Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prof. Łuszczyńska wśród wybitnych kobiet-naukowców

float_intro: images-old/2015/Nagrody/women-researcher.jpg

AkademiaNet to prestiżowy projekt zainicjowany przez Fundację im. Roberta Boscha, którego celem jest gromadzenie danych o wybitnych kobietach-naukowcach z całego świata i prowadzonych przez nie badaniach. W bazie wyróżnionych kobiet znalazła się prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska, zajmująca się psychologią zdrowia i psychologią kliniczną.

Założenia projektu AkademiaNet

Mimo zdecydowanej poprawy sytuacji, kobiety wciąż są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych w środowisku akademickim i naukowym. Zdecydowanie mniej kobiet otrzymuje dotacje na badania, zasiada w komisjach konkursowych i jest zapraszana do udziału w konferencjach.

AcademiaNet to narzędzie do wyszukiwania najwybitniejszych kobiet-naukowców z różnych dziedzin nauki. Ma na celu promocję kobiet wyróżniających się na polu naukowym i zwiększenie ich udziału w akademickich gremiach doradczych i decyzyjnych.  

W bazie portalu, oprócz prof. Łuszczyńskiej, znaleźć można ponad 1600 najbardziej utalentowanych badaczek z całego świata.

258 Aleksandra Luszczynska

O laureatce

Prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska zajmuje się psychologią zdrowia, medycyną behawioralną, problemami z pogranicza psychologii klinicznej i społecznej. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Anxiety, Stress & Coping” oraz prezydentem Sekcji Psychologii Zdrowia w International Association of Applied Psychology. 

Interesuje się psychologicznymi wyznacznikami zachowań zdrowotnych (dieta, aktywność fizyczna, zachowania szkodliwe dla zdrowia, badania przesiewowe) oraz czynnikami poprawiającymi jakość życia wśród osób, które przeżyły skrajny stres lub zmagają się chorobą przewlekłą. Na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii zdrowia.