Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Awanse naukowe – 33 doktorów i 6 doktorów habilitowanych

float_intro: images-old/2015/Wydzialy/prom1.jpg

Kolejni naukowcy wypromowani na Uniwersytecie SWPS odebrali dyplomy doktorskie i habilitacyjne. Uroczystość odbyła się 17 kwietnia w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Tegoroczna gala zgromadziła 33 doktorów i 6 doktorów habilitowanych, którym nadano stopnie naukowe w okresie od 24 marca 2017 do 24 marca 2018 r. Postępowania awansowe prowadzone były przez Wydział Psychologii, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydział Prawa oraz II Wydział Psychologii (Filia we Wrocławiu).

W uroczystości wzięli udział promotorzy, członkowie rodzin i bliscy nowo mianowanych doktorów habilitowanych i doktorów. Ceremonię, w tradycyjnej akademickiej oprawie, poprowadzili Rektor dr hab. Roman Cieślak, prof. Uniwersytetu SWPS oraz prorektor ds. nauki – prof. dr hab. Grzegorz Sędek.

Nie ma dobrej edukacji bez bardzo dobrej działalności naukowej

Uniwersytet SWPS jest silnym ośrodkiem kształcenia kadry naukowej. Dotychczas nadano tu 244 stopni naukowych doktora oraz 58 stopnie naukowe doktora habilitowanego. Zakończono także 8 postępowań o nadanie tytułu profesora.

Nasza uczelnia należy do grona najaktywniejszych instytucji badawczych w Polsce. Aktualnie naukowcy Uniwersytetu SWPS realizują 205 krajowych i zagranicznych projektów na kwotę blisko 31 mln zł. W ciągu ostatniego roku udało się pozyskać 27 nowych projektów, których łączna wartość dofinansowania wynosi ponad 11,3 mln zł.
Zobacz bazę projektów badawczych pracowników Uniwersytetu SWPS »

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Badań Naukowych Uniwersytetu SWPS w uczelni powstają nowe centra naukowe wyposażone w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie nowatorskich badań. Więcej informacji »

Pracownicy Uniwersytetu SWPS mogą także liczyć na profesjonalne wsparcie Biura ds. Badań Naukowych, które koordynuje proces przygotowania aplikacji konkursowych, doradza, jak prawidłowo zarządzać projektami przyjętymi do realizacji, a także pomaga w poszukiwaniu partnerów i tworzeniu konsorcjów naukowych.

 

Uniwersytet SWPS jest silnym ośrodkiem kształcenia kadry naukowej. Dotychczas nadano tu 244 stopnie naukowe doktora oraz 58 stopni naukowych doktora habilitowanego. Zakończono także 8 postępowań o nadanie tytułu profesora.

 

6 nowych doktorów habilitowanych

 

Nauki społeczne
(dyscyplina psychologia)

 • dr hab. Beata Basińska
  na podstawie osiągnięcia naukowego:
  „Emocje w pracy: rozszerzenie teorii Wymagana - Zasoby w Pracy”
 • dr hab. Anna Bokszczanin
  na podstawie osiągniecia naukowego „Postresowy wzrost i psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży po doświadczeniach klęski powodzi”
 • dr hab. Jarosław Michałowski
  na podstawie osiągniecia naukowego „Poznawcze i psychofizjologiczne mechanizmy tendencyjnosci uwagi i pamięci w lęku fobicznym”

Nauki humanistyczne
(dyscyplina kulturoznawstwo)

 • dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska
  na podstawie osiągniecia naukowego „Nikt za nas tego nie zrobi. Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów języków mnijszościowych Europy”
 • dr hab. Jolanta Szymkowska-Bartyzel
  na podstawie osiągniecia naukowego „Nasza Ameryka wyobrażona. Polskie spotkania z amerykańską kulturą popularną po 1918 roku”
 • dr hab. Piotr Kletowski
  na podstawie osiągniecia naukowego „Pier Paolo Pasolini: twórczość filmowa”

33 nowych doktorów

Nauki społeczne (dyscyplina psychologia)

 • Iwona Drapała
 • Milena Drzewiecka
 • Joanna Dudek
 • Małgorzata Godlewska
 • Elżbieta Kluska - Łabuz
 • Paweł Mordasiewicz
 • Anna Orylska
 • Marta Roczniewska
 • Anna Rogala
 • Klara Rydzewska
 • Bartłomiej Swebodziński
 • Patrycja Śleboda
 • Anna Werner - Maliszewska
 • Anna Więcek - Durańska
 • Anna Zagórska

Nauki humanistyczne (dyscyplina kulturoznawstwo)

 • Jacek Dziekan
 • Małgorzata Kowalewska
 • Rafał Majka
 • Lidia Rudzińska-Sierakowska
 • Sylwia Stano-Strzałkowska
 • Miłosz J. Zieliński

Nauki społeczne (dyscyplina socjologia)

 • Katarzyna Archanowicz- Kudelska
 • Iwona Bąbiak
 • Marta Bierca
 • Natalia Juchniewicz
 • Justyna Sarnowska

Nauki prawne (dyscyplina prawo)

 • Ksenia Bokiniec
 • Tomasz Borowiec 
 • Małgorzata Eysymontt 
 • Mariusz Lutkowski
 • Monika Osmańska
 • Ewa Rzymkowska
 • Marcin Stupak

myFlickr

flickr icon 0 Zobacz więcej zdjęć na Flickr »