Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Sukces studentek Katedry Skandynawistyki Uniwersytetu SWPS

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/sukces.jpg

Mamy kolejny powód do radości! Studentki Katedry Skandynawistyki Uniwersytetu SWPS w Warszawie – Agnieszka Zimińska, Izabela Jakubowska i Julia Jaworska – zdobyły nagrody i wyróżnienia w konkursie na najlepszą prezentację pracy licencjackiej i magisterskiej podczas międzynarodowej konferencji „Polska – Skandynawia: międzypokoleniowe spotkania naukowe“. Promotorami prac są dr Magdalena Domeradzka i dr Przemysław Czarnecki. Gratulujemy sukcesu!

Prace nagrodzonych studentek

Podczas konferencji naukowej „Polska-Skandynawia: międzypokoleniowe spotkania naukowe” wyłonione został laureatki konkursu na najlepszą prezentację pracy licencjackiej i magisterskiej. W kategorii językoznawstwo i socjologia studentki filologii szwedzkiej − Agnieszka Zimińska i Izabela Jakubowska otrzymały główne nagrody, a Julia Jaworska z filologii norweskiej zdobyła wyróżnienie. 

Praca licencjacka Agnieszki Zimińskiej koncentruje się na zbadaniu języka, jakim polskie i szwedzkie urzędy komunikują się z osobami z niepełnosprawnościami. Autorka pracy zadaje szczegółowe pytania badawcze dotyczą określeń stosowanych wobec osób z niepełnosprawnościami, ale również szerzej, całego dyskursu. Materiał badawczy stanowią formularze i blankiety takich instytucji jak ZUS czy PFRON i ich szwedzkich odpowiedników. Wstępne wyniki badania empirycznego pokazują, że w obu krajach można stwierdzić próby eliminowania z języka urzędów terminów uznawanych obecnie za niewłaściwe. Część z tych określeń nadal występuje jednak w analizowanych dokumentach, m.in. w związkach frazeologicznych takich jak np. „wózek inwalidzki”. Zmiany semantyczne wymagają więc czasu i nie obejmują całości słownictwa. 

Izabela Jakubkowska w swojej dysertacji skupiła się na socjologicznych aspektach związanych z podziałami społecznymi. Polska i Szwecja podjęły się próby odrzucenia podziału klasowego, zarówno w sferze dyskursu publicznego, jak i w sferze socjoekonomicznej. Jednak w obu krajach starania zakończyły się niepowodzeniem, a klasa społeczna nadal zdaje się aktualną kategorią analityczną. Celem badania jakościowego, bazującego na materiale zebranym poprzez przeprowadzenie wywiadów pogłębionych, było zbadanie i opisanie stosunku reprezentantów klasy kreatywnej w Polsce i Szwecji do pojęcia klasy społecznej oraz ich postrzegania własnej pozycji klasowej. Badania pogłębione studentka przeprowadzała z doktorantami piszącymi pracę z dziedzin takich jak nauki społeczne i humanistyka.

Ostatnia spośród wyróżnionych w konkursie prac, autorstwa Julii Jaworskiej, poświęcona jest analizie szeregu procesów fonetycznych, które spowodowały zmianę języka pranordyckiego na staronordycki. Zmiany te były bardzo gwałtowne i przyczyniły się do przekształcenia systemu językowego. Procesy odbywały się w pierwszym tysiącleciu naszej ery, więc zapisy runiczne stanowią jedyne dostępne źródłam. Na podstawie badań zapisów powstało wiele teorii na temat wartości fonetycznych niektórych znaków runicznych oraz cech procesów takich jak synkopa, przegłos czy fraktura. Porównuję je ze sobą, analizując również systemy fonetyczne oraz tło historyczno-językowe obu okresów.  

 

Nasze laureatki w konkursie na najlepszą prezentację pracy licencjackiej i magisterskiej wypadły rewelacyjnie, o czym świadczą nagrody i wyróżnienia. Jesteśmy dumni, że filologie szwedzka i norweska na Uniwersytecie SWPS są wysoko cenione wśród innych skandynawistyk w Polsce. 

dr Magdalena Domeradzka, Katedra Skandynawistyku Uniwersytetu SWPS

Kilka słów o konferencji

Konferencja, która odbyła się w dniach 11-12 kwietnia w Poznaniu, dała możliwość spotkania się kilku pokoleń polskich skandynawistów (pracowników naukowych, nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów), którzy zaprezentowali swoje osiągnięcia i plany badawcze, a także projekty prac doktorskich, magisterskich i licencjackich.

 

Jej celem było pogłębienie współpracy i nawiązanie kontaktów pomiędzy polskimi i skandynawskimi ośrodkami akademickimi oraz promowanie badań nad skandynawskim językoznawstwem, literaturoznawstwem, historią, kulturą i wiedzą o społeczeństwie oraz szeroko rozumianych studiów skandynawistycznych.