Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Stypendia ministra dla naszych studentów za wybitne osiągnięcia

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/biret_2000_1316.jpg

Pięcioro studentów naszej uczelni zostało wyróżnionych stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znakomite osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017. Do MNiSW wpłynęło 1861 wniosków ubiegających się o stypendia. Ostatecznie przyznano je 645 studentom i 78 doktorantom. Ogromnie nas cieszy, że w gronie najlepszych znaleźli się nasi studenci: Barbara Drozdek, Viktoria Hornanova, Kamila Kantek, Joanna Roman oraz Patryk Łakuta. Gratulujemy!

Nagrodzeni studenci 

  • Joanna Roman (psychologia) – studentka czwartego roku psychologii na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu. W ocenie osiągnięć naukowych wzięto pod uwagę: udział w projektach badawczych, m.in. w „Postawy studentów medycyny wobec psychologii” pod kierownictwem dr Agnieszki Mościckiej-Teske, „Wpływ mimikry na autolubienie” pod kierownictwem dr. hab. Wojciecha Kuleszy, „Buy one take one free” pod kierownictwem prof. Dariusza Dolińskiego, referaty wygłoszone na konferencjach, m.in. XIII Zjeździe Stowarzyszenia Psychologii Społecznej”, „II Poznańskiej Konferencji Terapii Akceptacji i Zaangażowania”, „36 Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”.

  • Barbara Drozdek (wzornictwo) – dyplomantka Industrial Design w School of Form. W ocenie jej osiągnięć artystycznych wzięto pod uwagę, m.in. autorstwo i współautorstwo prac: „Mycell Domestic Swarm Microbot” (koncept domowej technologii przyszłości), „Czysty Poznań” (instalacja mająca na celu kontrolowanie czystości powietrza w mieście), „Carafe” (nadawanie zwykłym przedmiotom nowych funkcji przy pomocy druku 3D), „MED” (obiekt wyjaśniający proces pozyskiwania minerałów z kompostu); udział w konkursie Future Living Award i zdobycie III nagrody, a także warsztatach „Re:made OBJECTS” w ramach festiwalu Gdynia Design Days.

  • Viktoria Hornanova (wzornictwo) – dyplomantka Domestic Design w School of Form. W ocenie jej osiągnięć artystycznych wzięto pod uwagę, m.in. wykonanie ilustracji do magazynu „Kurník” oraz jego newslettera, magazynu „Zupełnie Inny Świat”, udział w praskim projekcie „Forbidden Taste”.

  • Kamila Kantek (wzornictwo) – dyplomantka Industrial Design w School of Form. W ocenie jej osiągnięć artystycznych wzięto pod uwagę, m.in. udział w wystawach prezentowanych na międzynarodowym festiwalu Łódź Design Festival (organizacja wystawy projektu swojej specjalizacji Industrial Design „Do roboty!”), Międzynarodowych Targach Poznańskich, w Estonian Academy of Arts w Tallinie, a także udział w trzeciej edycji „Summer School Planing and Design with Water” i warsztatach „Re:made OBJECTS” w ramach festiwalu Gdynia Design Days.

Nagrodzony doktorant

  • mgr Patryk Łakuta (nauki społeczne) – psycholog, doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie SWPS. Naukowo zajmuje się rolą stygmatyzacji oraz przekonań na temat wyglądu w rozwoju depresji u osób chorych na łuszczycę. W ocenie wzięto pod uwagę publikacje naukowe, m.in. w „Body Image”, „Journal of Psychomatic Research”, „Postępy Dermatologii i Alergologii”, czasopismach znajdującym się na liście Journal Citation Reports, a także udział w projektach badawczych.

Kryteria oceny

Wnioski oceniał 24-osobowy zespół ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki i sztukę. Pod uwagę wzięto osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz osiągnięcia w sporcie. O przyznaniu stypendium za osiągnięcia naukowe zadecydowały: publikacje naukowe, udział w projektach badawczych, referaty wygłoszone podczas konferencji naukowych, w których uczestniczyli przedstawiciele z co najmniej 5 ośrodków akademickich, nagrody uzyskane w konkursach międzynarodowych.

W ocenie osiągnięć artystycznych istotne były: autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, a także wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym, w których brali udział uczestnicy co najmniej z pięciu państw.

Kryterium przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe stanowiły: udział w zawodach, m.in. w igrzyskach olimpijskich, Mistrzostwach Europy, Uniwersjadzie, Europejskich Igrzyskach Studentów.

Wysokość stypendium wynosi 15 000 zł w przypadku studentów oraz 25 000 w przypadku doktorantów.