Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Szacowanie liczebności artystów, twórców i wykonawców

float_intro: images-old/artysta_w_studio.jpg

Zespół prof. Doroty Ilczuk zakończył ogólnopolski projekt badawczy dotyczący oszacowania liczebności środowiska artystycznego w Polsce. Projekt objął grupy zawodowe związane z branżami sztuk wizualnych, muzyki, teatru, tańca, filmu i literatury. To kolejny krok na drodze do inicjowania systemowych rozwiązań na rzecz poprawy trudnej sytuacji artystów i twórców w naszym kraju.

Projekt został zrealizowany we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pierwsze takie badanie po wojnie

W 2018 r. zespół badawczy Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem prof. Doroty Ilczuk zmierzył się z trudnym i pracochłonnym zadaniem – przeprowadził pierwsze w historii powojennej Polski badania szacowania liczebności artystów, twórców i wykonawców. O tym, jak bardzo skomplikowany charakter miało to przedsięwzięcie, świadczy chociażby fakt, że wcześniej nie przeprowadzono tak szeroko zakrojonych badań w żadnym ośrodku naukowym bądź statystycznym, mimo że przedstawiciele środowisk kultury i administracji wielokrotnie zgłaszali pilną potrzebę oszacowania liczebności artystów w Polsce. Badania te wynikały zatem nie tylko z potrzeby eksploracji teoretycznej, lecz przede wszystkim z realnego zapotrzebowania – bez znajomości liczebności środowiska niemożliwe jest obliczenie kosztów projektowanego systemu wsparcia dla artystów, a tym samym wprowadzenie zmian systemowych w polityce kulturalnej w Polsce.

Autorska metoda szacowania

W ciągu zaledwie kilku miesięcy 15-osobowy zespół badawczy pozyskał informacje o szacunkowej liczebności badanej grupy. Stało się to możliwe dzięki życzliwości ponad 600 podmiotów, spośród których 69 posłużyło za dostawców danych.

W autorskiej metodzie szacowania wykorzystano dane zbiorcze instytucji państwowych i urzędów statystycznych, dane stowarzyszeń twórczych i branżowych związków zawodowych oraz dane pochodzące z organizacji zbiorowego zarządzania i in. W branżach mniej zinstytucjonalizowanych zastosowano dodatkowo liczenie ręczne aktywnych twórców (np. agregacja danych z archiwów galerii sztuki w Polsce – sezony artystyczne 2016-2018). Do współpracy zaproszono także ekspertów z różnych środowisk artystycznych, którzy wspierali zespół badawczy swoją wiedzą i pomagali w promocji badania i w krytycznej analizie pozyskanych danych.

Z uwagi na specyficzną cechę badanej grupy, jaką jest wielozawodowość (rozumianą jako łączenie zawodu artystycznego z pozaartystycznym oraz jako wykonywanie wielu zawodów artystycznych), zdecydowano się na uzupełnienie procesu badawczego ankietą CAWI, mającą m.in. na celu zweryfikowanie listy zawodów, rozpoznanie skali wielozawodowości i specyfiki sytuacji zawodowej badanej grupy.

– Zleceniodawcą badania był Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Powierzając to ambitne zadanie zespołowi z Uniwersytetu SWPS, obdarzono nas zaufaniem i doceniono dotychczasowe wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań rynku pracy artystów i twórców pod kierownictwem prof. Doroty Ilczuk. Świadczy to o prestiżu i bardzo silnej pozycji uczelni w prowadzeniu badań w tym zakresie – wyjaśnia Emilia Cholewicka, doktorantka, członkini zespołu badawczego.

Byt artysty cechuje niepewność – metaforyczna i dosłowna. Jestem dumna, że – kapitalizując wyniki wieloletnich badań rynku pracy artystów i twórców – udało się zrealizować niezwykle trudne przedsięwzięcie oszacowania liczebności środowiska artystów zawodowych. Potencjał naszego zespołu – naukowców i artystów – przełożył się na realizację unikalnych badań, mających zastosowanie w praktyce. Doświadczyliśmy ogromnego wsparcia od samych artystów. To było dla nas niezwykle istotne. Wierzę, że ziszcza się ich marzenie – nasze badanie pozwala na wstępne prognozowanie kosztów zmian systemowych i daje podstawę do budowania odpowiedniego systemu wsparcia dla artystów i twórców w Polsce. Prace nad ustawą o statusie artysty zawodowego są w toku.

prof. dr hab. Dorota Ilczuk, kierownik projektu

Kilka słów o wynikach

Szacunkową liczebność badanej grupy przedstawiono w dwóch wariantach, ponieważ wzięto pod uwagę liczne opinie środowiska, które spływały do zespołu badawczego w toku prac i dotyczyły m.in. zakresu badanych branż i zawodów – w konsekwencji zdecydowano się na poszerzenie pierwotnie przyjętej listy zawodów. Wyniki szacunkowej liczebności badanego środowiska kształtują się następująco:

 • 44070 osób – przy pierwotnie przyjętej liście zawodów,
 • 59870 osób – przy uwzględnieniu (proponowanego przez środowiska artystów, twórców i wykonawców) poszerzenia listy branż i zawodów.

Warto podkreślić niezwykłą mobilizację środowiska artystów przy rozpowszechnianiu i wypełnianiu ankiety badania uzupełniającego CAWI (robocza nazwa LICZYDŁO). W okresie od 1 września do 10 listopada 2018 r. aż 5019 artystów, twórców i wykonawców wzięło udział w badaniu. Pytania wykorzystane w ankiecie dotyczyły m.in. doświadczenia zawodowego badanej grupy, proporcji dochodów z pracy twórczej do dochodów z pozostałych źródeł, form pracy, przynależności do organizacji branżowych, warunków wykonywania zawodu, opinii na temat propozycji związanych z tzw. statusem artysty.

Zespół badawczy Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną

 • Emilia Cholewicka, doktorantka, Uniwersytet SWPS
 • Ewa Gruszka-Dobrzyńska, Uniwersytet SWPS
 • Michał Jabłoński, badacz niezależny
 • Anna Karpińska, CBnGK Uniwersytet SWPS(koordynatorka projektu)
 • Monika Makuch, studentka, Uniwersytet SWPS
 • Justyna Mencel, Instytut Badawczy IPC
 • Antoni Rosochacki, prawnik, Brothers in Arts
 • dr Ziemowit Socha, Instytut Badań Edukacyjnych, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Krzysztof Sokołowski, student, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Dominika Stachniałek, badacz niezależny
 • Stanisław Trzciński, doktorant, Uniwersytet SWPS, STX Jamboree
 • Wojciech Walczak, JM Poland, Polska Rada Muzyczna (koordynator procesu badawczego)
 • Katarzyna Wierzbicka, badacz niezależny
 • Ewa Wysocka, badacz niezależny
 • Małgorzata Zwierzchowska, Royal Academy of Music, Londyn

Autorzy raportu z badań: prof. dr hab. Dorota Ilczuk, Ewa Gruszka-Dobrzyńska, dr Ziemowit Socha, Wojciech Walczak
Recenzent: prof. dr hab. Marian Noga, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu