Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Odnowienie doktoratu Profesora Janusza Reykowskiego

float_intro: images-old/stories/foto/reykowski-odnowienie-doktoratu2.jpg

W dniu 7 listopada w Pałacu Kazimierzowskim na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Janusza Reykowskiego – wybitnego psychologa, autora wielu koncepcji z zakresu psychologii emocji, motywacji, wartości oraz zachowań politycznych, jednego z założycieli naszej uczelni.

Odnowienie doktoratu jest jedną z najwyższych rangą form uznania dla dorobku naukowego, równoważną z doktoratem honoris causa, przyznawaną przez uczelnię macierzystą znamienitym uczonym w 50. rocznicę obrony pracy doktorskiej. – Znam dokonania Profesora Janusza Reykowskiego i dlatego przyjmuję wiadomość o tym niezwykłym wyróżnieniu z dużą satysfakcją, jako nad wyraz uzasadnione – mówi prof. Andrzej Eliasz, współzałożyciel i wieloletni rektor Uniwersytetu SWPS.

Uznany psycholog, promotor wielu młodych naukowców

Profesor Janusz Reykowski jest naukowcem wielce zasłużonym dla polskiej i światowej psychologii. Rozpoczął swą działalność naukową badaniami z zakresu stresu, emocji i osobowości, a następnie przez wiele lat koncentrował się na analizie prospołecznych zachowań i altruizmu. W ostatnich latach skupił się na badaniach z zakresu psychologii politycznej, w tym na konfliktach i sposobach ich rozwiązywania oraz psychologicznych uwarunkowaniach zachowań politycznych.

Działalność naukowa profesora Reykowskiego w zakresie psychologii politycznej w zasadniczy sposób przyczyniła się do rozwoju tej dyscypliny w Polsce. Wypromował duże grono doktorów psychologii, z których wielu uzyskało stopień doktora habilitowanego oraz tytuł profesora. Liczna grupa znaczących psychologów w Polsce przyznaje się do naukowych związków z profesorem Reykowskim i szczyci się takim naukowym powinowactwem.

Autorytet naukowy w Polsce i za granicą

Profesor zyskał duży autorytet naukowy w Polsce, ale też uznanie międzynarodowego środowiska naukowego, czego potwierdzeniem były zaproszenia na stanowiska profesora wizytującego do wielu znaczących uniwersytetów, a także wybór do zarządu kilku towarzystw międzynarodowych, a w szczególności na przewodniczącego International Society of Political Psychology (2004-2006).

Otrzymał prestiżowe nagrody naukowe: Nevitt Sanford Award  za wybitny wkład w rozwój psychologii politycznej (2000), Morton Deutsch Award for Social Justice (2008) oraz Jeanne Knutson Award w uznaniu wieloletnich zasług na rzecz International Society of Political Psychology (2013).

Związany z trzema ważnymi ośrodkami psychologicznymi – UW, PAN i Uniwersytetem SWPS

Profesor Janusz Reykowski był związany z Uniwersytetem Warszawskim od czasu studiów. W 1954 uzyskał tytuł magistra, w 1959 stopień doktora, w 1965 doktora habilitowanego. W 1972 został profesorem nadzwyczajnym, a w 1979 profesorem zwyczajnym.

Profesor utworzył Instytut Psychologii PAN i był jego wieloletnim dyrektorem. Był także współzałożycielem SWPS (dziś Uniwersytetu SWPS) i długoletnim przewodniczącym Rady Programowej, która miała bardzo duży wpływ na charakter i jakość oferowanych studiów i poziom całej uczelni.

Wiadomość o uroczystości odnowienia doktoratu jest dla naszego środowiska bardzo ważna, bo Profesor Reykowski zajmuje wyjątkową pozycję w Uniwersytecie SWPS. Jego dokonania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne cenimy niezwykle wysoko.

Osobiście wyróżnienie Profesora Reykowskiego raduje mnie, bo w toku wieloletniej współpracy kontakt z nim, niemal niezależnie od tematu naszych profesjonalnych rozmów, był dla mnie ożywczy intelektualnie i często skłaniał do poważnych przemyśleń. Profesor Reykowski jest bardzo ważną postacią w moim życiu zawodowym.
Gratuluję serdecznie Profesorowi Reykowskiemu tego zaszczytnego wyróżnienia.

prof. dr hab. Andrzej Eliasz, rektor Uniwersytetu SWPS w latach 1996-2016