Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Współczesna praktyka diagnostyczna – osiągnięcia i wyzwania

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/psycho_2000_1316.jpg

konferencja

współczesna praktyka diagnostyczna
Osiągnięcia i wyzwania

 

 

 

 

 

 

Organizatorem konferencji jest Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju oraz Uniwersytet SWPS.
Patronem wydarzenia jest Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 


Tegoroczna konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej” odbędzie się pod hasłem: „Współczesna praktyka diagnostyczna – osiągnięcia i wyzwania”. Celem konferencji jest wspólna refleksja i wymiana doświadczeń na temat aktualnego dorobku w obszarze diagnostyki psychologicznej, problemów związanych z diagnozą psychologiczną, oraz przykładów dobrych praktyk w tym zakresie.

konferencja

marzec
16-17 2017

Warszawa

O konferencji

Kontynuując dobrą tradycję corocznych spotkań poświęconych diagnozie psychologicznej, zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej konferencji pod patronatem Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy PTP.

Tegoroczna edycja wydarzenia jest kierowana przede wszystkim do:

 • psychologów, którzy na co dzień zmagają się z wyzwaniami praktyki diagnostycznej,

 • naukowców zainteresowanych dialogiem z praktykami i poszukiwaniem sposobów implementacji gromadzonej współcześnie wiedzy naukowej na grunt praktyki psychologicznej,

 • studentów psychologii zainteresowanych śledzeniem i współuczestnictwem w dyskusji środowiskowej zorientowanej wokół praktycznych aspektów uprawiania diagnozy psychologicznej w Polsce.

Tematyka 

W trakcie konferencji będą omawiane następujące zagadnienia:

1) Proces diagnostyczny i jego efekty

 • wypracowane rozwiązania,
 • dylematy wymagające zawodowej dysputy,
 • doświadczenia i problemy psychologów praktyków związane z diagnozą w różnych dziedzinach psychologii.

2) Standaryzacja procesu diagnozy w różnych obszarach praktyki psychologicznej.

3) Wyzwania i możliwości stojące przed diagnozą psychologiczną w kontekście problemów współczesnego świata, w tym m.in.:

 • problemy współczesnej rodziny (np. przemoc, odbieranie dzieci z powodu ubóstwa, emigracja zarobkowa, itd.),
 • rywalizacja w sporcie (diagnoza sportowców, relacji w zespole, rodzin dzieci-sportowców),
 • mobbing w środowisku pracy,
 • niepełnosprawność,
 • bezrobocie.

4) Wyniki badań nad użytecznością różnych narzędzi do diagnozy psychologicznej.

Szczegółowe informacje na temat programu ukażą się 20 grudnia 2016 roku. W programie znajdą się m.in. wykłady plenarne, sesje tematyczne (4 wystąpienia po 20 min + 30 min dyskusji), indywidualne wystąpienia, dyskusje panelowe, postery.

Progam konferencji

Dzień I

9.00-9.45 rejestracja

9.45-10.00 otwarcie konferencji
Maja Filipiak w imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji

10.00-11.00 - wykład plenarny I

 • Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
  dr Alicja Czerederecka Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

11.00-11.20 - przerwa kawowa

11.20-12.50 - sesja I

 • Wybrane metody wykorzystywane w opiniowaniu dla potrzeb sądu (SALA A)
 • Wybrane zagadnienia w diagnozie (SALA B)
 • Diagnoza zaburzonego rozwoju (SALA C)

12.50-13.50 - przerwa obiadowa

13.50-14.50 - wykład plenarny II

 • Etyczne i prawne aspekty wykonywania zawodu psychologa
  dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska Uniwersytet Warszawski

14.50-15.10 - przerwa kawowa

15.10-17.10 - sesja II

 • Wielospecjalistyczna diagnoza rozwoju (SALA A)
 • Diagnoza w psychologii pracy (SALA B)

17.10-17.30 - przerwa kawowa

17.30-18.30 - podsumowanie I dnia konferencji – omówienie sześciu sesji

 • dr Alicja Czerederecka Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie,
 • dr Bartosz Zalewski, Uniwersytet SWPS,
 • dr Diana Fecenec Pracownia Testów Psychologicznych PTP,
 • Maja Filipiak Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS

Dzień II

9.00-10.00 - wykład plenarny III

 • Podejście transdiagnostyczne
  profesor dr hab. Ewa Trzebińska Uniwersytet SWPS

10.00-10.20 - przerwa kawowa

10.20-11.50 - sesja III

 • Diagnoza w psychologii transportu (SALA A)
 • Diagnoza w psychologii sądowej (SALA B)
 • Diagnoza par i rodzin – wybrane zagadnienia (SALA C)

11.50-12.10 - przerwa kawowa

12.10-13.10 - wykład plenarny IV

 • Standardy diagnozy psychologicznej w obszarze edukacji – najważniejsze problemy
  dr Agata Potapska (Poradnia Psychologiczna w Puławach, Sekcja Diagnozy
  Psychologicznej PTP, Sekcja Psychologii Klinicznej Dziecka PTP), 
  prof. dr hab. Grażyna Krasowicz- Kupis (Instytut Psychologii UMCS, Instytut Badań Edukacyjnych IBE),
  dr Katarzyna Gruszczyńska (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
  Krasnymstawie)
  dr Katarzyna Wiejak (Instytut Psychologii UMCS, Instytut Badań Edukacyjnych IBE)

13.10-14.00 - przerwa obiadowa

14.00-14.30 – sesja posterowa

14.30-16.30 - sesja IV

 • Diagnoza w edukacji (SALA A)
 • Diagnoza w psychologii sądowej (SALA B)
 • Diagnoza w psychologii klinicznej (SALA C)

16.30-16.50 - przerwa kawowa

16.50-17.50 - podsumowanie II dnia konferencji - omówienie sześciu sesji

 • dr Bartosz Zalewski, Uniwersytet SWPS,
 • Maja Filipiak Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS
 • Lidia Pacholec Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS
 • dr Anna Łuczak Centralny Instytut Ochrony Pracy
 • Marzena Olędzka Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

17.50-18.00 - zamknięcie konferencji

 

 

Adresaci

Konferencja jest adresowana do:

 • szerokiego grona psychologów, zarówno badaczy jak i praktyków, którzy chcieliby podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą, zaprezentować wypracowane w swoim środowisku rozwiązania, przyczyniając się tym samym do upowszechniania właściwych standardów w zakresie diagnozy opartej na dowodach (udział czynny w konferencji),

 • psychologów praktyków poszukujących nowych inspiracji w zakresie strategii organizacji i prowadzenia procesu diagnostycznego, wykorzystywanych narzędzi, czy użytecznej w praktyce wiedzy akademickiej oraz studentów psychologii (udział bierny w konferencji),
 • studentów psychologii zainteresowanych śledzeniem i współuczestnictwem w dyskusji środowiskowej zorientowanej wokół praktycznych aspektów uprawiania diagnozy psychologicznej w Polsce.

Ważne terminy

 • Do 20 listopada 2016 | zgłaszanie wystąpień za pomocą formularza
 • Do 10 grudnia 2016 | powiadomienia o zaakceptowaniu wystąpień
 • Do 20 grudnia 2016 | opublikowanie programu konferencji
 • Do 31 grudnia 2016 | pierwszy termin wpłaty za udziału w konferencji
 • Od 1 stycznia do 2 lutego 2017 | drugi termin wpłaty za udziału w konferencji
 • Od 3 lutego do 28 lutego 2017 | ostateczny, trzeci termin wpłaty

Komitet organizacyjny

 • Maja Filipiak – koordynator prac Komitetu
 • Bartosz Zalewski
 • Monika Tarnowska
 • Anna Łuczak
 • Aleksandra Brzezińska
 • Lidia Pacholec
 • Monika Kalbarczyk

Komitet naukowy

 • Prof. dr hab. W. J. Paluchowski
 • Prof. dr hab. Ewa Trzebińska
 • Prof. dr hab. Piotr Oleś
 • Prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis
 • Dr hab. Adam Tarnowski
 • Dr Alicja Czerederecka
 • Dr Bartosz Zalewski
 • Dr Monika Tarnowska 
 • Dr Anna Łuczak
 • Mgr Maja Filipiak

 Zgłoszenia i opłaty

 

Uczestnictwo czynne i bierne wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie Ogólnopolskiej Konferencji Diagnostycznej »
Zgłoszenie uczestnictwa aktywnego (prezentacja i/lub sesja tematyczna) – do 20 listopada 2016 r. 
Zgłoszenie uczestnictwa biernego – do 28 lutego 2017 r.

Opłaty

I termin: opłata dokonana do 31.12.2016

 • uczestnicy aktywni: 200 zł

członkowie Sekcji Diagnozy, którzy uregulowali składkę członkowską za rok 2016 – 160 zł

członkowie PTP, którzy mają uregulowane składki członkowskie – 180 zł

 • uczestnicy bierni: 250 zł dwa dni, 150 zł jeden dzień

członkowie Sekcji Diagnozy, którzy uregulowali składkę członkowską za rok 2016 – 200 zł dwa dni, 120 zł jeden dzień

członkowie PTP, którzy mają uregulowane składki członkowskie – 225 zł dwa dni, 135 zł jeden dzień

II termin: opłata dokonana od 01.01.2017 do 02.02.2017

 • uczestnicy aktywni: 250 zł
 • uczestnicy bierni: 280 zł dwa dni, 160 zł jeden dzień

III termin: 03.02.2017 – 20.02.2017

Wszyscy uczestnicy – 300 zł za dwa dni, 180 zł za jeden dzień. Opłata obejmuje uczestnictwo w sesjach, materiały konferencyjne, lunch oraz przerwy na kawę.

Numer konta

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto numer:

Raiffeisen Bank Polska S.A.
48 1750 0009 0000 0000 1158 5687

Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

W tytule przelewu prosimy wpisać: „Konferencja Diagnoza 2017” + imię i nazwisko uczestnika. Ostateczna rezerwacja udziału w konferencji gwarantowana po dokonaniu opłaty.

Uczestników zainteresowanych biernym udziałem w konferencji tylko w jednym dniu, prosimy o wpisanie informacji „Dzień I” lub „Dzień II”.

Organizator

Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju

Uniwersytet SWPS

Patronat

 Ogólnopolska Sekcja Diagnozy PTP

Termin i miejsce 

16-17 marca 2017 r.

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

Kontakt

e-mail: [email protected]