Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Ponad 2,7 mln zł z NCN na kolejne projekty naszych naukowców

float_intro: images-old/zdjecia/NCN-logo_-_Kopia.jpg

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki najnowszych konkursów – naukowcy z Uniwersytetu SWPS, w tym nasi doktoranci, otrzymają ponad 2,7 mln zł dofinansowania na realizację zaawansowanych projektów badawczych. 

Program mentoringowy dla młodych badaczy

Dzięki indywidualnemu wsparciu prof. Grzegorza Sędka z Wydziału Psychologii i pomocy ekspertów z Biura ds. Badań Naukowych przy sporządzaniu aplikacji grantowych, dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki otrzymało aż 4 uczestników Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. W konkursie PRELUDIUM, skierowanym do osób rozpoczynających karierę naukową i nieposiadających stopnia doktora, młodzi naukowcy zdobyli w sumie 470 tys. zł na realizację autorskich projektów w zakresie psychologii. Zbadają symptomy stresu pourazowego, dobrostan psychiczny u kobiet z rakiem piersi i kobiet z depresją, strategie regulacji złości oraz wpływ kontaktu z poezją na twórcze myślenie.

Badania z różnorodnych dziedzin nauk

Dr Monika Kornacka z Université de Lille przeprowadzi badania nad wpływem negatywnego myślenia na depresję. To pierwszy projekt na Uniwersytecie SWPS realizowany w ramach konkursu POLONEZ dla naukowców z zagranicy odbywających staż w jednym z polskich ośrodków badawczych.

Dr Marta Żerkowska-Balas, socjolog z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, zajmie się marką polityczną i prześledzi, jak wyborcy postrzegają partie polityczne. Dr Katarzyna Grunt-Mejer, psycholog z Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu, przeanalizuje pojęcie normy w seksuologii. Z kolei dr Michał Olszanowski z Wydziału Psychologii w Warszawie zbada wpływ naśladownictwa emocji na wydawanie sądów społecznych.

W ramach grantu zdobytego przez prof. Tomasza Zaleśkiewicza, kierownika Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi przy II Wydziale Psychologii, uczelnia zakupi sprzęt i oprogramowanie niezbędne do przeprowadzenia projektu z zakresu wpływu pieniędzy na dochowywanie i łamanie standardów etycznych.

W gronie najaktywniejszych instytucji badawczych w Polsce

 W latach 2011-2015 zdobyliśmy prawie 30 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki na realizację 86 projektów naukowych. Zajęliśmy 5. miejsce wśród wszystkich jednostek w kraju aplikujących o środki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Cieszy nas nie tylko duża aktywność badawcza naszych naukowców, lecz także wynikająca z niej bezpośrednio wysoka skuteczność w pozyskiwaniu środków na realizację badań.

Agnieszka Pietrzak, dyrektor Biura ds. Badań Naukowych

Projekty nagrodzone w ostatniej edycji konkursów NCN

  • mgr Magdalena Leśnierowska, Wydział Psychologii

Pośrednia ekspozycja na zdarzenia traumatyczne a symptomy stresu pourazowego
konkurs: PRELUDIUM, kwota dofinansowania: 99 600 zł

  • mgr Joanna Sztachańska, Wydział Psychologii

Wpływ wdzięczności na dobrostan psychiczny oraz afekt u kobiet z rakiem piersi i kobiet z depresją
konkurs: PRELUDIUM, kwota dofinansowania: 149 849 zł

  • mgr Agata Kozłowska, Wydział Psychologii

Jak każdy z nas może radzić sobie ze złością? Rola różnic indywidualnych w efektywności funkcjonalnych strategii regulacji złości
konkurs: PRELUDIUM, kwota dofinansowania: 99 992 zł

  • mgr Agata Rodziewicz, Wydział Psychologii

Długoterminowy trening muzyczny a umiejętność czytania – badanie okulograficzne funkcji poznawczych dzieci w wieku 6-9 lat
konkurs: PRELUDIUM, kwota dofinansowania: 116 114 zł

  • dr Michał Olszanowski, Wydział Psychologii

Afiliacyjna rola mimikry emocji w kontekście społecznym
konkurs: OPUS, kwota dofinansowania: 331 940 zł

  • dr Monika Kornacka, Wydział Psychologii

Dynamic Relation between Repetitive Negative Thinking and Inhibition in Depression – Daily Process Approach
konkurs: POLONEZ, kwota dofinansowania: 752 566 zł

  • prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz, II Wydział Psychologii, Filia we Wrocławiu

Pieniądze i etyka. Konsekwencje zorientowania stanu umysłu na wartości rynkowe wskutek kontaktu z pieniędzmi dla dochowywania lub łamania standardów etycznych
konkurs: OPUS, kwota dofinansowania: 587 470 zł

  • dr Marta Żerkowska-Balas, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Political branding: nowe podejście do relacji partia – wyborca
konkurs: SONATA, kwota dofinansowania: 161 190 zł

  • mgr Małgorzata Osowiecka, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Wpływ kontaktu z poezją na twórcze myślenie
konkurs: PRELUDIUM, kwota dofinansowania: 122 544 zł

  • dr Katarzyna Grunt-Mejer, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Pojęcie normy w seksuologii – analiza pochodzenia kryteriów diagnostycznych oraz ich społeczne i etyczne konsekwencje
konkurs: SONATA, kwota dofinansowania: 295 990 zł

Konkursy NCN

O dofinansowanie w konkursie PRELUDIUM rywalizują projekty badawcze przygotowane przez osoby, które dopiero rozpoczynają karierę naukową i nieposiadają jeszcze stopnia doktora. Z kolei SONATA to konkurs skierowany do młodych naukowców, którzy obronili już pracę doktorską. POLONEZ adresowany jest do osób z zagranicy, które odbywają staż w jednym z polskim ośrodków. Konkurs OPUS – do naukowców, których badania wymagają użycia specjalistycznego sprzętu, ponieważ umożliwia zakup aparatury potrzebnej do realizacji danego projektu.

Pozostałe źródła finansowania

Narodowe Centrum Nauki nie jest jedynym źródłem finansowania projektów naukowych realizowanych na Uniwersytecie SWPS. Pozyskujemy również środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Rocznie realizujemy ponad 300 projektów badawczych, w tym prace badawczo-rozwojowe i badania stosowane.
Zobacz bazę projektów Uniwersytetu SWPS »