Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Laureaci programów „Mistrzowski Start” i „Zmieniam Świat”

float_intro: /images-old/2015/graduation_2000_1316.jpg

Znamy już laureatów programów stypendialnych „Mistrzowski Start” oraz „Zmieniam Świat” – 18 najzdolniejszych kandydatów rozpocznie darmowe studia na Uniwersytecie SWPS. Co roku uczelnia wspiera najbardziej utalentowanych maturzystów, przyznając im stypendia pokrywające czesne za pierwszy rok nauki. Nagrodzeni mają możliwość przedłużenia stypendium na cały okres studiów.

 

Programy stpendialne dla kandydatów

W ramach programu „Mistrzowski Start” uczelnia przyznała 15 stypendiów na wybrane kierunki w Warszawie i Wrocławiu. Kolejne 3 stypendia zostały przyznane w ramach programu stypendialnego „Zmieniam Świat”.

Zwycięzcy otrzymują stypendium pokrywające czesne za pierwszy rok studiów na wybranym przez siebie kierunku. Stypendium może zostać przyznane na kolejne lata, pod warunkiem uzyskania bardzo dobrych wyników w nauce ze średnią ocen wyższą co najmniej o 0,1 od średniej ocen całego roku.

I Ty możesz wziąć udział w programie

O stypendium „Mistrzowski Start” mogą walczyć wszystkie osoby, które posiadają polskie obywatelstwo. Aby wziąć udział w programie, trzeba przekroczyć odpowiedni próg punktów na świadectwie dojrzałości.

Z kolei uczestnicy programu „Zmieniam Świat” oprócz odpowiedniej ilości punktów na świadectwie maturalnym powinni się wykazać aktywnością społeczną, zaangażowaniem w interesujące przedsięwzięcia czy osiągnięciami na polu naukowym, artystycznym czy sportowym.

Szczegółowe zasady programów stypendialnych, sposoby przeliczania punktów wraz z regulaminem można znaleźć na stronach: 

„Mistrzowski Start” - laureaci 2020

Warszawa

 • Alicja Katarzyna Tropiło
  – Wydział Psychologii w Warszawie
  (kierunek psychologia)
 • Natalia Borkowska
  – Wydział Psychologii w Warszawie
  (kierunek psychologia)
 • Zuzanna Maria Kujawska
  – Wydział Psychologii w Warszawie
  (kierunek psychologia i informatyka)
 • Maria Joanna Pawłowicz
  – Wydział Psychologii w Warszawie
  (kierunek psychologia)
 • Maja Dylewska
  – Wydział Psychologii w Warszawie
  (kierunek psychologia)
 • Maja Ewa Madzurek
  – Wydział Prawa w Warszawie
  (kierunek prawo)
 • Wiktoria Karczewska
  – Wydział Psychologii w Warszawie
  (kierunek psychologia)
 • Krzysztof Lew Kruszewski
  – Wydział Psychologii w Warszawie
  (kierunek psychologia)
 • Julia Weronika Niedziałek
  – Wydział Psychologii w Warszawie
  (kierunek psychologia)
 • Paulina Dzido
  – Wydział Psychologii w Warszawie
  (kierunek psychologia)
 • Dobrochna Nawrocka
  – Wydział Psychologii w Warszawie
  (kierunek psychologia)
 • Maria Magdalena Kowalska
  – Wydział Projektowania w Warszawie
  (kierunek wzornictwo)
 • Jaśmina Orłowska
  – Wydział Projektowania w Warszawie
  (kierunek wzornictwo)

Wrocław

 • Aleksandra Agnieszka Stefańska
  – Wydział Psychologii i Prawa we Wrocławiu
  (kierunek psychologia)
 • Matylda Pankiewicz
  – Wydział Psychologii i Prawa we Wrocławiu
  (kierunek psychologia)
 

„Zmieniam świat” - laureaci 2020

Sopot

 • Dagmara Lipka
  – Wydział Psychologii w Sopocie
  (kierunek psychologia)

Poznań

 • Kinga Markowska
  – Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
  (kierunek psychologia)

Katowice

 • Ewa Dreszer
  – Wydział Psychologii w Katowicach
  (kierunek psychologia)