Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prof. Anna Grabowska członkiem Polskiej Akademii Umiejętności

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/books.jpg

Prof. Anna Grabowska – ceniona neuropsycholog, wykładowca Uniwersytetu SWPS – została członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, prestiżowej korporacji zrzeszającej wybitnych przedstawicieli świata nauki, kultury i sztuki. Pani Profesor będzie dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na posiedzeniach Wydziału Przyrodniczego, którego przedmiotem prac są m.in. nauki biologiczne. Uroczystość wręczenia dyplomów członkowskich odbyła się 19 listopada w krakowskiej siedzibie PAU.

Wsparcie dla polskiej nauki i kultury 

Polska Akademia Umiejętności (PAU) działa pod protektoratem prezydenta RP. To instytucja narodowa z długoletnią tradycją, która powstała w 1872 roku w wyniku przekształcenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego założonego w 1815 roku.

Od początku istnienia ta szanowana organizacja skupia elitę polskiej kadry naukowej. Jej głównym zadaniem jest sprawowanie pieczy nad polską nauką i kulturą oraz utrwalanie i zabezpieczanie efektów pracy twórczej naszych badaczy. PAU zajmuje się upowszechnianiem wiedzy, współorganizuje przedsięwzięcia naukowe i kulturalne, inicjuje współpracę zagraniczną, wspiera i promuje polską działalność badawczą na forum międzynarodowym.

W uznaniu twórczego wkładu do nauki

Prof. Anna Grabowska jest specjalistą w zakresie neuropsychologii eksperymentalnej i psychofizjologii. Kieruje Katedrą Neuropsychologii Eksperymentalnej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS oraz Pracownią Psychofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Walne zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności doceniło jej twórczy wkład w rozwój nauki. Pani profesor zajmuje się mózgowymi mechanizmami funkcji psychicznych człowieka w normie i patologii oraz badaniem skutków uszkodzenia mózgu. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół takich zagadnień jak: asymetria funkcjonalna półkul mózgowych, leworęczność, różnice płciowe, plastyczność mózgu, neurobiologiczne podłoża dysleksji, choroby neurodegeneracyjne.

Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, członkiem Komitetu Neurobiologii PAN, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, European Brain and Behaviour Society oraz International Neuropsychological Society. Przez wiele lat pełniła funkcję kierownika Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich, a obecnie jestem koordynatorem Klubowych Spotkań Naukowych Uniwersytetu SWPS.

Zaproszenie do korporacji to wyjątkowe wyróżnienie. W gronie członków PAU znajduje się także neurobiolog prof. Małgorzata Kossut, kierownik Katedry Psychofizjologii Procesów Poznawczych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS.

Wyrażając nadzieję, że w Pani osobie pozyskujemy uczestnika naszych przedsięwzięć w zakresie kształtowania opinii naukowych i wytyczania kierunków badawczych, pragniemy zarazem, aby korporacja nasza dostarczała Pani bodźców intelektualnych w dalszej twórczej działalności.

fragment zaproszenia Polskiej Akdemii Umiejętności

Działalność Polskiej Akademii Umiejętności

Polska Akademia Umiejętności składa się z 6 wydziałów, których prace skupiają się wokół określonych dziedzin nauki: Wydziału Filologicznego, Wydziału Historyczno-Filozoficznego, Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych, Wydziału Przyrodniczego, Wydziału Lekarskiego, Wydziału Twórczości Artystycznej.

Wydziały odbywają regularne posiedzenia naukowe, na których członkowie lub zaproszeni goście wygłaszają referaty i prezentują wyniki oryginalnych badań naukowych oraz efekty twórczości artystycznej. Wydziały mają swoje serie wydawnicze. Publikują leżące w ich profilu naukowym opracowania lub inne ważne dla nauki teksty, w szczególności źródła historyczne.

Polska Akademia Umiejętności organizuje otwarte zebrania naukowe i seminaria z udziałem wybitnych przedstawicieli nauki, kultury i życia publicznego, takich jak: Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek czy Jan Nowak Jeziorański. Wspiera młodych badaczy: oferuje interdyscyplinarne forum wymiany myśli i prezentacji wyników badawczych, publikuje wybrane prace doktorskie i habilitacyjne, finansuje stypendia naukowe na prowadzenie badań w zagranicznych ośrodkach naukowych.

PAU przyznaje także nagrody za wybitne osiągnięcia badawcze, w tym: Nagrodę im. Mikołaja Kopernika w dziedzinach: astronomia, nauka o Ziemi, ekonomia, filozofia przyrody, medycyna, wojskowa sztuka obronna i prawo; Nagrodę im. Mariana Mięsowicza w dziedzinie fizyki oraz Nagrodę im. Tadeusza Browicza za dokonania w dziedzinie madycyny.