Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Uniwersytet SWPS partnerem Koalicji na rzecz Polskich Innowacji

float_intro: images-old/2015/idea_2000_1316.jpg

Nasza uczelnia dołączyła do Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. Znaleźliśmy się w gronie ponad 140 instytucji naukowych, akademickich oraz firm, które wspólnie działają na rzecz zbliżenia nauki i biznesu oraz zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki.

Nauka dla biznesu

– Uniwersytet SWPS jest pierwszą uczelnią w Koalicji na rzecz Polskich Innowacji (KPI). Mamy wiele do zaoferowania biznesowi. To nie tylko know-how i zaplecze badawcze. To także rosnąca liczba kierunków, które dają możliwość realizacji projektów na styku nauki i biznesu: School of Form, School of Ideas, Zarządzanie i Przywództwo – mówi prof. Mirosław Filiciak, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Współpraca z KPI jest inicjatywą Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, którego władze dążą do wyjścia poza ramy tradycyjnie rozumianej humanistyki i połączenia jej z biznesem oraz działaniami społecznymi. Podczas spotkania inaugurującego partnerstwo (odbyło się w warszawskiej siedzibie uczelni) gościom zaprezentowano potencjał naukowy uniwersytetu, następnie przyszedł czas na dyskusję dotyczącą wspólnych działań w niedalekiej przyszłości.

Członkostwo w KPI oznacza udział w spotkaniach eksperckich, organizację konferencji będących okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń przedstawicieli różnych sektorów gospodarki, przygotowywanie raportów tematycznych. Przede wszystkim jest to praca w grupach roboczych nad opracowaniem instrumentów wsparcia dla firm, które chcą zaangażować się w działalność w sferze badań i rozwoju.

Już teraz wiadomo, że nasza uczelnia dołączy do grupy „Nauka i biznes”, kierowanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. W planach jest także stworzenie wraz z Centrum Cyfrowym grupy roboczej poświęconej projektowaniu przyszłości. – W tej grupie będziemy dyskutować m.in. o przyszłości edukacji, a także wypracowywać rozwiązania dla korporacji. Chodzi o nieszablonowe idee, rodzące się na styku nauki, innowacji społecznych, designu, a nawet sztuki podkreśla prof. Filiciak. – W tym momencie działają 24 grupy. W razie zapotrzebowania mogą powstać kolejne. Zapraszamy naukowców z naszej uczelni do udziału w pracach grup roboczych i zgłaszania swoich pomysłów.

– Dołączenie Uniwersytetu SWPS do grona koalicjantów to dla nas bardzo ważny moment. Jestem przekonana, że innowacyjny i pionierski charakter działań podejmowanych przez uczelnię jest tym, czego w Koalicji na rzecz Polskich Innowacji potrzebujemy. Wierzę, że współpraca przyniesie również wiele korzyści uniwersytetowi. Najbliższy rok zapowiada się bardzo ambitnie. Wraz z partnerami planujemy stworzyć przestrzeń do dialogu i poszukiwania rozwiązań efektywnej współpracy nauki z biznesem – podkreśla Dagmara Krzesińska, prezes Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.

koalicja na rzecz polskich innowacji
koalicja na rzecz polskich innowacji 2

Koalicja na rzecz Polskich Innowacji 

KPI działa na rzecz sektora badań i rozwoju w celu zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki. Priorytetem jest zbliżenie środowisk naukowych i biznesowych oraz stworzenie dogodnych warunków do dialogu międzysektorowego.

Koalicjanci podkreślają, że szczególnie zależy im na stymulowaniu kierunków badań naukowych, które odpowiadałyby na rzeczywiste potrzeby gospodarki. Współpraca nauki i biznesu ma sprzyjać powstawaniu nowych innowacyjnych firm (start-upów). Chcą także stworzyć narodowe specjalności w badaniach i nauce, promować je w kraju i za granicą, wypracować i popularyzować narzędzia do ochrony, zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej.

Prace odbywają się w grupach roboczych, takich jak m.in.: nauka i biznes, nowe technologie, Smart City, prawo zamówień publicznych a innowacje, gaming, crowdfunding, Big Science.

Działalność KPI obejmuje także regularne spotkania eksperckie z przedstawicielami administracji publicznej i liderami danych sektorów oraz przygotowywanie raportów i ekspertyz. Z kolei Innowacyjna Europa to coroczne spotkania wszystkich członków KPI – podsumowanie dotychczasowych działań i wytyczenie nowych celów.