Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Najbardziej oblegane studia stacjonarne wśród uczelni niepublicznych w Polsce

float_intro: images-old/2015/inauguracja_2000_1316.jpg

Uniwersytet SWPS znalazł się na pierwszym miejscu wśród najczęściej wybieranych uczelni niepublicznych oferujących studia stacjonarne – wynika z podsumowania tegorocznej rekrutacji, które sporządziło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tę wysoką pozycję nasza uczelnia zajmuje już szósty rok z rzędu. 

Uczelnia, z której jesteśmy dumni

Jak wynika z podsumowania rekrutacji 2017/2018 Uniwersytet SWPS ponownie odnotował wzrost zainteresowania, utrzymując po raz szósty doskonałe wyniki rekrutacji przy wyborze studiów dziennych i wysokie noty na poszczególnych kierunkach studiów zaocznych. W murach warszawskiej siedziby studia rozpoczęło 3051 osób. Dla wszystkich wydziałów liczba ta wynosi 3651. Niemal 52 proc. to studenci studiów stacjonarnych – to dwa razy więcej niż na innych uczelniach niepublicznych.

Ogromnie cieszy nas zaufanie, jakim jest obdarzany nasz uniwersytet, także wśród studentów zagranicznych, których liczba systematycznie rośnie. W tym roku powitaliśmy 338 osób reprezentujących aż 49 narodowości. Międzynarodowe grono tworzą studenci m.in. z Chin, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Turcji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Indii, Norwegii, Szwecji, Australii, Wielkiej Brytanii, Etiopii, Ghany i Filipin.

Po ponad 20 latach działalności Uniwersytet SWPS jest liczącym się w skali całego kraju centrum naukowo-badawczym, o czym świadczą wysokie oceny parametryczne, uprawnienia doktorskie i habilitacyjne, aktywna działalność badawcza nauczycieli akademickich, prestiżowe nagrody i wyróżnienia, współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz liczne publikacje.

Tegoroczna kompleksowa ocena Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdziła silną pozycję naszej uczelni. Kategorią A, oznaczającą przynależność do najlepszych ośrodków badawczych w Polsce, wyróżniono Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie oraz wszystkie wydziały zamiejscowe: w Sopocie, Katowicach, Poznaniu.

Nasz uniwersytet znalazł się w ścisłej elicie polskiej nauki, do której zalicza się zaledwie 5 proc. jednostek w kraju wyróżnionych kategorią A+. W grupie nauk humanistyczno-społecznych o profilu społecznym tylko 3 jednostki otrzymały najwyższą ocenę, w tym II Wydział Psychologii we Wrocławiu i warszawski Wydział Psychologii.

Psychologia i prawo wśród najpopularniejszych kierunków

Zestawienie przygotowane przez MNiSW prezentuje także najpopularniejsze kierunki na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich. Wśród nich na trzecim miejscu znajduje się psychologia, na piątym miejscu prawo. Oba te kierunki prowadzone są na Uniwersytecie SWPS i zostały wyróżnione w licznych rankingach, m.in. w rankingu „Perspektyw”.

MNiSW przygotowując zestawienie, wzięło pod uwagę liczbę zgłoszeń na konkretne kierunki studiów na uczelniach publicznych i niepublicznych, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich w roku akademickim 2017/2018.