Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Ponad 1,3 mln z NCN na projekty naszych naukowców

float_intro: images-old/zdjecia/NCN-logo_-_Kopia.jpg

Rozproszenie odpowiedzialności w internecie, czynniki wpływające na otyłość, mechanizm autoafirmacji w chorobie przewlekłej to przykładowe obszary zastosowania wyników badań, które w najbliższym czasie przeprowadzą naukowcy z Uniwersytetu SWPS. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło laureatów najnowszych konkursów i przyznało naszej uczelni ponad 1,3 mln zł dofinansowania na realizację zaawansowanych projektów.

Opętanie – diagnoza kliniczna i analiza zjawiska

Zjawisko opętania odnosi się do zmiany zachowania i poczucia tożsamości, przypisywanej wpływom sił nadprzyrodzonych. Opętani poszukują zwykle pomocy księży w nadziei, że poddanie się egzorcyzmowi przywróci im poczucie kontroli nad ciałem, mową lub umysłem. W Polsce istnieją grupy chrześcijańskie oferujące indywidualne i zbiorowe praktyki egzorcyzmów. Badania pokazują, że w historii życia opętanych występują często doświadczenia traumatyczne, np. nadużycie emocjonalne, fizyczne lub seksualne, chociaż osoby te rzadko łączą wydarzenia urazowe z opętaniem. Skupianie się na doświadczeniu opętania i egzorcyzmach może opóźnić leczenie, odwracać uwagę od problemów w rodzinie oraz mieć potencjalnie re-traumatyzujący efekt w przypadku osób z historią nadużyć. Chociaż opętanie cieszy się zainteresowaniem antropologów, to brakuje badań psychologicznych na grupie osób opętanych, pomimo faktu, że objawy związane z opętaniem są opisywane w klasyfikacjach psychiatrycznych.

Dzięki środkom z NCN dr Igor Pietkiewicz z Wydziału Zamiejscowego w Katowicach przebada 40 członków grup chrześcijańskich, które z powodu opętania korzystają z pomocy egzorcystów. Wezmą oni udział w wywiadzie pogłębionym, wywiadzie diagnostycznym i badaniu psychiatrycznym.

Głównymi celami tego projektu są: analiza i usystematyzowany opis zjawisk i objawów towarzyszących opętaniu, porównanie różnych obrazów klinicznych z kryteriami diagnostycznymi różnych zaburzeń, analiza zmian świadomości i zachowania pod kątem pamięci, poczucia kontroli, towarzyszącego afektu oraz innych objawów istotnych klinicznie, jak również prześledzenie sposobów, w jakie badani nadają znaczenie swoim doznaniom i szukają pomocy.

Jak działa intuicja? Procesy poznawcze i afektywne a intuicyjne sądy

Celem projektu jest określenie wpływu płynności percepcyjnej oraz płynności wynikającej z pobudzenia sieci semantycznej na powstawanie intuicyjnych sądów. Dzieki dofinansowaniu z NCN dr Joanna Sweklej przeprowadzi serie badań eksperymentalnych, w których wykorzysta niezależne manipulacje wpływające na oba rodzaje płynności i zmierzy, w jaki sposób oddziałują na trafność i pewność intuicyjnych sądów.

Podstawową hipotezą przyjętą w tym projekcie jest zatem ta, że zarówno płynność percepcyjna, jak i płynność przetwarzania niezależnie wpływają na powstawanie intuicyjnych sądów na temat spójności semantycznej. Określenie siły i kierunku tego wpływu pomoże w lepszym zrozumieniu mechanizmów powstawania intuicyjnych sądów.

Koncentracja na mocnych stronach a choroba przewlekła

Autoafirmacja to potwierdzenie ogólnej wartości własnej osoby, dokonywane poprzez odwołanie się do jakiegoś pozytywnego aspektu Ja, koncentrację na swoich mocnych stronach bądź też wyrażanie wartości, w które wierzymy i z którymi się utożsamiamy. Co wzmacnia a co ogranicza skuteczność autoafirmacji? Jaki jest mechanizm? Czy efekty stosowania takich strategii są długofalowe?

Dzięki dofinansowaniu z NCN mgr Patryk Łakuta z Wydziału Psychologii w Warszawie sprawdzi, czy koncentracja na mocnych stronach i cenionych wartościach może prowadzić do redukcji stresu, objawów depresji i lęku oraz poprawy psychologicznego dobrostanu u osób chorych na łuszczycę.

Czynniki wpływające na otyłość

Badania pokazują, że odsetek otyłości w grupie dzieci i młodzieży znacząco wzrasta. Rozpowszechnienie otyłości podwoiło się w przeciągu ostatnich 30 lat. Mimo prowadzonych kampanii i programów prewencji otyłości statystyki nadal okazują się być bardzo wysokie. Powszechnie wiadomo, że otyłość związana jest z dużą liczbą negatywnych konsekwencji somatycznych i psychicznych. Osoby z otyłością odczuwają niższą jakość życia, są bardziej niezadowolone z własnego ciała oraz doświadczają więcej negatywnych emocji. Wśród dzieci i młodzieży bycie otyłym jest także związane z większym ryzykiem doświadczenia stygmatyzacji i przemocy werbalnej. Ponadto, wiele osób posiadających nadmierną masę ciała w dzieciństwie, jest otyłych w okresie dorosłości, co wiąże się z wysokim kosztami leczenia chorób współwystępujących z otyłością w trakcie życia.

Dzięki środkom z NCN mgr Kamila Czepczor, psycholog z katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS, sprawdzi jakie czynniki są istotne w powstawniu i utrzymywaniu się otyłości w grupie dzieci i młodzieży. W projekcie problem otyłości będzie rozpatrywany holistycznie – z uwzględnieniem czynników społecznych, fizycznych i psychologicznych. Informacje na temat zależności zachodzących pomiędzy owymi czynnikami poszerzą wiedzę na temat choroby cywilizacyjnej, jaką jest otyłość oraz pomogą stworzyć bardziej skuteczne działania i programy profilaktyki otyłości.

Rozproszona odpowiedzialność w internecie

Teoria rozproszenia odpowiedzialności zakłada, że im więcej osób przygląda się jakiemuś krytycznemu zdarzeniu (np. wypadkowi samochodowemu lub napaści), tym mniejsza jest szansa na udzielenie pomocy jego ofierze, ponieważ osobista odpowiedzialność za podjęcie reakcji „rozprasza” się pomiędzy wszystkich obserwatorów. Liczne badania pokazały, że sytuacji, w których może dojść do rozpraszania się odpowiedzialności jest bardzo wiele – począwszy od realnego zagrożenia zdrowia i życia ofiary wypadku aż po zdarzenia życia codziennego, takie jak pomoc przy obsłudze sprzętu komputerowego czy przytrzymanie drzwi. Jest jednak stosunkowo mało badań, które pokazywałyby, jakie są mechanizmy związane z rozproszeniem odpowiedzialności w przestrzeni internetu. Internet zaś – w szczególności portale społecznościowe – staje się miejscem, w którym bardzo wielu ludzi wchodzi w rozmaite interakcje społeczne. Jest on także przestrzenią, w której jedni internauci wystosowują różnego rodzaju prośby o pomoc wobec innych użytkowników.

Środki finansowe z NCN pozwolą mgr. Jakubowi Kusiowi z II Wydziału Psychologii we Wrocławiu sprawdzić, jakie mechanizmy są sprzyjające pojawianiu się procesów rozproszenia odpowiedzialności w internecie (w sytuacji brutalnej agresji wobec jednego z użytkowników) oraz jakich mechanizmów oddziaływań społecznych można użyć do tego, aby je zminimalizować.

W bieżącym roku naukowcy Uniwersytetu SWPS realizują 220 krajowych i zagranicznych projektów na kwotę blisko 42 mln zł. W tym czasie udało się pozyskać 29 nowych projektów, których łączna wartość dofinansowania wynosi ponad 8 mln zł. Jest to zasługa niezmiennie wysokiej aktywności oraz skuteczności w pozyskiwaniu środków na realizację badań.

Piotr Metejek, dyrektor Biura ds. Badań Naukowych

Zobacz bazę projektów Uniwersytetu SWPS »

Projekty nagrodzone w ostatniej edycji konkursów NCN

dr Igor Pietkiewicz 
Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją
Wydział Zamiejscowy w Katowicach

 • Analiza jakościowa zjawisk i symptomów związanych z opętaniem
 • konkurs: OPUS 13
 • kwota dofinansowania: 382 620 zł

dr Joanna Marta Sweklej
Wydział Psychologii w Warszawie

 • Jak działa intuicja. Udział procesów poznawczych i afektywnych w intuicyjnych sądach na temat spójności semantycznej
 • konkurs: OPUS 13
 • kwota dofinansowania: 520 420 zł

mgr Patryk Marek Łakuta
Wydział Psychologii w Warszawie

 • Skuteczność autoafirmacyjnych intencji implementacyjnych w redukowaniu objawów depresji i lęku oraz zwiększaniu dobrostanu psychicznego u chorych na łuszczycę
 • konkurs: PRELUDIUM 13
 • kwota dofinansowania: 173 680 zł

mgr Kamila Czepczor
Wydział Zamiejscowy w Katowicach

 • Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i młodzieży: badania podłużne
 • konkurs: PRELUDIUM 13
 • kwota dofinansowania: 115 400 zł

mgr Jakub Michał Kuś
II Wydział Psychologii, Filia we Wrocławiu

 • Techniki wpływu społecznego a redukcja rozproszenia odpowiedzialności wobec zdarzeń kryzysowych w środowisku internetowym
 • konkurs: PRELUDIUM 13
 • kwota dofinansowania: 118 584 zł

Konkursy NCN

O dofinansowanie w konkursie PRELUDIUM rywalizują projekty badawcze przygotowane przez osoby, które dopiero rozpoczynają karierę naukową i nieposiadają jeszcze stopnia doktora. Konkurs OPUS skierowany jest do naukowców, których badania wymagają użycia specjalistycznego sprzętu, ponieważ umożliwia zakup aparatury potrzebnej do realizacji danego projektu.

Pozostałe źródła finansowania

Narodowe Centrum Nauki nie jest jedynym źródłem finansowania projektów naukowych realizowanych na Uniwersytecie SWPS. Pozyskujemy również środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Rocznie realizujemy ponad 300 projektów badawczych, w tym prace badawczo-rozwojowe i badania stosowane.

Zobacz także: