Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Uniwersytet SWPS partnerem Koalicji na rzecz Polskich Innowacji

float_intro: images-old/2015/idea_2000_1316.jpg

Nasza uczelnia dołączyła do Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. Znaleźliśmy się w gronie ponad 140 instytucji naukowych, akademickich oraz firm, które wspólnie działają na rzecz zbliżenia nauki i biznesu oraz zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki.

Nauka dla biznesu

– Uniwersytet SWPS jest pierwszą uczelnią w Koalicji na rzecz Polskich Innowacji (KPI). Mamy wiele do zaoferowania biznesowi. To nie tylko know-how i zaplecze badawcze. To także rosnąca liczba kierunków, które dają możliwość realizacji projektów na styku nauki i biznesu: School of Form, School of Ideas, Zarządzanie i Przywództwo – mówi prof. Mirosław Filiciak, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Współpraca z KPI jest inicjatywą Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, którego władze dążą do wyjścia poza ramy tradycyjnie rozumianej humanistyki i połączenia jej z biznesem oraz działaniami społecznymi. Podczas spotkania inaugurującego partnerstwo (odbyło się w warszawskiej siedzibie uczelni) gościom zaprezentowano potencjał naukowy uniwersytetu, następnie przyszedł czas na dyskusję dotyczącą wspólnych działań w niedalekiej przyszłości.

Członkostwo w KPI oznacza udział w spotkaniach eksperckich, organizację konferencji będących okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń przedstawicieli różnych sektorów gospodarki, przygotowywanie raportów tematycznych. Przede wszystkim jest to praca w grupach roboczych nad opracowaniem instrumentów wsparcia dla firm, które chcą zaangażować się w działalność w sferze badań i rozwoju.

Już teraz wiadomo, że nasza uczelnia dołączy do grupy „Nauka i biznes”, kierowanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. W planach jest także stworzenie wraz z Centrum Cyfrowym grupy roboczej poświęconej projektowaniu przyszłości. – W tej grupie będziemy dyskutować m.in. o przyszłości edukacji, a także wypracowywać rozwiązania dla korporacji. Chodzi o nieszablonowe idee, rodzące się na styku nauki, innowacji społecznych, designu, a nawet sztuki podkreśla prof. Filiciak. – W tym momencie działają 24 grupy. W razie zapotrzebowania mogą powstać kolejne. Zapraszamy naukowców z naszej uczelni do udziału w pracach grup roboczych i zgłaszania swoich pomysłów.

– Dołączenie Uniwersytetu SWPS do grona koalicjantów to dla nas bardzo ważny moment. Jestem przekonana, że innowacyjny i pionierski charakter działań podejmowanych przez uczelnię jest tym, czego w Koalicji na rzecz Polskich Innowacji potrzebujemy. Wierzę, że współpraca przyniesie również wiele korzyści uniwersytetowi. Najbliższy rok zapowiada się bardzo ambitnie. Wraz z partnerami planujemy stworzyć przestrzeń do dialogu i poszukiwania rozwiązań efektywnej współpracy nauki z biznesem – podkreśla Dagmara Krzesińska, prezes Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.

koalicja na rzecz polskich innowacji
koalicja na rzecz polskich innowacji 2

Koalicja na rzecz Polskich Innowacji 

KPI działa na rzecz sektora badań i rozwoju w celu zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki. Priorytetem jest zbliżenie środowisk naukowych i biznesowych oraz stworzenie dogodnych warunków do dialogu międzysektorowego.

Koalicjanci podkreślają, że szczególnie zależy im na stymulowaniu kierunków badań naukowych, które odpowiadałyby na rzeczywiste potrzeby gospodarki. Współpraca nauki i biznesu ma sprzyjać powstawaniu nowych innowacyjnych firm (start-upów). Chcą także stworzyć narodowe specjalności w badaniach i nauce, promować je w kraju i za granicą, wypracować i popularyzować narzędzia do ochrony, zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej.

Prace odbywają się w grupach roboczych, takich jak m.in.: nauka i biznes, nowe technologie, Smart City, prawo zamówień publicznych a innowacje, gaming, crowdfunding, Big Science.

Działalność KPI obejmuje także regularne spotkania eksperckie z przedstawicielami administracji publicznej i liderami danych sektorów oraz przygotowywanie raportów i ekspertyz. Z kolei Innowacyjna Europa to coroczne spotkania wszystkich członków KPI – podsumowanie dotychczasowych działań i wytyczenie nowych celów.