Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Współczesna praktyka diagnostyczna – osiągnięcia i wyzwania

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/psycho_2000_1316.jpg

konferencja

współczesna praktyka diagnostyczna
Osiągnięcia i wyzwania

 

 

 

 

 

 

Organizatorem konferencji jest Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju oraz Uniwersytet SWPS.
Patronem wydarzenia jest Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 


Tegoroczna konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej” odbędzie się pod hasłem: „Współczesna praktyka diagnostyczna – osiągnięcia i wyzwania”. Celem konferencji jest wspólna refleksja i wymiana doświadczeń na temat aktualnego dorobku w obszarze diagnostyki psychologicznej, problemów związanych z diagnozą psychologiczną, oraz przykładów dobrych praktyk w tym zakresie.

konferencja

marzec
16-17 2017

Warszawa

O konferencji

Kontynuując dobrą tradycję corocznych spotkań poświęconych diagnozie psychologicznej, zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej konferencji pod patronatem Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy PTP.

Tegoroczna edycja wydarzenia jest kierowana przede wszystkim do:

 • psychologów, którzy na co dzień zmagają się z wyzwaniami praktyki diagnostycznej,

 • naukowców zainteresowanych dialogiem z praktykami i poszukiwaniem sposobów implementacji gromadzonej współcześnie wiedzy naukowej na grunt praktyki psychologicznej,

 • studentów psychologii zainteresowanych śledzeniem i współuczestnictwem w dyskusji środowiskowej zorientowanej wokół praktycznych aspektów uprawiania diagnozy psychologicznej w Polsce.

Tematyka 

W trakcie konferencji będą omawiane następujące zagadnienia:

1) Proces diagnostyczny i jego efekty

 • wypracowane rozwiązania,
 • dylematy wymagające zawodowej dysputy,
 • doświadczenia i problemy psychologów praktyków związane z diagnozą w różnych dziedzinach psychologii.

2) Standaryzacja procesu diagnozy w różnych obszarach praktyki psychologicznej.

3) Wyzwania i możliwości stojące przed diagnozą psychologiczną w kontekście problemów współczesnego świata, w tym m.in.:

 • problemy współczesnej rodziny (np. przemoc, odbieranie dzieci z powodu ubóstwa, emigracja zarobkowa, itd.),
 • rywalizacja w sporcie (diagnoza sportowców, relacji w zespole, rodzin dzieci-sportowców),
 • mobbing w środowisku pracy,
 • niepełnosprawność,
 • bezrobocie.

4) Wyniki badań nad użytecznością różnych narzędzi do diagnozy psychologicznej.

Szczegółowe informacje na temat programu ukażą się 20 grudnia 2016 roku. W programie znajdą się m.in. wykłady plenarne, sesje tematyczne (4 wystąpienia po 20 min + 30 min dyskusji), indywidualne wystąpienia, dyskusje panelowe, postery.

Progam konferencji

Dzień I

9.00-9.45 rejestracja

9.45-10.00 otwarcie konferencji
Maja Filipiak w imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji

10.00-11.00 - wykład plenarny I

 • Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
  dr Alicja Czerederecka Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

11.00-11.20 - przerwa kawowa

11.20-12.50 - sesja I

 • Wybrane metody wykorzystywane w opiniowaniu dla potrzeb sądu (SALA A)
 • Wybrane zagadnienia w diagnozie (SALA B)
 • Diagnoza zaburzonego rozwoju (SALA C)

12.50-13.50 - przerwa obiadowa

13.50-14.50 - wykład plenarny II

 • Etyczne i prawne aspekty wykonywania zawodu psychologa
  dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska Uniwersytet Warszawski

14.50-15.10 - przerwa kawowa

15.10-17.10 - sesja II

 • Wielospecjalistyczna diagnoza rozwoju (SALA A)
 • Diagnoza w psychologii pracy (SALA B)

17.10-17.30 - przerwa kawowa

17.30-18.30 - podsumowanie I dnia konferencji – omówienie sześciu sesji

 • dr Alicja Czerederecka Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie,
 • dr Bartosz Zalewski, Uniwersytet SWPS,
 • dr Diana Fecenec Pracownia Testów Psychologicznych PTP,
 • Maja Filipiak Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS

Dzień II

9.00-10.00 - wykład plenarny III

 • Podejście transdiagnostyczne
  profesor dr hab. Ewa Trzebińska Uniwersytet SWPS

10.00-10.20 - przerwa kawowa

10.20-11.50 - sesja III

 • Diagnoza w psychologii transportu (SALA A)
 • Diagnoza w psychologii sądowej (SALA B)
 • Diagnoza par i rodzin – wybrane zagadnienia (SALA C)

11.50-12.10 - przerwa kawowa

12.10-13.10 - wykład plenarny IV

 • Standardy diagnozy psychologicznej w obszarze edukacji – najważniejsze problemy
  dr Agata Potapska (Poradnia Psychologiczna w Puławach, Sekcja Diagnozy
  Psychologicznej PTP, Sekcja Psychologii Klinicznej Dziecka PTP), 
  prof. dr hab. Grażyna Krasowicz- Kupis (Instytut Psychologii UMCS, Instytut Badań Edukacyjnych IBE),
  dr Katarzyna Gruszczyńska (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
  Krasnymstawie)
  dr Katarzyna Wiejak (Instytut Psychologii UMCS, Instytut Badań Edukacyjnych IBE)

13.10-14.00 - przerwa obiadowa

14.00-14.30 – sesja posterowa

14.30-16.30 - sesja IV

 • Diagnoza w edukacji (SALA A)
 • Diagnoza w psychologii sądowej (SALA B)
 • Diagnoza w psychologii klinicznej (SALA C)

16.30-16.50 - przerwa kawowa

16.50-17.50 - podsumowanie II dnia konferencji - omówienie sześciu sesji

 • dr Bartosz Zalewski, Uniwersytet SWPS,
 • Maja Filipiak Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS
 • Lidia Pacholec Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS
 • dr Anna Łuczak Centralny Instytut Ochrony Pracy
 • Marzena Olędzka Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

17.50-18.00 - zamknięcie konferencji

 

 

Adresaci

Konferencja jest adresowana do:

 • szerokiego grona psychologów, zarówno badaczy jak i praktyków, którzy chcieliby podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą, zaprezentować wypracowane w swoim środowisku rozwiązania, przyczyniając się tym samym do upowszechniania właściwych standardów w zakresie diagnozy opartej na dowodach (udział czynny w konferencji),

 • psychologów praktyków poszukujących nowych inspiracji w zakresie strategii organizacji i prowadzenia procesu diagnostycznego, wykorzystywanych narzędzi, czy użytecznej w praktyce wiedzy akademickiej oraz studentów psychologii (udział bierny w konferencji),
 • studentów psychologii zainteresowanych śledzeniem i współuczestnictwem w dyskusji środowiskowej zorientowanej wokół praktycznych aspektów uprawiania diagnozy psychologicznej w Polsce.

Ważne terminy

 • Do 20 listopada 2016 | zgłaszanie wystąpień za pomocą formularza
 • Do 10 grudnia 2016 | powiadomienia o zaakceptowaniu wystąpień
 • Do 20 grudnia 2016 | opublikowanie programu konferencji
 • Do 31 grudnia 2016 | pierwszy termin wpłaty za udziału w konferencji
 • Od 1 stycznia do 2 lutego 2017 | drugi termin wpłaty za udziału w konferencji
 • Od 3 lutego do 28 lutego 2017 | ostateczny, trzeci termin wpłaty

Komitet organizacyjny

 • Maja Filipiak – koordynator prac Komitetu
 • Bartosz Zalewski
 • Monika Tarnowska
 • Anna Łuczak
 • Aleksandra Brzezińska
 • Lidia Pacholec
 • Monika Kalbarczyk

Komitet naukowy

 • Prof. dr hab. W. J. Paluchowski
 • Prof. dr hab. Ewa Trzebińska
 • Prof. dr hab. Piotr Oleś
 • Prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis
 • Dr hab. Adam Tarnowski
 • Dr Alicja Czerederecka
 • Dr Bartosz Zalewski
 • Dr Monika Tarnowska 
 • Dr Anna Łuczak
 • Mgr Maja Filipiak

 Zgłoszenia i opłaty

 

Uczestnictwo czynne i bierne wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie Ogólnopolskiej Konferencji Diagnostycznej »
Zgłoszenie uczestnictwa aktywnego (prezentacja i/lub sesja tematyczna) – do 20 listopada 2016 r. 
Zgłoszenie uczestnictwa biernego – do 28 lutego 2017 r.

Opłaty

I termin: opłata dokonana do 31.12.2016

 • uczestnicy aktywni: 200 zł

członkowie Sekcji Diagnozy, którzy uregulowali składkę członkowską za rok 2016 – 160 zł

członkowie PTP, którzy mają uregulowane składki członkowskie – 180 zł

 • uczestnicy bierni: 250 zł dwa dni, 150 zł jeden dzień

członkowie Sekcji Diagnozy, którzy uregulowali składkę członkowską za rok 2016 – 200 zł dwa dni, 120 zł jeden dzień

członkowie PTP, którzy mają uregulowane składki członkowskie – 225 zł dwa dni, 135 zł jeden dzień

II termin: opłata dokonana od 01.01.2017 do 02.02.2017

 • uczestnicy aktywni: 250 zł
 • uczestnicy bierni: 280 zł dwa dni, 160 zł jeden dzień

III termin: 03.02.2017 – 20.02.2017

Wszyscy uczestnicy – 300 zł za dwa dni, 180 zł za jeden dzień. Opłata obejmuje uczestnictwo w sesjach, materiały konferencyjne, lunch oraz przerwy na kawę.

Numer konta

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto numer:

Raiffeisen Bank Polska S.A.
48 1750 0009 0000 0000 1158 5687

Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

W tytule przelewu prosimy wpisać: „Konferencja Diagnoza 2017” + imię i nazwisko uczestnika. Ostateczna rezerwacja udziału w konferencji gwarantowana po dokonaniu opłaty.

Uczestników zainteresowanych biernym udziałem w konferencji tylko w jednym dniu, prosimy o wpisanie informacji „Dzień I” lub „Dzień II”.

Organizator

Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju

Uniwersytet SWPS

Patronat

 Ogólnopolska Sekcja Diagnozy PTP

Termin i miejsce 

16-17 marca 2017 r.

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.