Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Uprawnienia doktorskie dla Sopotu

float_intro: images-old/2015/Nagrody/mortarboard.jpg

Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Wydział Zamiejscowy w Sopocie otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. To już siódme uprawnienia doktorskie naszej uczelni, trzecie – w zakresie psychologii.

Silny ośrodek studiów psychologicznych

Wydział Zamiejscowym w Sopocie specjalizuje się w kształceniu psychologicznym. Istnieje od 2002 roku. W tym czasie wypromował ponad 1600 psychologów – specjalistów w zakresie metod diagnostycznych i interwencji kryzysowych, znawców zachowań konsumentów i oddziaływań marketingowych, coachów, doradców zawodowych, mediatorów oraz przyszłych terapeutów. Prowadzi jedyne studia psychoseksuologiczne w Polsce.

Studia warte milion

Autorski program studiów w Sopocie – tworzony przy współpracy z biznesem – został uznany przez MNiSW za jeden z najbardziej innowacyjnych w Polsce. Doceniono nowoczesne metody nauczania oraz elastyczny model kształcenia, umożliwiajacy dostosowania programu do indywidualnych zainteresowań studenta. Dzięki nagrodzie finansowej w wysokości 1 mln zł wydział sukcesywnie udoskonala ofertę dydaktyczną, pokrywa koszty praktyk studenckich i wspiera inicjatywy kół naukowych.

Wybitna kadra naukowo-dydaktyczna

Na wydziale pracują wybitni naukowcy, m.in. prof. Bogdan Wojciszke – autorytet w dziedzinie psychologii miłości i władzy, prof. Wiesław Łukaszewski – znawca psychologii osobowości, prof. Tomasz Maruszewski – specjalista w obszarze psychologii poznawczej, emocji i stresu, prof. Alina Kolańczyk – specjalista w dziedzinie psychologii emocji, prof. Krystyna Drat-Ruszczak – ekspert w zakresie psychopatologii.

Dotychczas w uczelni wypromowano 172 doktorów i 42 doktorów habilitowanych.
Zakończono 6 postępowań o nadanie tytułu profesora.

(stan na 1 lutego 2016)

7 uprawnień doktorskich

Uczelnia nadaje stopień doktora w następujących dyscyplinach:

  • kulturoznawstwo (Warszawa)
  • literaturoznawstwo (Warszawa)
  • prawo (Warszawa)
  • psychologia (Warszawa, Wrocław, Sopot)
  • socjologia (Warszawa)

3 uprawnienia habilitacyjne

Uczelnia nadaje stopnie doktora habilitowanego nauk humanistycznych oraz nauk społecznych w dyscyplinach:

  • kulturoznawstwo (Warszawa)
  • psychologia (Warszawa i Wrocław)