Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Nagroda Ministra dla prof. Andrzeja Eliasza

float_intro: /images/2015/Nagrody/rektor_Andrzej_Eliasz.jpg

Prof. Andrzej Eliasz, współzałożyciel i pierwszy rektor Uniwersytetu SWPS, otrzymał indywidualną nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia za wybitne osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2015/2016. Tą prestiżową nagrodą uhonorowano wieloletnią wytężoną pracę profesora, która zadecydowała o niewątpliwym sukcesie, jakim jest osiągnięcie statusu pierwszego prywatnego uniwersytetu w Polsce.

Dzień, w którym staliśmy się uniwersytetem

Prof. Andrzej Eliasz pełnił funkcję rektora Uniwersytetu SWPS przez 20 lat. To okres intensywnej pracy, dążenia do zachowania najwyższych standardów w dydaktyce, inwestowania w badania na światowym poziomie, budowania inspirującego środowiska, w którym naukowcy mogą realizować ambitne projekty badawcze. Prof. Eliasz dzięki konsekwentnemu podążaniu wyznaczoną drogą oraz odwadze w podejmowaniu trudnych decyzji mógł wraz z gronem równie zaangażowanych współpracowników zrealizować swoje największe marzenie – powołać uniwersytet humanistycznospołeczny.

Dziś Uniwersytet SWPS to prężnie działający ośrodek akademicki – uczelnia kształci ponad 16 000 studentów na 30 kierunkach w 5 miastach: Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Sopocie. Studentów przyciągają interdyscyplinarne, autorskie programy studiów, spersonalizowane ścieżki umożliwiające zdobycie specjalistycznej wiedzy i unikatowych kompetencji, kadra dydaktyczna, której dużą część stanowią doświadczeni praktycy, a także współpraca ze światowej sławy naukowcami.

Uczelnia należy do grona najbardziej cenionych ośrodków naukowych w Polsce wyróżnionych przez MNiSW prestiżową kategorią A+. Naukowcy na różnych etapach kariery znajdują tutaj optymalne warunki do prowadzenia interdyscyplinarnych projektów badawczych, współpracy z partnerami z kraju i za granicy, a także wsparcie we wdrażaniu wyników badań w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego.

Profesor Andrzej Eliasz

Prof. Eliasz, oprócz ustawicznych działań podejmowanych na rzecz jakości polskiego szkolnictwa wyższego, reformowania i unowocześniania programów kształcenia, pełnił liczne funkcje naukowe, społeczne i administracyjne, m.in.: zastępcy dyrektora Instytutu Psychologii PAN, przewodniczącego Europejskiego Towarzystwa Psychologii Osobowości, redaktora naczelnego „Studiów Psychologicznych” oraz redaktora konsultanta „European Journal of Personality Psychology”. Działał w Prezydium KRASP oraz w Radzie do Spraw Edukacji i Badań Naukowych przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Specjalizuje się w psychologii różnic indywidualnych, kształtowaniu się temperamentu w rozwoju człowieka i psychologii ekologicznej. Jego wieloletnie badania nad temperamentem i systemem związków temperamentu z cechami osobowości oraz środowiskiem doprowadziły do sformułowania Transakcyjnego Modelu Temperamentu. Idee tam zawarte zostały włączone do różnych badań nad temperamentem. Jest autorem wielu publikacji z tego zakresu, m.in.: „Temperament a system regulacji stymulacji”, „Ryzyko chorób psychosomatycznych: Środowisko i temperament a wzór zachowania”, „Advances in research on temperament”.