisen Bank Polska S.A.
17 1750 0009 0000 0000 1095 1089

W tytule przelewu prosimy o podanie: nazwy konferencji oraz imienia i nazwiska uczestnika.

Kontakt

Dr Piotr Herbowski
Katedra Prawa Karnego, Instytut Prawa
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dr Dariusz Jagiełło
Katedra Prawa Karnego
Wydział Prawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin i miejsce

16-17 listopada 2016 r.
Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa