Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Diamentowy Grant dla studentki Uniwersytetu SWPS

float_intro: images-old/2015/Nagrody/diamond2.jpg

Siedzący tryb życia, wielogodzinna praca przy biurku i odpoczynek przed telewizorem – brak aktywności fizycznej ma istotny wpływ na stan naszego umysłu i ciała. Zofia Szczuka, studentka psychologii z Uniwersytetu SWPS, przeprowadzi badania wśród osób starszych nad zmianą zachowaniań sedentaryjnych, a więc takich, które nie wymagają ruchu. Jej projekt został nagrodzony w prestiżowym konkursie MNiSW Diamentowe Granty.

Subsydia dla wybitnych studentów

Już po raz piąty Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżniło młodych naukowców – studentów studiów jednolitych magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia – posiadających wybitny dorobek naukowy i artystyczny.

Spośród 277 zgłoszeń komisja konkursu Diamentowy Grant wyłoniła najzdolniejsze osoby, których wnioski zostały poddane dalszej ocenie odpowiednich recenzentów – w drugim etapie wybrano 83 projekty na najwyższym poziomie. Laureaci konkursu, w tym Zofia Szczuka z wrocławskiego wydziału Uniwersytetu SWPS, otrzymali dofinansowanie na przeprowadzenie autorskich badań.

180 tys. na realizację projektu

Mimo rosnącego zainteresowania wpływem zachowań zdrowotnych na zdrowie i jakość życia, przeprowadzono dotąd zaskakująco niewiele badań dotyczących zależności między zachowaniami sedentaryjnymi, ich psychologicznymi determinantami, a globalnymi wskaźnikami funkcjonowania jednostki, takimi jak jakość życia zależna od zdrowia.

Pod okiem prof. Aleksandry Łuszczyńskiej, wybitnego eksperta w dziedzinie psychologii zdrowia, Zofia Szczuka zbada „Efekty formułowania implementacji intencji na zmianę zachowań sedentaryjnych w okresie późnej dorosłości”. – W badaniu będę testować trzy rodzaje planowania (indywidualne, diadyczne i kolaboracyjne), których zakładanym efektem jest ograniczenie czasu trwania zachowań sedentaryjnych i wzrost stosowania tzw. „aktywnych przerw” oraz w konsekwencji poprawa jakości życia zależnej od zdrowia – wyjaśnia autorka projektu.

Jedną z największych zalet studiowania na Uniwersytecie SWPS jest możliwość uczenia się od najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Profesor Aleksandra Łuszczyńska jest światowym autorytetem w obszarze psychologii zdrowia i to dzięki jej pomocy udało mi się spełnić swoje marzenie, czyli zdobyć Diamentowy Grant. Dzięki jej wsparciu mogłam uwierzyć w swoje możliwości i w pełni wykorzystać swój potencjał.

Zofia Szczuka, laureatka konkursu

Diamentowi studenci Uniwersytetu SWPS

Zofia Szczuka jest studentką V roku psychologii na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu. Interesuje się szeroko rozumianą psychologią zdrowia, w szczególności takimi zagadnieniami, jak modele zmian zachowań zdrowotnych, jakość życia zależna od zdrowia, zachowania sedentaryjne, dieta oraz aktywność fizyczna. Zofia dołączyła do wybitnych studentów naszej uczelni uhonorowanych Diamentowym Grantem w poprzednich edycjach konkursu.

W pierwszej edycji Ministerstwo nagrodziło badanie „Mechanizmy zniekształceń w społecznych sądach porównawczych. Alternatywna propozycja wyjaśnień w kontekście modelu dopasowywania cech”. Aleksandrze Jaskółowskiej przyznano wówczas ponad 170 tys zł.

W 2013 r. wygrał wniosek Adriana Morawiaka poświęcony koncentracji na celach krótko- i długoterminowych na przestrzeni życia. W 2014 r. Aleksandra Kołodziej otrzymała ponad 100 tys. zł na realizację projektu „Asymetria w paśmie alfa znad okolic czołowych jako czynnik wyjaśniający zmiany poznawcze w depresji”, z kolei Marta Wrońska zdobyła prawie 200 tys. na zbadanie wyznaczników zmian stanów uwagi w procesie twórczym.

Rok temu dofinansowanie w wysokości prawie 200 tys. zł otrzymali: Pamela Sobczak na badanie neuronalnego podłoża cech temperamentalnych, Kamil Fuławka na weryfikację założeń ogólnego modelu podejmowania decyzji oraz Wojciech Zajkowski na sprawdzenie przy użyciu rezonansu magnetycznego zależności pomiędzy siłą woli a decyzyjnością.