Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Zofia Hecht Ambasadorką Karier Unii Europejskiej

float_intro: images-old/brawa_wyroznienie.jpg

Jest młoda, zdolna, aktywna. Ma na koncie doświadczenie zawodowe w pracy PR-owca, zna języki i brała udział w ciekawych inicjatywach. Na pytanie, jak to się stało, że została Ambasadorką Karier Unii Europejskiej, skromnie odpowiada, że pewności nie ma. Sukces Zofii Hecht, studentki psychologii klinicznej, której kandydatura na zaszczytny tytuł ambasadora przy MSZ została wysunięta przez Biuro Karier Uniwersytetu SWPS, cieszy całą naszą społeczność akademicką.

Zofia Hecht – Ambasadorka Karier Unii Europejskiej

– Na Facebookowej stronie Biura Karier pojawiła się informacja o możliwości wzięcia udziału w programie. Biuro Karier pomogło mi skontaktować się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Przesłałam tam swoje CV i po jakimś czasie dostałam informację, że moja kandydatura została rozpatrzona pozytywnie  – mówi Zofia Hecht.

Na co dzień Zofia Hecht, studentka psychologii klinicznej drugiego stopnia w języku angielskim na Uniwersytecie SWPS, pracuje w Amerykańskiej Izbie Handlowej. Licencjat zdobyła na Uniwersytecie Rutgersa w Stanach Zjednoczonych na kierunku Communication with a Specialization in PR and Public Communication i to właśnie tam zgłębiała tajniki public relations. Fascynuje ją psychologia, dlatego to ten kierunek studiów wybrała po powrocie do kraju. Plany na przyszłość ma ambitne: – Po zdobyciu tytułu magistra chciałabym zrobić doktorat i pracować jako badacz. Najbardziej w psychologii interesują mnie tematy dotyczące rozwoju, traumy, depresji oraz wykorzystania psychodelików do leczenia tych zaburzeń.

O programie „Ambasador Karier UE”

Program został zainicjowany w 2010 roku przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO), którego głównym celem jest zainteresowanie studentów przygotowaniem się do konkursów i podjęciem pracy zawodowej w instytucjach unijnych.

Wybór polskich uczelni na przestrzeni wszystkich edycji programu jest wynikiem intensywnych działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przy aktywnym wsparciu i zaangażowaniu uczelnianych Biur Karier. Ambasadorowie Karier UE działają na terenie swoich macierzystych uczelni, udzielają informacji na temat staży, przygotowań i przebiegu konkursów EPSO, organizują spotkania ze studentami z udziałem urzędników UE i reprezentują EPSO na terenie Polski.

Pomocna dłoń Biura Karier Uniwersytetu SWPS

Biuro Karier Uniwersytetu SWPS działa we wszystkich wydziałach uczelni. To 15-osobowa grupa specjalistów, którzy wspierają studentów Uniwersytetu SWPS w twórczym poszukiwaniu własnego potencjału i rozwijaniu kompetencji przydatnych na rynku pracy. Biuro oferuje: staże zawodowe i praktyki, szkolenia, konsultacje zawodowe, diagnozę kompetencji, pośrednictwo pracy.

Zadaniem biura jest także utrzymywanie relacji z absolwentami, poprzez m.in. doradztwo zawodowe i coaching karier, doradztwo biznesowe czy pośrednictwo pracy. Celem Biura Karier jest wsłuchiwanie się w potrzeby i oczekiwania zarówno studentów i absolwentów poszukujących swoich wymarzonych miejsc pracy, jak i pracodawców, dla których ważne są kompetencje, doświadczenie i motywacja kandydatów.