Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Uniwersytet SWPS doceniony w U-Multirank 2020

float_intro: images-old/2015/Nagrody/U-multirank_article.jpg

Z przyjemnością informujemy, że w rankingu U-Multirank 2020 Uniwersytet SWPS znalazł się wśród 25 najlepszych uniwersytetów na świecie, które otrzymały najwyższe oceny w kategorii Przychód z Kształcenia Podyplomowego i Zawodowego. Potwierdza to wysoką jakość i różnorodność programów umożliwiających ciągłe doskonalenie zawodowe, które oferujemy w wielu dyscyplinach, takich jak: psychologia, biznes i zarządzanie, język i tłumaczenia, sztuka i kultura, zdrowie, prawo, nowe technologie, projektowanie, marketing i PR, dziennikarstwo, socjologia i nauki polityczne.

Top 25 w kategorii studiów podyplomowych i szkoleń zawodowych

W 2020 r. U-Multirank ocenił 1760 szkół wyższych z 90 krajów, w tym 37 uniwersytetów z Polski. Uniwersytet SWPS uzyskał najwyższy wynik (A – bardzo dobry) w 9 kategoriach, w tym odznakę “25 najlepszych uniwersytetów na świecie w kategorii Przychód z Kształcenia Podyplomowego i Zawodowego”.

Więcej informacji o pozycji Uniwersytetu SWPS w rankingu U-Multirank »

 

Cieszymy się bardzo, że znaleźliśmy się w gronie 25 najlepszych uczelni na świecie oferujących studia podyplomowe i szkolenia zawodowe. Uznanie to potwierdza wysoką jakość i różnorodność profesjonalnych programów edukacyjnych i szkoleniowych, które oferujemy w wielu dyscyplinach, takich jak: psychologia, biznes i zarządzanie, filologie i translatorykatł, kulturoznawstwo, zdrowie, prawo, nowe technologie, projektowanie, marketing i PR , dziennikarstwo, socjologia oraz nauki polityczne. Chcemy wspierać profesjonalistów różnych branż w doskonaleniu ich kompetencji zawodowych i osiąganiu postawionych sobie celów.

Jan Jaworowski, dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

U-Multirank

U-Multirank to wielowymiarowe, zorientowane na użytkownika podejście do międzynarodowego rankingu uczelni wyższych. Na podstawie danych empirycznych U-Multirank porównuje instytucje szkolnictwa wyższego o podobnych profilach instytucjonalnych w pięciu kategoriach: nauczanie oraz efekty uczenia się, badania, transfer wiedzy, umiędzynarodowienie i zaangażowanie regionalne.

W ostatnich latach U-Multirank stał się największą międzynarodową bazą danych zawierająca informacje o uniwersytetach na całym świecie, umożliwiającą użytkownikom tworzenie interaktywnych, wielowymiarowych porównań w pięciu kategoriach.

– Kryzys, który nas w ostatnim czasie dotknął, uświadomił nam, jak ważne jest to, by przyszli studenci, wybierając uniwersytet zastanowili się nad tym, co jest dla nich najważniejsze. U-Multirank pomaga im w tym procesie dostarczając danych o zadowoleniu studentów – czy to w odniesieniu do jakości kursów i organizacji studiów, wielkości grup, możliwości kontaktu z biznesem, a nawet tego, ilu studentów kończy studia w terminie. Dzięki temu studenci mogą dowolnie dobierać kryteria i tworzyć własne spersonalizowane rankingi uczelni wyższych – mówi Frank Ziegele, lider projektu U-Multirank.

Interaktywne narzędzie pomagające kandydatom na studia wybrać najlepiej dopasowany do ich potrzeb uniwersytet lub program dostępne jest na stronie www.umultirank.org. Ponadto U-Multirank oferuje również interaktywną mapę 100 najlepszych uniwersytetów na świecie. (LINK)

Studia podyplomowe i szkolenia na Uniwersytecie SWPS

U Multirank global top 25

Uniwersytet SWPS oferuje ponad 280 kierunków studiów podyplomowych i szkoleń zawodowych, które dostępne są w sześciu miastach: Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Sopocie i Rzeszowie. Zapewniamy profesjonalne kształcenie w takich dyscyplinach, jak: psychologia, biznes i zarządzanie (w tym program MBA w języku angielskim),filologie i translatoryka, kulturoznawstwo, zdrowie, prawo, nowe technologie, projektowanie, marketing i PR, dziennikarstwo, socjologia oraz politologia. Tylko w ubiegłym roku akademickim z naszych studiów podyplomowych i szkoleń skorzystało ponad 3460 osób aktywnych zawodowo, co pozwoliło im podnieść kwalifikacje i uzyskać potrzebne certyfikaty.

U Multirank Poland overall