Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Elsevier Research Impact Leaders Award 2018 dla Uniwersytetu SWPS

float_intro: images-old/2015/Nagrody/Nagroda-elsevier.jpg

Wspaniałe wieści płyną ze świata nauki: Uniwersytet SWPS otrzymał nagrodę Elsevier Research Impact Leaders Award 2018! To prestiżowe wyróżnienie potwierdza wysoką rangę naszej uczelni. Nagroda została wręczona 3 grudnia 2018 r. podczas uroczystej gali towarzyszącej konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”, organizowanej przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Serdecznie gratulujemy!

Cieszę się, że aktywność publikacyjna naszego środowiska jest coraz bardziej widoczna w międzynarodowych bazach danych, takich jak Scopus. Nagroda Elsevier potwierdza skuteczność strategii Uniwersytetu SWPS oraz ambicje i możliwości naszych badaczy.

prof. dr hab. Roman Cieślak, Rektor Uniwersytetu SWPS

Co stanowi o wyjątkowości Elsevier Research Impact Leaders Awards

Jest to nagroda, która daje równe szanse zarówno uczelniom dużym i wiekowym, jak i młodym, ale ambitnie rozwijającym badania we współpracy międzynarodowej.

Elsevier wyróżnia uczelnie, których publikacje w ostatnich czterech latach miały największy wpływ na wzrost postrzegania (visibility) polskiej nauki na świecie. Jest to definiowane poprzez ciągły wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, udziału zagranicznych współautorów oraz cytowalność w danej dyscyplinie. 

Nagrody przyznawane są w sześciu szerokich dyscyplinach, takich jak: Life Sciences/Agricultural Sciences, Engineering and Technology, Humanities, Medical Sciences, Natural Sciences, Social Sciences. Istotne jest, że pod uwagę brane są uczelnie, których afiliowani autorzy opublikowali co najmniej 50 publikacji w okresie 2015-2017. Podstawowym kryterium kwalifikowania się do nagrodysą uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie.

Uniwersytet SWPS otrzymał nagrodę Elsevier w kategorii Humanities.